Energieffektiv belysning

Groups: 
  • Rental of property (Norwegian only)
Category: 
  • Energibruk og kostnader

Minimum

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Kriteriet skal sikre at lokalene har energieffektiv belysning, som er med på å holde driftskostnadene nede.

Requirement Specification: 

Det skal velges energieffektiv belysning med lavt energiforbruk. Belysningssystemet skal tilfredsstille et maksimalt LENI tall på 25 kWh/m2 år, som tilsvarer snitt-belastning på 8 W/m2 i driftstiden.

Documentation of the Requirement Specification: 

Dokument som viser samsvar med kriterier fra NS-EN 15193.

Information about the Requirement Specification: 

Det kan oppnås vesentlige energireduksjoner ved sette krav til belysningsanlegg i yrkesbygg.

Det er veldig stor variasjon i lønnsomheten for ulike bygninger. Nåverdien varierer fra -15 kr/m2 til 1130 kr/m2, og er som regel lønnsom (KRD Rapport Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg).

Den viktigste årsaken til variasjonen er byggets isoleringsstand. Dårlig isolerte bygg (typisk eldre bygg) gir lavere energireduksjon da en vesentlig andel av energibruken nyttiggjøres til oppvarming. Dette vil ikke gjelde for godt isolerte nyere bygg. Der det er gjort etterisolering av bygget vil tiltaket vanligvis ha en positiv nåverdi.

Utskifting eller oppgradering av belysning til et energieffektivt system, er mulig i det fleste kontorbygg, og dette er bakgrunnen for at det bør/ kan stilles relativt krevende krav selv på minimumsnivå.

Basic

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Kriteriet skal sikre at lokalene har energieffektiv belysning, som er med på å holde driftskostnadene nede.

Requirement Specification: 

Det skal velges energieffektiv belysning med lavt energiforbruk.

Belysningssystemet skal tilfredsstille et maksimalt LENI tall på 20 kWh/m2 år, som tilsvarer snitt belastning på 6.4 W/m2 i driftstiden.

Documentation of the Requirement Specification: 

Dokument som viser samsvar med kriterier fra NS-EN 15193.

Information about the Requirement Specification: 

Det kan oppnås vesentlige energireduksjoner ved sette krav til belysningsanlegg i yrkesbygg.

Det er veldig stor variasjon i lønnsomheten for ulike bygninger. Nåverdien varierer fra -15 kr/m2 til 1130 kr/m2, og er som regel lønnsom (KRD Rapport Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg).

Den viktigste årsaken til variasjonen er byggets isoleringsstand. Dårlig isolerte bygg (typisk eldre bygg) gir lavere energireduksjon da en vesentlig andel av energibruken nyttiggjøres til oppvarming. Dette vil ikke gjelde for godt isolerte nyere bygg. Der det er gjort etterisolering av bygget vil tiltaket vanligvis ha en positiv nåverdi.

Utskifting eller oppgradering av belysning til et energieffektivt system, er mulig i det fleste kontorbygg, og dette er bakgrunnen for at det bør/ kan stilles relativt krevende krav selv på minimumsnivå.

Advanced

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Kriteriet skal sikre at lokalene har energieffektiv belysning, som er med på å holde driftskostnadene nede.

Requirement Specification: 

Det skal velges energieffektiv belysning med lavt energiforbruk.

Belysningssystemet skal tilfredsstille et maksimalt LENI tall på 16 kWh/m2 år, som tilsvarer snitt belastning på 5 W/m2 i driftstiden.

Documentation of the Requirement Specification: 

Dokument som viser samsvar med kriterier fra NS-EN 15193.

Information about the Requirement Specification: 

Det kan oppnås vesentlige energireduksjoner ved sette krav til belysningsanlegg i yrkesbygg.

Det er veldig stor variasjon i lønnsomheten for ulike bygninger. Nåverdien varierer fra -15 kr/m2 til 1130 kr/m2, og er som regel lønnsom (KRD Rapport Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg).

Den viktigste årsaken til variasjonen er byggets isoleringsstand. Dårlig isolerte bygg (typisk eldre bygg) gir lavere energireduksjon da en vesentlig andel av energibruken nyttiggjøres til oppvarming. Dette vil ikke gjelde for godt isolerte nyere bygg. Der det er gjort etterisolering av bygget vil tiltaket vanligvis ha en positiv nåverdi.

Utskifting eller oppgradering av belysning til et energieffektivt system, er mulig i det fleste kontorbygg, og dette er bakgrunnen for at det bør/ kan stilles relativt krevende krav selv på minimumsnivå.

Spearhead

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Kriteriet skal sikre at lokalene har energieffektiv belysning, som er med på å holde driftskostnadene nede.

Requirement Specification: 

Det skal velges energieffektiv belysning med lavt energiforbruk.

Belysningssystemet skal tilfredsstille et maksimalt LENI tall på 10 kWh/m2 år, som tilsvarer snitt belastning på 3,4 W/m2 i driftstiden.

Documentation of the Requirement Specification: 

Dokument som viser samsvar med kriterier fra NS-EN 15193.

Information about the Requirement Specification: 

Det kan oppnås vesentlige energireduksjoner ved sette krav til belysningsanlegg i yrkesbygg.

Det er veldig stor variasjon i lønnsomheten for ulike bygninger. Nåverdien varierer fra -15 kr/m2 til 1130 kr/m2, og er som regel lønnsom (KRD Rapport Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg).

Den viktigste årsaken til variasjonen er byggets isoleringsstand. Dårlig isolerte bygg (typisk eldre bygg) gir lavere energireduksjon da en vesentlig andel av energibruken nyttiggjøres til oppvarming. Dette vil ikke gjelde for godt isolerte nyere bygg. Der det er gjort etterisolering av bygget vil tiltaket vanligvis ha en positiv nåverdi.

Utskifting eller oppgradering av belysning til et energieffektivt system, er mulig i det fleste kontorbygg, og dette er bakgrunnen for at det bør/ kan stilles relativt krevende krav selv på minimumsnivå.

Published: 14. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020