Adkomstmuligheter

Groups: 
 • Rental of property (Norwegian only)
Category: 
 • Adkomstmuligheter

Minimum

Requirements and Criteria Type: 
 • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Kriteriet skal sørge for at det fins tilstrekkelig med ladestasjoner for el-sykler og el-biler, og at kravene til universell utforming for adkomst til bygg er ivaretatt.

Requirement Specification: 

Leieobjektet skal tilrettelegges for alternativ til fossil privatbil. Det er en målsetning å ha:

 • Max 1 parkering per 6 ansatte i bystrøk
 • Max 1 parkering per 4 ansatte i landlige strøk
 • 1 ladestasjon for el-sykler per 10 sykkelparkeringer
 • 1 ladestasjon for elbiler per 10 parkeringsplasser

Documentation of the Requirement Specification: 

Antall parkeringsplasser og ladestasjoner for sykkel og bil samt forutsetninger for antall ansatte spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

I tillegg bør tilgang til kollektiv transport spesifiseres og beskrives.

Basic

Requirements and Criteria Type: 
 • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Kriteriet skal sørge for at det fins tilstrekkelig med ladestasjoner for el-sykler og el-biler, og at kravene til universell utforming for adkomst til bygg er ivaretatt.

Requirement Specification: 

Leieobjektet skal tilrettelegges for alternativ til fossil privatbil. Det er en målsetning å ha:

 • Max 1 parkering per 6 ansatte i bystrøk
 • Max 1 parkering per 4 ansatte i landlige strøk
 • 1 ladestasjon for el-sykler per 10 sykkelparkeringer
 • 1 ladestasjon for elbiler per 10 parkeringsplasser

Bygget skal tilfredsstille krav til universell utforming (parkeringsmulighet for personer med nedsatt bevegelsesevne, av- og påstigningsmulighet nært inngangsparti, taktil og visuell avgrensning av atkomstvei, trinnfritt.)

Samsvar med BREEAM–Nor Tra 03 kriteria 11-15, som omhandler andel sykkelparkeringer og garderobefasiliteter.

Documentation of the Requirement Specification: 

Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i BREEAM-Nor 2016, Tra 03a – Alternative transportformer, kriterier 11-15.

Advanced

Requirements and Criteria Type: 
 • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Kriteriet skal sørge for at det fins tilstrekkelig med ladestasjoner for el-sykler og el-biler, og at kravene til universell utforming for adkomst til bygg er ivaretatt. fins finne

Requirement Specification: 

Leieobjektet skal tilrettelegges for alternativ til fossil privatbil. Det er en målsetning å ha:

 • Max 1 parkering per 6 ansatte i bystrøk
 • Max 1 parkering per 4 ansatte i landlige strøk
 • 1 ladestasjon for el-sykler per 10 sykkelparkeringer
 • 1 ladestasjon for elbiler per 10 parkeringsplasser

Bygget skal tilfredsstille krav til universell utforming (parkeringsmulighet for personer med nedsatt bevegelsesevne, av- og påstigningsmulighet nært inngangsparti, taktil og visuell avgrensning av atkomstvei, trinnfritt.)

Samsvar med BREEAM–Nor Tra 03 kriteria 11-15, som omhandler andel sykkelparkeringer og garderobefasiliteter.

Bygget skal tilfredsstille krav til 2 poeng i BREEAM-Nor 2016 Tra 03a – Alternativ transport for kriteria 1-4 eller 7-10.

Bygget skal tilfredsstille krav til minst 2 poeng i BREEAM-Nor 2016 Tra 01 – Tilgang til offentlig transport.

Documentation of the Requirement Specification: 

Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i BREEAM-Nor 2016, Tra 01 - Kollektivtransporttilbud, 03a - Alternative transportformer og 05 - Mobilitetsplan.

Spearhead

Requirements and Criteria Type: 
 • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Kriteriet skal sørge for at det fins tilstrekkelig med ladestasjoner for el-sykler og el-biler, og at kravene til universell utforming for adkomst til bygg er ivaretatt.

Requirement Specification: 

Leieobjektet skal tilrettelegges for alternativ til fossil privatbil. Det er en målsetning å ha:

 • Max 1 parkering per 6 ansatte i bystrøk
 • Max 1 parkering per 4 ansatte i landlige strøk
 • 1 ladestasjon for el-sykler per 10 sykkelparkeringer
 • 1 ladestasjon for elbiler per 10 parkeringsplasser

Bygget skal tilfredsstille krav til universell utforming (parkeringsmulighet for personer med nedsatt bevegelsesevne, av- og påstigningsmulighet nær inngangsparti, taktil og visuell avgrensning av atkomstvei, trinnfritt.)

Samsvar med BREEAM–Nor Tra 03 kriteria 11-15 (krav til sykkelparkeringsplasser) og dusjer.

Bygget skal tilfredsstille krav til 2 poeng i BREEAM-Nor 2016 Tra 03a – Alternativ transport for kriteria 1-4 eller 7-10.

Bygget skal tilfredsstille krav til minst 2 poeng i BREEAM-Nor 2016 Tra 01 – Tilgang til offentlig transport.

Bygget skal tilfredsstille krav til 1 poeng i BREEAM-Nor Tra 05 – Mobilitetsplan.

Documentation of the Requirement Specification: 

Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i BREEAM-Nor 2016, Tra 01 - Kollektivtransporttilbud, 03a - Alternative transportformer og 05 - Mobilitetsplan.

Published: 18. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020