Energimerke

Groups: 
  • Rental of property (Norwegian only)
Category: 
  • Miljøprofil

Minimum

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Alle yrkesbygg over 1000 kvm for utleie skal ha energiattest som viser bygningens energistandard. Ved stille krav til et bra energimerke øker en sannsynlighet for å oppnå lav energibruk.

Requirement Specification: 

Bygget skal minst tilfredsstille energimerke D på den offentlige energimerkeskalaen.

Documentation of the Requirement Specification: 

Kopi av gyldig energiattest skal forevises, i tråd med lovkrav.

Information about the Requirement Specification: 

Energimerket beskriver byggets energikvalitet med forutsatte faste driftsbetingelser, noe som kan sammenlignes med normtall for energibruken for en bil. Men som for biler, gjelder også for bygg, at et godt normtall med lav energibruk ikke er noen garanti for lav reell energibruk. Et godt energimerke er derfor ikke noen garanti for en lav reell energibruk, da denne er svært avhengig av måten bygget driftes og brukes på.

Likevel kan et godt energimerke øke sjansene for å nå en lav reell energibruk. 

https://www.energimerking.no/upload_images/2FCFFE234BA5471BBCE274DC551C63C6.jpg?w=323&h=323
 
 

Basic

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Alle yrkesbygg over 1000 kvm for utleie skal ha energiattest som viser bygningens energistandard. Ved stille krav til et bra energimerke øker en sannsynlighet for å oppnå lav energibruk.

Requirement Specification: 

Bygget skal minst tilfredsstille energimerke C på den offentlige energimerkeskalaen.

Documentation of the Requirement Specification: 

Kopi av gyldig energiattest skal forevises, i tråd med lovkrav.

Information about the Requirement Specification: 

Energimerket beskriver byggets energikvalitet med forutsatte faste driftsbetingelser, noe som kan sammenlignes med normtall for energibruken for en bil. Men som for biler, gjelder også for bygg, at et godt normtall med lav energibruk ikke er noen garanti for lav reell energibruk. Et godt energimerke er derfor ikke noen garanti for en lav reell energibruk, da denne er svært avhengig av måten bygget driftes og brukes på.

Likevel kan et godt energimerke øke sjansene for å nå en lav reell energibruk. 

https://www.energimerking.no/upload_images/2FCFFE234BA5471BBCE274DC551C63C6.jpg?w=323&h=323
 
 

Advanced

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Alle yrkesbygg over 1000 kvm for utleie skal ha energiattest som viser bygningens energistandard. Ved stille krav til et bra energimerke øker en sannsynlighet for å oppnå lav energibruk.

Requirement Specification: 

Bygget skal minst tilfredsstille energimerke B på den offentlige energimerkeskalaen.

Documentation of the Requirement Specification: 

Kopi av gyldig energiattest skal forevises, i tråd med lovkrav.

Information about the Requirement Specification: 

Energimerket beskriver byggets energikvalitet med forutsatte faste driftsbetingelser, noe som kan sammenlignes med normtall for energibruken for en bil. Men som for biler, gjelder også for bygg, at et godt normtall med lav energibruk ikke er noen garanti for lav reell energibruk. Et godt energimerke er derfor ikke noen garanti for en lav reell energibruk, da denne er svært avhengig av måten bygget driftes og brukes på.

Likevel kan et godt energimerke øke sjansene for å nå en lav reell energibruk. 

https://www.energimerking.no/upload_images/2FCFFE234BA5471BBCE274DC551C63C6.jpg?w=323&h=323
 
 

Spearhead

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Alle yrkesbygg over 1000 kvm for utleie skal ha energiattest som viser bygningens energistandard. Ved stille krav til et bra energimerke øker en sannsynlighet for å oppnå lav energibruk.

Requirement Specification: 

Bygget skal minst tilfredsstille energimerke A på den offentlige energimerkeskalaen.

Documentation of the Requirement Specification: 

Kopi av gyldig energiattest skal forevises, i tråd med lovkrav.

Information about the Requirement Specification: 

Energimerket beskriver byggets energikvalitet med forutsatte faste driftsbetingelser, noe som kan sammenlignes med normtall for energibruken for en bil. Men som for biler, gjelder også for bygg, at et godt normtall med lav energibruk ikke er noen garanti for lav reell energibruk. Et godt energimerke er derfor ikke noen garanti for en lav reell energibruk, da denne er svært avhengig av måten bygget driftes og brukes på.

Likevel kan et godt energimerke øke sjansene for å nå en lav reell energibruk. 

https://www.energimerking.no/upload_images/2FCFFE234BA5471BBCE274DC551C63C6.jpg?w=323&h=323
 
 

Related links: 

Published: 17. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020