Gjenbruk av materialer i eksisterende bygg

Groups: 
  • Rental of property (Norwegian only)
Category: 
  • Miljøprofil

Minimum

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

I tråd med sirkulær økonomi og bevaring av ressurser skal kriteriet sikre at materialer og innredning som er i bygget fra før, i størst mulig grad gjenbrukes.

Requirement Specification: 

Leietaker skal forevises lokalene og ha mulighet til å velge å beholde utvalgte overflatematerialer og fast innredning før eventuell utskifting.

Documentation of the Requirement Specification: 

Det skal foreligge en tilstandsrapport for eksisterende materialer og fast innredning og en vurdering av hva som kan beholdes.

Information about the Requirement Specification: 

Målet med kvalitetsområdet er å stimulere til å se kvalitetene i gode varige materialer.

Kommende krav fra EU til sirkulær økonomi og erkjennelse av at verdens ressurser ikke er utømmelige, setter krav til bærekraftig adferd, og et oppgjør med bruk og kast adferden. 

Det skal foreligge en tilstandsrapport for eksisterende materialer og fast innredning og en vurdering av hva som kan beholdes. Så langt det er mulig bør enn ta leietaker med på råd før bygget ribbes fullstendig for eksisterende materialer.

Det bør vurderes å engasjere kreative rådgivere som kan vise spennende løsninger basert på mest mulig ombruk av materialer i eksisterende bygg. 

Basic

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

I tråd med sirkulær økonomi og bevaring av ressurser skal kriteriet sikre at materialer og innredning som er i bygget fra før, i størst mulig grad gjenbrukes.

Requirement Specification: 

Eksisterende materialer og fast innredning skal kun skiftes ut dersom de er ødelagt eller meget nedslitt og ikke kan pusses opp.

Documentation of the Requirement Specification: 

Det skal foreligge en tilstandsrapport for eksisterende materialer og fast innredning og en vurdering av hva som kan beholdes.

Information about the Requirement Specification: 

Målet med kvalitetsområdet er å stimulere til å se kvalitetene i gode varige materialer.

Kommende krav fra EU til sirkulær økonomi og erkjennelse av at verdens ressurser ikke er utømmelige, setter krav til bærekraftig adferd, og et oppgjør med bruk og kast adferden. 

Det skal foreligge en tilstandsrapport for eksisterende materialer og fast innredning og en vurdering av hva som kan beholdes. Så langt det er mulig bør enn ta leietaker med på råd før bygget ribbes fullstendig for eksisterende materialer.

Det bør vurderes å engasjere kreative rådgivere som kan vise spennende løsninger basert på mest mulig ombruk av materialer i eksisterende bygg. 

Advanced

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

I tråd med sirkulær økonomi og bevaring av ressurser skal kriteriet sikre at materialer og innredning som er i bygget fra før, i størst mulig grad gjenbrukes.

Requirement Specification: 

Eksisterende materialer og fast innredning skal beholdes og kun repareres og overflatebehandles hvis behov.

Documentation of the Requirement Specification: 

Det skal foreligge en tilstandsrapport for eksisterende materialer og fast innredning og en vurdering av hva som kan beholdes.

Information about the Requirement Specification: 

Målet med kvalitetsområdet er å stimulere til å se kvalitetene i gode varige materialer.

Kommende krav fra EU til sirkulær økonomi og erkjennelse av at verdens ressurser ikke er utømmelige, setter krav til bærekraftig adferd, og et oppgjør med bruk og kast adferden. 

Det skal foreligge en tilstandsrapport for eksisterende materialer og fast innredning og en vurdering av hva som kan beholdes. Så langt det er mulig bør enn ta leietaker med på råd før bygget ribbes fullstendig for eksisterende materialer.

Det bør vurderes å engasjere kreative rådgivere som kan vise spennende løsninger basert på mest mulig ombruk av materialer i eksisterende bygg. 

Spearhead

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

I tråd med sirkulær økonomi og bevaring av ressurser skal kriteriet sikre at materialer og innredning som er i bygget fra før, i størst mulig grad gjenbrukes.

Requirement Specification: 

Eksisterende materialer og fast innredning skal beholdes og kun repareres og overflatebehandles hvis behov.

Tilførte materialer skal være gjenbruksmaterialer.

Documentation of the Requirement Specification: 

Det skal foreligge en tilstandsrapport for eksisterende materialer og fast innredning og en vurdering av hva som kan beholdes.

Information about the Requirement Specification: 

Målet med kvalitetsområdet er å stimulere til å se kvalitetene i gode varige materialer.

Kommende krav fra EU til sirkulær økonomi og erkjennelse av at verdens ressurser ikke er utømmelige, setter krav til bærekraftig adferd, og et oppgjør med bruk og kast adferden. 

Det skal foreligge en tilstandsrapport for eksisterende materialer og fast innredning og en vurdering av hva som kan beholdes. Så langt det er mulig bør enn ta leietaker med på råd før bygget ribbes fullstendig for eksisterende materialer.

Det bør vurderes å engasjere kreative rådgivere som kan vise spennende løsninger basert på mest mulig ombruk av materialer i eksisterende bygg. 

Published: 17. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020