Elastisitet for utvidelse av kontorarealet

Groups: 
  • Rental of property (Norwegian only)
Category: 
  • Fleksibilitet

Minimum

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Kriteriet skal bidra til at leielokalene skal passe til leietager over lengre tid ved at det finnes muligheter for å justere tilgengelig areal ettersom behovet blir større eller mindre.

Sjeldnere bytte av lokaler er også mer bærekraftig, da det reduserer behovet for utskifting av møbler, materialer og ombygninger.

Requirement Specification: 

Det skal foreligge opsjon for øking i leiearealer i bygget eller i nærliggende bygg.

Documentation of the Requirement Specification: 

Det spesifiseres i leveransebeskrivelsen hvordan elastisitet kan oppnås i kontorarealet.

Information about the Requirement Specification: 

Mer permanente økinger i arealkrav kan tilbys som reserverte arealer i bygget eller nærliggende bygg.

Det er kostnadsdrivende for både leietaker og utleier å flytte fra en lokalitet / leieareal til et annet. Videre vil det ofte kreve ombygninger når leietakerne flytter fra et areal til et annet, og ombygninger medfører ofte krav til utskifting av materialer og overflater som ikke er utslitt og ikke har nådd maksimal levetid. Lengst mulig leieperiode med samme leietaker er som hovedregel mere ressurseffektivt / bærekraftig sammenlignet med korte leieperioder med hyppige utskiftninger. I dagens leiemarked ses det utskiftningsfrekvenser ned til 5 år.

Et virkemiddel for å strekke periodene for leieavtaler og sikre at leieavtaler fornyes for en ny periode, er å gi leietaker mulighet for å vokse og krympe i det leide arealet.

Advanced

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Kriteriet skal bidra til at leielokalene skal passe til leietager over lengre tid ved at det finnes muligheter for å justere tilgengelig areal ettersom behovet blir større eller mindre.

Sjeldnere bytte av lokaler er også mer bærekraftig, da det reduserer behovet for utskifting av møbler, materialer og ombygninger.

Requirement Specification: 

Det skal foreligge opsjon for øking i leiearealer i bygget eller i nærliggende bygg.

Det skal være mulighet for justering av leiearealet i bygget med +/-10 %.

Documentation of the Requirement Specification: 

Det spesifiseres i leveransebeskrivelsen hvordan elastisitet kan oppnås i kontorarealet.

Information about the Requirement Specification: 

Mer permanente økinger i arealkrav kan tilbys som reserverte arealer i bygget eller nærliggende bygg.

Det er kostnadsdrivende for både leietaker og utleier å flytte fra en lokalitet / leieareal til et annet. Videre vil det ofte kreve ombygninger når leietakerne flytter fra et areal til et annet, og ombygninger medfører ofte krav til utskifting av materialer og overflater som ikke er utslitt og ikke har nådd maksimal levetid. Lengst mulig leieperiode med samme leietaker er som hovedregel mere ressurseffektivt / bærekraftig sammenlignet med korte leieperioder med hyppige utskiftninger. I dagens leiemarked ses det utskiftningsfrekvenser ned til 5 år.

Et virkemiddel for å strekke periodene for leieavtaler og sikre at leieavtaler fornyes for en ny periode, er å gi leietaker mulighet for å vokse og krympe i det leide arealet.

Spearhead

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Kriteriet skal bidra til at leielokalene skal passe til leietager over lengre tid ved at det finnes muligheter for å justere tilgengelig areal ettersom behovet blir større eller mindre.

Sjeldnere bytte av lokaler er også mer bærekraftig, da det reduserer behovet for utskifting av møbler, materialer og ombygninger.

Requirement Specification: 

Det skal foreligge opsjon for øking i leiearealer i bygget eller i nærliggende bygg.

Det skal være mulighet for justering av leiearealet i bygget med +/-20 %.

Documentation of the Requirement Specification: 

Det spesifiseres i leveransebeskrivelsen hvordan elastisitet kan oppnås i kontorarealet.

Information about the Requirement Specification: 

Mer permanente økinger i arealkrav kan tilbys som reserverte arealer i bygget eller nærliggende bygg.

Det er kostnadsdrivende for både leietaker og utleier å flytte fra en lokalitet / leieareal til et annet. Videre vil det ofte kreve ombygninger når leietakerne flytter fra et areal til et annet, og ombygninger medfører ofte krav til utskifting av materialer og overflater som ikke er utslitt og ikke har nådd maksimal levetid. Lengst mulig leieperiode med samme leietaker er som hovedregel mere ressurseffektivt / bærekraftig sammenlignet med korte leieperioder med hyppige utskiftninger. I dagens leiemarked ses det utskiftningsfrekvenser ned til 5 år.

Et virkemiddel for å strekke periodene for leieavtaler og sikre at leieavtaler fornyes for en ny periode, er å gi leietaker mulighet for å vokse og krympe i det leide arealet.

Published: 18. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020