Greenhouse Gas Calculations for Selected Building Elements

Groups: 
 • Design Projects
Category: 
 • Materials

Basic

Requirements and Criteria Type: 
 • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Motive:

Construction materials production accounts for a large proportion of the building and construction sector's climate footprint. Reduced energy consumption in buildings means that emissions from materials are becoming more important in climate footprints in comparison with energy consumption. In addition to this, energy efficient solutions for buildings can entail the use of more materials and thus also increase the greenhouse gas emissions from materials in absolute terms.

Argument:

Comparing different concepts and solutions with respect to the materials chosen in a building can provide information that helps you make choices that reduce the building's climate footprint. Comparisons are made using greenhouse gas accounts (LCA) that assess potential environmental impacts, e.g. greenhouse gas emissions over a product's or building's life cycle, from extraction of the raw materials to production and disposal.

Requirement Specification: 

Greenhouse gas accounts must be established during the execution of a project with alternative materials/elements for the following building elements:

 • load bearing system
 • outer walls
 • decks

Greenhouse gas calculations must be performed as part of project management and used to recommend the most climate-friendly alternatives. You must document how the calculations have affected the actual choice of materials/elements.

The calculations for the alternative building elements must be presented in a report.

The calculations must encompass the entire life cycle of the alternatives, from cradle to grave, in accordance with the Norwegian standard, NS 3720 - Method for greenhouse gas calculations for buildings.

The alternatives compared must have the same function.

Documentation of the Requirement Specification: 

Klimagassberegningene skal ha vedlagt:

 • Materialliste som viser mengder og utslippsfaktorer for materialene som skal benyttes
 • Transportavstander og levetider for de ulike materialene

Information about the Requirement Specification: 

Vi anbefaler å stille krav til klimagassberegninger for hele bygget for å finne gode og innovative totalløsninger, men dersom dette blir for omfattende kan du be om å få klimagassberegninger for utvalgte bygningsdeler. Dette kravet omfatter bygningsdelene som har størst påvirkning på klimagassutslippene.

Alternativvurderinger på konseptnivå kan for eksempel være sammenlikning av ulike bygningsgeometrier; ulik plassering på tomta; sammenlikne bæresystem og dekker i tre eller betong; vegger med trestendere eller stålstendere; massivtrevegger mot betongvegger; ulikt vindusareal i glassfasader osv. Alternativene som sammenliknes må oppfylle nødvendig funksjon mtp. akustikk, brann, bæreevne o.l. Det vil si at dersom et av alternativene for eksempel trenger mer isolasjon, gips e.l. for å oppfylle lydkrav, må dette medregnes. 

Alternativvurderinger på produktnivå kan for eksempel være å sammenlikne ulike massivtre fra ulike produsenter hvis det er valgt massivtre; ulike stålprodukter hvis det er valgt bæresystem i stål osv.

Hvis ønskelig kan det stilles et eksplisitt krav til at alternativvurderingene skal gjøres på konseptnivå, for eksempel at det skal vurderes to ulike bæresystemer innen skisseprosjektet er ferdig. Det vil sikre at alternativvurderingene gjøres tidlig nok til å påvirke store grep som kan ha stor betydning for klimagassutslippene.

Advanced

Requirements and Criteria Type: 
 • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Motive:

Construction materials production accounts for a large proportion of the building and construction sector's climate footprint. Reduced energy consumption in buildings means that emissions from materials are becoming more important in climate footprints in comparison with energy consumption. In addition to this, energy efficient solutions for buildings can entail the use of more materials and thus also increase the greenhouse gas emissions from materials in absolute terms.

Argument:

Comparing different concepts and solutions with respect to the materials chosen in a building can provide information that helps you make choices that reduce the building's climate footprint. Comparisons are made using greenhouse gas accounts (LCA) that assess potential environmental impacts, e.g. greenhouse gas emissions over a product's or building's life cycle, from extraction of the raw materials to production and disposal.

Requirement Specification: 

Greenhouse gas accounts must be established during the execution of a project with alternative materials/elements for the following building elements:

 • load bearing system
 • outer walls
 • decks
 • inner walls
 • outer roof

Greenhouse gas calculations must be performed as part of project management and used to recommend the most climate-friendly alternatives. You must document how the calculations have affected the actual choice of materials/elements.

The calculations for the alternative building elements must be presented in a report.

The calculations must encompass the entire life cycle of the alternatives, from cradle to grave, in accordance with the Norwegian standard, NS 3720 - Method for greenhouse gas calculations for buildings.

The alternatives compared must have the same function.

Documentation of the Requirement Specification: 

Klimagassberegningene skal ha vedlagt:

 • Materialliste som viser mengder og utslippsfaktorer for materialene som skal benyttes
 • Transportavstander og levetider for de ulike materialene

Information about the Requirement Specification: 

Vi anbefaler å stille krav til klimagassberegninger for hele bygget for å finne gode og innovative totalløsninger, men dersom dette blir for omfattende kan du be om å få klimagassberegninger for utvalgte bygningsdeler. Dette kravet omfatter bygningsdelene som har størst påvirkning på klimagassutslippene.

Alternativvurderinger på konseptnivå kan for eksempel være sammenlikning av ulike bygningsgeometrier; ulik plassering på tomta; sammenlikne bæresystem og dekker i tre eller betong; vegger med trestendere eller stålstendere; massivtrevegger mot betongvegger; ulikt vindusareal i glassfasader osv. Alternativene som sammenliknes må oppfylle nødvendig funksjon mtp. akustikk, brann, bæreevne o.l. Det vil si at dersom et av alternativene for eksempel trenger mer isolasjon, gips e.l. for å oppfylle lydkrav, må dette medregnes. 

Alternativvurderinger på produktnivå kan for eksempel være å sammenlikne ulike massivtre fra ulike produsenter hvis det er valgt massivtre; ulike stålprodukter hvis det er valgt bæresystem i stål osv.

Hvis ønskelig kan det stilles et eksplisitt krav til at alternativvurderingene skal gjøres på konseptnivå, for eksempel at det skal vurderes to ulike bæresystemer innen skisseprosjektet er ferdig. Det vil sikre at alternativvurderingene gjøres tidlig nok til å påvirke store grep som kan ha stor betydning for klimagassutslippene.

Related links: 

Published: 07. Feb 2018, Last modified: 09. Sep 2021