Brukerstyring

Groups: 
 • Rental of property (Norwegian only)
Category: 
 • Indoor Climate

Minimum

Requirements and Criteria Type: 
 • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Formålet med kriteriet er å sikre fornøyde brukere av bygget, ved å ha mulighet for brukerstyring av lys- og temperaturforhold.

Requirement Specification: 

Brukeren skal ha mulighet for manuell brukerstyring av romtemperatur og belysning ved arbeidsplassen og det skal være luftevinduer i alle soner.

Det skal foreligge brukerveileder slik at brukeren av bygget kan bruke og drifte bygget på en effektiv måte, uten å måtte ha teknisk kunnskap.

Documentation of the Requirement Specification: 

Enkel brukerveileder som forklarer uten teknisk språk hvordan du kan tilpasse romtemperatur, belysning, luftkvalitet etc. til brukerens behov. Innholdet i veilederen skal være spesifikt for bygningskategorien og sluttbrukerne, men bør generelt opplyse om følgende:

 • oversikt over bygningsinstallasjoner og tilgang til betjeningssystemer, f.eks. hvor de finnes, hva de betjener, hvordan de betjenes effektivt osv.
 • informasjon før ankomst for besøkende, f.eks. prosedyrer og bestemmelser for atkomst og sikkerhet
 • bygningsrelaterte driftsprosedyrer som er spesifikke for bygningskategorien eller driften
 • informasjon og instruks vedrørende sikkerhet og nødtjenester

Information about the Requirement Specification: 

Forskning og praksis viser at brukeren generelt er mer fornøyd med inneklima i bygg hvor brukeren har mulighet for å påvirke egne omgivelser gjennom aktiv brukerstyring. Muligheten for brukerstyring bør derfor tilstrebes så langt det er mulig.

Brukeren bør veiledes i optimal bruk, for å sikre at brukerstyringen ikke får en uønsket effekt og gir anledning til dårlig inneklima eller høyt energibruk. Bygget eller de leide arealene skal derfor ha en brukerveileder som er målrettet vanlige brukerne uten tekniske fagkunnskaper.

Nye energieffektive bygg har lavt energibruk til oppvarming, og kan optimeres for å redusere energibruk til kjøling. En vanlig strategi for energiforsyning er varmepumpe i kombinasjon med brønner. Velges denne strategien kan frikjøling direkte fra brønner brukes som kjøling om sommeren. Med dette prinsippet kan høy effektivitet nås, ved valg i kombinasjon med et system med høye tur og retur temperatur på kjølesystemet (20/23 ⁰C. Dette gir en videre mulighet for kjølesystemer som er selvregulerende (som ikke trenger aktive regulatorer).

Basic

Requirements and Criteria Type: 
 • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Formålet med kriteriet er å sikre fornøyde brukere av bygget, ved å ha mulighet for brukerstyring av lys- og temperaturforhold.

Requirement Specification: 

Brukeren skal ha mulighet for manuell brukerstyring av romtemperatur og belysning ved arbeidsplassen og det skal være luftevinduer i alle soner.

Det skal foreligge brukerveileder slik at brukeren av bygget kan bruke og drifte bygget på en effektiv måte, uten å måtte ha teknisk kunnskap.

Bygget skal tilfredsstille TEK17 krav.

Documentation of the Requirement Specification: 

Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i BREEAM-NOR 2016 Hea 1- visuell komfort.

Brukerveileder som tilsvarer samsvarsnotat i BREEAM-NOR, 2016, Man 4 - idriftsetting og overlevering.

Information about the Requirement Specification: 

Forskning og praksis viser at brukeren generelt er mer fornøyd med inneklima i bygg hvor brukeren har mulighet for å påvirke egne omgivelser gjennom aktiv brukerstyring. Muligheten for brukerstyring bør derfor tilstrebes så langt det er mulig.

Brukeren bør veiledes i optimal bruk, for å sikre at brukerstyringen ikke får en uønsket effekt og gir anledning til dårlig inneklima eller høyt energibruk. Bygget eller de leide arealene skal derfor ha en brukerveileder som er målrettet vanlige brukerne uten tekniske fagkunnskaper.

Nye energieffektive bygg har lavt energibruk til oppvarming, og kan optimeres for å redusere energibruk til kjøling. En vanlig strategi for energiforsyning er varmepumpe i kombinasjon med brønner. Velges denne strategien kan frikjøling direkte fra brønner brukes som kjøling om sommeren. Med dette prinsippet kan høy effektivitet nås, ved valg i kombinasjon med et system med høye tur og retur temperatur på kjølesystemet (20/23 ⁰C. Dette gir en videre mulighet for kjølesystemer som er selvregulerende (som ikke trenger aktive regulatorer).

Advanced

Requirements and Criteria Type: 
 • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Formålet med kriteriet er å sikre fornøyde brukere av bygget, ved å ha mulighet for brukerstyring av lys- og temperaturforhold.

