Fleksibel innredning

Groups: 
 • Rental of property (Norwegian only)
Category: 
 • Fleksibilitet

Minimum

Requirements and Criteria Type: 
 • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Det skal være enkelt for leietager å tilpasse innredning ved endringer i organisasjonen som medfører endringer i bruk av arealet Dette gjelder spesielt areal som kan brukes som både landskap, fellesområder og cellekontorer. Dette vil redusere eventuelle ombygningskostnader og behovet for nye materialer.

Requirement Specification: 

Det skal foreligge beskrivelse av fleksibilitet i innredningen.

Documentation of the Requirement Specification: 

Prinsipp for fleksibel innredning spesifiseres i leveransebeskrivelsen og på plantegning for typisk plan.

Information about the Requirement Specification: 

Det skal stilles krav til en beskrivelse av fleksibiliteten i det leide arealet. Fleksibiliteten er avgjørende for løpende tilpasning av arealet til leietakerens vekslende behov for fordeling mellom fellesområder, landskapskontorer og cellekontorer.

Ambisjonsnivåene avansert og spydspiss skal utfordre løsninger og design til å vise nye innovative løsninger for skillevegger, gulvoppbygning/belegg og himling for å sikre fleksibilitet. Fleksibilitet er ikke et mål i seg selv. Fleksibiliteten skal stimulere til lavere ombygningskostnader og lavere ressursforbruk ved å vise til løsninger og systemer som raskt og effektivt transformerer kontorarealer fra en funksjon til en ny, uten eller med minimal bruk av nye materialressurser.

Basic

Requirements and Criteria Type: 
 • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Det skal være enkelt for leietager å tilpasse innredning ved endringer i organisasjonen som medfører endringer i bruk av arealet Dette gjelder spesielt areal som kan brukes som både landskap, fellesområder og cellekontorer. Dette vil redusere eventuelle ombygningskostnader og behovet for nye materialer.

Requirement Specification: 

Det skal foreligge beskrivelse av fleksibilitet i innredning, teknisk grid, skillevegger og lydhimling.

Documentation of the Requirement Specification: 

Prinsipp for fleksibel innredning spesifiseres i leveransebeskrivelsen og på plantegning for typisk plan.

Information about the Requirement Specification: 

Det skal stilles krav til en beskrivelse av fleksibiliteten i det leide arealet. Fleksibiliteten er avgjørende for løpende tilpasning av arealet til leietakerens vekslende behov for fordeling mellom fellesområder, landskapskontorer og cellekontorer.

Ambisjonsnivåene avansert og spydspiss skal utfordre løsninger og design til å vise nye innovative løsninger for skillevegger, gulvoppbygning/belegg og himling for å sikre fleksibilitet. Fleksibilitet er ikke et mål i seg selv. Fleksibiliteten skal stimulere til lavere ombygningskostnader og lavere ressursforbruk ved å vise til løsninger og systemer som raskt og effektivt transformerer kontorarealer fra en funksjon til en ny, uten eller med minimal bruk av nye materialressurser.

Advanced

Requirements and Criteria Type: 
 • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Det skal foreligge beskrivelse av fleksibilitet i innredning, teknisk grid, skillevegger og lydhimling.

Det er krav til teknisk grid per maksimum 2.4 m i byggets perimeter i arealer inntil 7 meter fra fasaden.

Alle skillevegger skal være modulvegger som enkelt (1 arbeidsdag) kan flyttes og ombrukes i et gridsystem på maksimum 2,4 x 8 m2.

Gulvbelegg og himlinger skal være forberedt for fleksibel innredning, og tilpasset gridsystem med nødvendige tiltak for:

 • lydreduksjon mellom rom
 • sikring av at gulvbelegg har ensartet kvalitet og overflater etter flytting av vegger

Requirement Specification: 

Det skal foreligge beskrivelse av fleksibilitet i innredning, teknisk grid, skillevegger og lydhimling.

Det er krav til teknisk grid per maksimum 2.4 m i byggets perimeter i arealer inntil 7 meter fra fasaden.

Alle skillevegger skal være modulvegger som enkelt (1 arbeidsdag) kan flyttes og ombrukes i et gridsystem på maksimum 2,4 x 8 m2.

Gulvbelegg og himlinger skal være forberedt for fleksibel innredning, og tilpasset gridsystem med nødvendige tiltak for:

 • lydreduksjon mellom rom
 • sikring av at gulvbelegg har ensartet kvalitet og overflater etter flytting av vegger

Documentation of the Requirement Specification: 

Prinsipp for fleksibel innredning spesifiseres i leveransebeskrivelsen og på plantegning for typisk plan.

Information about the Requirement Specification: 

Det skal stilles krav til en beskrivelse av fleksibiliteten i det leide arealet. Fleksibiliteten er avgjørende for løpende tilpasning av arealet til leietakerens vekslende behov for fordeling mellom fellesområder, landskapskontorer og cellekontorer.

Ambisjonsnivåene avansert og spydspiss skal utfordre løsninger og design til å vise nye innovative løsninger for skillevegger, gulvoppbygning/belegg og himling for å sikre fleksibilitet. Fleksibilitet er ikke et mål i seg selv. Fleksibiliteten skal stimulere til lavere ombygningskostnader og lavere ressursforbruk ved å vise til løsninger og systemer som raskt og effektivt transformerer kontorarealer fra en funksjon til en ny, uten eller med minimal bruk av nye materialressurser.

Spearhead

Requirements and Criteria Type: 
 • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Det skal være enkelt for leietager å tilpasse innredning ved endringer i organisasjonen som medfører endringer i bruk av arealet Dette gjelder spesielt areal som kan brukes som både landskap, fellesområder og cellekontorer. Dette vil redusere eventuelle ombygningskostnader og behovet for nye materialer.

Requirement Specification: 

Det skal foreligge beskrivelse av fleksibilitet i innredning, teknisk grid, skillevegger og lydhimling.

Det er krav til teknisk grid per maksimum 2.4 m i byggets perimeter i arealer inntil 7 meter fra fasaden.

Alle skillevegger skal være modulvegger som enkelt (1 arbeidsdag) kan flyttes og ombrukes i et gridsystem på maksimum 2,4 x 4,8 m2.

Gulvbelegg og himlinger skal være forberedt for fleksibel innredning, og tilpasset gridsystem med nødvendige tiltak for:

 • lydreduksjon mellom rom
 • sikring av at gulvbelegg har ensartet kvalitet og overflater etter flytting av vegger.

Documentation of the Requirement Specification: 

Prinsipp for fleksibel innredning spesifiseres i leveransebeskrivelsen og på plantegning for typisk plan.

Information about the Requirement Specification: 

Det skal stilles krav til en beskrivelse av fleksibiliteten i det leide arealet. Fleksibiliteten er avgjørende for løpende tilpasning av arealet til leietakerens vekslende behov for fordeling mellom fellesområder, landskapskontorer og cellekontorer.

Ambisjonsnivåene avansert og spydspiss skal utfordre løsninger og design til å vise nye innovative løsninger for skillevegger, gulvoppbygning/belegg og himling for å sikre fleksibilitet. Fleksibilitet er ikke et mål i seg selv. Fleksibiliteten skal stimulere til lavere ombygningskostnader og lavere ressursforbruk ved å vise til løsninger og systemer som raskt og effektivt transformerer kontorarealer fra en funksjon til en ny, uten eller med minimal bruk av nye materialressurser.

Published: 19. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020