Unngå miljøgifter

Groups: 
  • Rental of property (Norwegian only)
Category: 
  • Miljøprofil

Minimum

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Formålet med kriteriet er å minimere innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer i bygget.

Requirement Specification: 

Bygget skal ikke inneholde stoffer på myndighetenes liste over Prioriterte stoffer. Materialer som er definert som «farlig avfall» skal være merket på tegning (gjelder både nybygg og eksisterende bygg).

Documentation of the Requirement Specification: 

Plantegninger med markerte bygningsdeler, ev. bekreftelse på at bygget ikke inneholder farlig avfall med signatur fra byggeier.

Information about the Requirement Specification: 

Produktkontrolloven § 3a Substitusjonsplikten sier at «Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i produktkontrolloven § 1 skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.» Denne loven gjelder også for bruk av produkter i eksisterende bygg.

Utsjekk mot myndighetenes liste over Prioriterte stoffer gjelder derfor for ethvert innkjøp av materiale eller kjemisk produkt. A20 listen i BREEAM-NOR er en enkel måte å få oversikt over stoffer på Prioritetslisten.

Teknisk forskrift (TEK) sier at:

«Det skal velges produkter til byggverk uten, eller med lavt, innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer..» (§ 9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer)” og gjelder alle nybygg og totalrehabiliteringer.

Basic

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Formålet med kriteriet er å minimere innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer i bygget.

Requirement Specification: 

Bygget skal ikke inneholde stoffer på myndighetenes liste over Prioriterte stoffer. Materialer som er definert som «farlig avfall» skal være merket på tegning (gjelder både nybygg og eksisterende bygg).

Documentation of the Requirement Specification: 

Skriftlig bekreftelse med signatur fra byggeier.

Information about the Requirement Specification: 

Produktkontrolloven § 3a Substitusjonsplikten sier at «Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i produktkontrolloven § 1 skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.» Denne loven gjelder også for bruk av produkter i eksisterende bygg.

Utsjekk mot myndighetenes liste over Prioriterte stoffer gjelder derfor for ethvert innkjøp av materiale eller kjemisk produkt. A20 listen i BREEAM-NOR er en enkel måte å få oversikt over stoffer på Prioritetslisten.

Teknisk forskrift (TEK) sier at: «Det skal velges produkter til byggverk uten, eller med lavt, innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer..» (§ 9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer)” og gjelder alle nybygg og totalrehabiliteringer.

Advanced

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Formålet med kriteriet er å minimere innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer i bygget.

Requirement Specification: 

Bygget skal ikke inneholde stoffer på myndighetenes liste over Prioriterte stoffer. Materialer som er definert som «farlig avfall» skal være merket på tegning (gjelder både nybygg og eksisterende bygg).

Documentation of the Requirement Specification: 

Utfylt A20 liste, miljøgiftlisten, fra BREEAM-NOR med signatur fra byggeier.

 
 

 

Information about the Requirement Specification: 

Produktkontrolloven § 3a Substitusjonsplikten sier at «Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i produktkontrolloven § 1 skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.» Denne loven gjelder også for bruk av produkter i eksisterende bygg.

Utsjekk mot myndighetenes liste over Prioriterte stoffer gjelder derfor for ethvert innkjøp av materiale eller kjemisk produkt. A20 listen i BREEAM-NOR er en enkel måte å få oversikt over stoffer på Prioritetslisten.

Teknisk forskrift (TEK) sier at: «Det skal velges produkter til byggverk uten, eller med lavt, innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer..» (§ 9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer)” og gjelder alle nybygg og totalrehabiliteringer.

Spearhead

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Formålet med kriteriet er å minimere innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer i bygget.

Requirement Specification: 

Bygget skal ikke inneholde stoffer på myndighetenes liste over Prioriterte stoffer. Materialer som er definert som «farlig avfall» skal være merket på tegning (gjelder både nybygg og eksisterende bygg).

Lokalene skal heller ikke vedlikeholdes eller renholdes med midler som inneholder stoffer fra denne listen.

Documentation of the Requirement Specification: 

Utfylt A20 liste, miljøgiftlisten, fra BREEAM-NOR med signatur fra byggeier og renholdsselskap.

 
 

Information about the Requirement Specification: 

Produktkontrolloven § 3a Substitusjonsplikten sier at «Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i produktkontrolloven § 1 skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.» Denne loven gjelder også for bruk av produkter i eksisterende bygg.

Utsjekk mot myndighetenes liste over Prioriterte stoffer gjelder derfor for ethvert innkjøp av materiale eller kjemisk produkt. A20 listen i BREEAM-NOR er en enkel måte å få oversikt over stoffer på Prioritetslisten.

Teknisk forskrift (TEK) sier at:

«Det skal velges produkter til byggverk uten, eller med lavt, innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer..» (§ 9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer)” og gjelder alle nybygg og totalrehabiliteringer.

Related links: 

Published: 17. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020