Mulighet til å tilpasse leielokalene etter behov

Groups: 
 • Rental of property (Norwegian only)
Category: 
 • Fleksibilitet

Minimum

Requirements and Criteria Type: 
 • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Ved å ha mulighet til å variere forholdet mellom landskap og cellekontor kan leietager tilpasse lokalene etter behov. Dette kan gi god fleksibilitet ved eventuelle endringer i antall ansatte eller organisering.

Requirement Specification: 

Det skal beskrives muligheter for å variere forhold mellom landskap og cellekontor.

Documentation of the Requirement Specification: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Information about the Requirement Specification: 

Muligheter for fordeling av areal mellom cellekontor, landskap og møterom kan gi fleksible løsninger.

Men det er trolig ikke optimalt å planlegge for at alle arealer har mulighet for plassering av møterom vilkårlig. En optimal strategi er at planlegge soner som:

 • Er egnet for møterom, med persontetthet ned til 2 m2 pr person
 • Er egnet for kontorlandskap eller cellekontor med persontetthet ned til 6 m2 pr person (6 m2 minimum tillat areal for arbeidsplasser).

Spydspissnivå med full fleksibilitet mellom cellekontor og landskap er kostnadsdrivende og det må vurderes om dette skal kreves, da det kan være i konflikt med lave driftskostnader (stor fleksibilitet gir mer komplekse tekniske systemer, større krav til skillevegger m.m.). Men omvendt kan det trolig sikre en leietakers vekslende behov, og dermed sikre at leietaker fastholdes i arealet i lengre periode – som igjen vil gi lavere kostnad og ressursbruk.

Advanced

Requirements and Criteria Type: 
 • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Ved å ha mulighet til å variere forholdet mellom landskap og cellekontor kan leietager tilpasse lokalene etter behov. Dette kan gi god fleksibilitet ved eventuelle endringer i antall ansatte eller organisering.

Requirement Specification: 

Muligheter for å variere forhold mellom landskap og cellekontor skal beskrives.

Det skal foreligge arealplaner som viser alternative innredningsmuligheter for typiske planer i bygget.

Arealplaner skal vise:

 • områder med mulighet for innredning med møterom med stor persontetthet ned til 2m2 pr person.
 • områder med mulighet for innredning med kontorlandskap med persontetthet ned til 6m2 pr. person.
 • områder med mulighet for innredning med cellekontor med persontetthet ned til 6m2 pr. person.

Documentation of the Requirement Specification: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelse med supplerende arealplaner med alternative innredningsmuligheter for typiske planer.

Information about the Requirement Specification: 

Muligheter for fordeling av areal mellom cellekontor, landskap og møterom kan gi fleksible løsninger.

Men det er trolig ikke optimalt å planlegge for at alle arealer har mulighet for plassering av møterom vilkårlig. En optimal strategi er at planlegge soner som:

 • Er egnet for møterom, med persontetthet ned til 2 m2 pr person
 • Er egnet for kontorlandskap eller cellekontor med persontetthet ned til 6 m2 pr person (6 m2 minimum tillat areal for arbeidsplasser).

Spydspissnivå med full fleksibilitet mellom cellekontor og landskap er kostnadsdrivende og det må vurderes om dette skal kreves, da det kan være i konflikt med lave driftskostnader (stor fleksibilitet gir mer komplekse tekniske systemer, større krav til skillevegger m.m.). Men omvendt kan det trolig sikre en leietakers vekslende behov, og dermed sikre at leietaker fastholdes i arealet i lengre periode – som igjen vil gi lavere kostnad og ressursbruk.

Published: 19. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020