Requirement Specification: 

Brukeren skal ha mulighet for manuell brukerstyring av romtemperatur og belysning ved arbeidsplassen og det skal være luftevinduer i alle soner.

Det skal foreligge brukerveileder slik at brukeren av bygget kan bruke og drifte bygget på en effektiv måte, uten å måtte ha teknisk kunnskap.

Der bygget har aktive systemer for styring og regulering av romtemperatur skal brukeren ha mulighet for setpunkts-forskyvning av innstillingsverdier.

Der det velges en strategi med lavtemperatur oppvarming og/ eller høytemperatur kjøling, med selvregulerende systemer er det ikke krav til setpunkts-forskyvning av innstillingsverdier.

Bygget skal tilfredsstille TEK17 krav.

Documentation of the Requirement Specification: 

Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i BREEAM-NOR 2016 Hea 1- visuell komfort.

Brukerveileder som tilsvarer samsvarsnotat i BREEAM-NOR, 2016, Man 4 - idriftsetting og overlevering.

Information about the Requirement Specification: 

Forskning og praksis viser at brukeren generelt er mer fornøyd med inneklima i bygg hvor brukeren har mulighet for å påvirke egne omgivelser gjennom aktiv brukerstyring. Muligheten for brukerstyring bør derfor tilstrebes så langt det er mulig.

Brukeren bør veiledes i optimal bruk, for å sikre at brukerstyringen ikke får en uønsket effekt og gir anledning til dårlig inneklima eller høyt energibruk. Bygget eller de leide arealene skal derfor ha en brukerveileder som er målrettet vanlige brukerne uten tekniske fagkunnskaper.

Nye energieffektive bygg har lavt energibruk til oppvarming, og kan optimeres for å redusere energibruk til kjøling. En vanlig strategi for energiforsyning er varmepumpe i kombinasjon med brønner. Velges denne strategien kan frikjøling direkte fra brønner brukes som kjøling om sommeren. Med dette prinsippet kan høy effektivitet nås, ved valg i kombinasjon med et system med høye tur og retur temperatur på kjølesystemet (20/23 ⁰C. Dette gir en videre mulighet for kjølesystemer som er selvregulerende (som ikke trenger aktive regulatorer).

Spearhead

Requirements and Criteria Type: 
 • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Formålet med kriteriet er å sikre fornøyde brukere av bygget, ved å ha mulighet for brukerstyring av lys- og temperaturforhold.

Requirement Specification: 

Brukeren skal ha mulighet for manuell brukerstyring av oppvarming, belysning og det skal være luftevinduer i alle soner.

Det skal foreligge brukerveileder slik at brukeren av bygget kan bruke og drifte bygget på en effektiv måte, uten å måtte ha teknisk kunnskap.

Der bygget har aktive systemer for styring og regulering av romtemperatur skal brukeren skal ha mulighet for setpunkts-forskyvning av innstillingsverdier.

Der det velges en strategi med lavtemperatur oppvarming og/ eller høytemperatur kjøling, med selvregulerende systemer er det ikke krav til setpunkts-forskyvning av innstillingsverdier..

Bygget skal tilfredsstille TEK17 krav og krav i Hea 1- visuell komfort, pkt 9,10 og 11 i BREEAM-Nor 2016.

Det skal utarbeides brukerveileder som samsvarer krav i BREEAM-Nor 2016, Man 04 - idriftsetting og overlevering, pkt 5 til 8.

Documentation of the Requirement Specification: 

Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i BREEAM-NOR 2016 Hea 1- visuell komfort.

Brukerveileder som tilsvarer samsvarsnotat i BREEAM-NOR, 2016, Man 4 - idriftsetting og overlevering.

  Information about the Requirement Specification: 

  Forskning og praksis viser at brukeren generelt er mer fornøyd med inneklima i bygg hvor brukeren har mulighet for å påvirke egne omgivelser gjennom aktiv brukerstyring. Muligheten for brukerstyring bør derfor tilstrebes så langt det er mulig.

  Brukeren bør veiledes i optimal bruk, for å sikre at brukerstyringen ikke får en uønsket effekt og gir anledning til dårlig inneklima eller høyt energibruk. Bygget eller de leide arealene skal derfor ha en brukerveileder som er målrettet vanlige brukerne uten tekniske fagkunnskaper.

  Nye energieffektive bygg har lavt energibruk til oppvarming, og kan optimeres for å redusere energibruk til kjøling. En vanlig strategi for energiforsyning er varmepumpe i kombinasjon med brønner. Velges denne strategien kan frikjøling direkte fra brønner brukes som kjøling om sommeren. Med dette prinsippet kan høy effektivitet nås, ved valg i kombinasjon med et system med høye tur og retur temperatur på kjølesystemet (20/23 ⁰C. Dette gir en videre mulighet for kjølesystemer som er selvregulerende (som ikke trenger aktive regulatorer).

  Related links: 

  Published: 13. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020