Rengjøringskostnad og spesifikasjon av særlige krav til rengjøring

Groups: 
  • Rental of property (Norwegian only)
Category: 
  • Energibruk og kostnader

Minimum

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Kriteriet skal bidra til at det blir enkelt å beregne driftsutgiftene til rengjøring av bygget. Ved å ha oversikt over de ulike lokalenes rengjøringsbehov hindrer du uforutsette kostnader til renhold.

Requirement Specification: 

Rengjøringskostnad skal være spesifisert, og det skal spesifiseres om områder eller overflater har særlige kostnadsdrivende krav til rengjøring.

Documentation of the Requirement Specification: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Information about the Requirement Specification: 

Rengjøringskostnad skal være spesifisert, og det skal spesifiseres om områder eller overflater har særlige kostnadsdrivende krav til rengjøring. Er det materialer, overflater og utstyr som krever særlig rengjøring eller vedlikehold bør dette også opplyses for leietaker.

Published: 14. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020