Greenhouse Gas Accounts for Entire Building

Groups: 
  • Design Projects
Category: 
  • Materials

Basic

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Motive

Construction materials production accounts for a large proportion of the building and construction sector's climate footprint. Reduced energy consumption in buildings means that emissions from materials are becoming more important in climate footprints in comparison with energy consumption. In addition to this, energy efficient solutions for buildings can entail the use of more materials and thus also increase the greenhouse gas emissions from materials in absolute terms. 

Argument

Comparing different concepts and solutions with respect to the materials chosen in a building can provide information that helps you make choices that reduce the building's climate footprint. Comparisons are made using greenhouse gas accounts (LCA) that assess potential environmental impacts, e.g. greenhouse gas emissions over a product's or building's life cycle, from extraction of the raw materials to production and disposal. 

Requirement Specification: 

I prosjektgjennomføringen skal det etableres et klimagassregnskap i henhold til NS 3720 – Metode for klimagassberegninger i bygninger. Klimagassregnskapets omfang skal være tilsvarende «basis, uten lokalisering» i NS 3720, men behøver ikke omfatte energibruk i drift (modul B6).

Klimagassregnskapet skal settes opp i skisseprosjektet. Klimagassregnskapet skal oppdateres og det skal leveres rapport ved fastsatte milepæler, minimum ved endt forprosjekt og detaljprosjekt.

Klimagassregnskapet skal brukes i prosjektstyringen, og brukes som en del av beslutningsunderlaget for valg av løsninger og materialer i prosjektet.

 

Information about the Requirement Specification: 

Hvis det allerede er etablert et klimagassregnskap skal dette legges ved som et vedlegg til kunngjøringen.

Klimagassregnskapet skal utarbeides som del av prosjektet, ikke som et løsningsforslag i tilbudet. Det bør fremgå at dokumentasjonskravet ikke gjelder tilbudet men prosjektfasen.

Rapporten bør brukes inn i kriteriet for "Klimagassutslipp for utvalgte bygningsdeler". 

 

Advanced

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Motive

Construction materials production accounts for a large proportion of the building and construction sector's climate footprint. Reduced energy consumption in buildings means that emissions from materials are becoming more important in climate footprints in comparison with energy consumption. In addition to this, energy efficient solutions for buildings can entail the use of more materials and thus also increase the greenhouse gas emissions from materials in absolute terms. 

Argument

Comparing different concepts and solutions with respect to the materials chosen in a building can provide information that helps you make choices that reduce the building's climate footprint. Comparisons are made using greenhouse gas accounts (LCA) that assess potential environmental impacts, e.g. greenhouse gas emissions over a product's or building's life cycle, from extraction of the raw materials to production and disposal. 

Requirement Specification: 

I prosjektgjennomføringen skal det etableres et klimagassregnskap i henhold til NS 3720 – Metode for klimagassberegninger i bygninger. Klimagassregnskapets omfang skal være tilsvarende «basis, uten lokalisering» i NS 3720, men behøver ikke omfatte energibruk i drift (modul B6).

Klimagassregnskapet skal settes opp i skisseprosjektet. Klimagassregnskapet skal oppdateres og det skal leveres rapport ved fastsatte milepæler, minimum ved endt forprosjekt og detaljprosjekt. Klimagassregnskapet skal brukes i prosjektstyringen, og brukes som en del av beslutningsunderlaget for valg av løsninger og materialer i prosjektet.

Klimagassutslipp skal samlet reduseres med minst 40 % sammenlignet med et referansebygg.

Referansebygget defineres slik:

Referansebygget skal være funksjonelt ekvivalent til det prosjekterte bygget, i henhold til parameterne angitt som minstekrav i NS 3720.

Referansebygget skal oppføres med standard materialer (med standard levetid) som antas å bli benyttet hvis det ikke stilles noen miljøkrav til materialer (bransjereferanse/bransjesnitt). Referansebygget skal ha en standard utforming (skoeske) og utelukke estetiske krav. I tillegg skal referansebygget tilfredsstille krav til teknisk kvalitet gitt i gjeldende byggteknisk forskrift (blant annet energibehov, energiforsyning, dagslys, utnyttelse av tomt, osv.).

 

 

 

Information about the Requirement Specification: 

Hvis det allerede er etablert et klimagassregnskap skal dette legges ved som et vedlegg til kunngjøringen.

Klimagassregnskapet skal utarbeides som del av prosjektet, ikke som et løsningsforslag i tilbudet. Det bør fremgå at dokumentasjonskravet ikke gjelder tilbudet men prosjektfasen.

Rapporten bør brukes inn i kriteriet for "Klimagassutslipp for utvalgte bygningsdeler". 

Related links: 

Published: 06. Feb 2018, Last modified: 31. May 2019