Måltidstjenester

Veiledningstekst til veiviser: 

I samsvar med bransjeavtale om reduksjon av matsvinn skal styresmaktene førebyggje og redusere matsvinn i offentlege verksemder. Dette inneber at innkjøparar bør stille krav til dei som leverer måltidstenester til det offentlege der mat og drikke inngår, til dømes catering- og kantinetenester, om å bidra til å redusere matsvinn.

Flervalg: 

Production in a social responsible manner - selected products

Published: 28. Mar 2019, Last modified: 31. May 2019

Overview of food products with palm oil

Published: 28. Mar 2019, Last modified: 31. May 2019

Sustainable soy in feed concentrates

Published: 27. Mar 2019, Last modified: 31. May 2019

Delivery packaging (transport packaging, packaging crates, fruit baskets, etc.)

Published: 22. Mar 2019, Last modified: 31. May 2019

Handling of packaging and packaging waste

Published: 22. Mar 2019, Last modified: 31. May 2019

Packaging in direct contact with food shall be recycable

Published: 22. Mar 2019, Last modified: 31. May 2019

Safeguarding fundamental human rights in the supply chain

Published: 18. Mar 2019, Last modified: 08. Jun 2020

Procedures for preventing and reducing food loss

Published: 11. Mar 2019, Last modified: 31. May 2019

Requirements regarding food loss

Published: 11. Mar 2019, Last modified: 31. May 2019