Leie av eiendom

Veiledningstekst til veiviser: 

Velg en eller flere undergrupper:

Flervalg: 

Unngå miljøgifter

Published: 17. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020

Gjenbruk av materialer i eksisterende bygg

Published: 17. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020

Energimerke

Published: 17. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020

Renovasjon og tilretteleggelse for avfallssortering i eller omkring bygget

Published: 14. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020

Rengjøringskostnad og spesifikasjon av særlige krav til rengjøring

Published: 14. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020

Energieffektivt utstyr, PC, skjermer

Published: 14. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020

Energieffektiv belysning

Published: 14. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020

Energieffektiv ventilasjon

Published: 14. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020

Energimåling og oppfølging av energibruk i drift

Published: 14. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020

Driftskostnader

Published: 13. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020

Pages