Arealeffektivitet

Groups: 
  • Rental of property (Norwegian only)
Category: 
  • Fleksibilitet

Minimum

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Økt arealeffektivitet reduserer miljøbelastningen ved at det kreves mindre ressurser og energi per kvadratmeter/arbeidsplass, i tillegg til at det kan være kostnadseffektivt.

Requirement Specification: 

Arealeffektivitet skal være 1 arbeidsplass per maksimum 28 m2 BRA (leieareal).

Documentation of the Requirement Specification: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Information about the Requirement Specification: 

Arealeffektiviteten er viktig for at få kostnadsoptimale arealer, og utleier skal derfor opplyse om maksimalt mulig antall arbeidsplasser for det leide arealet. Med utgangpunkt i dette og det samlede leide arealet kan arealeffektiviteten enkelt beregnes.

Basic

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Økt arealeffektivitet reduserer miljøbelastningen ved at det kreves mindre ressurser og energi per kvadratmeter/arbeidsplass, i tillegg til at det kan være kostnadseffektivt.

Requirement Specification: 

Arealeffektivitet skal være 1 arbeidsplass per maksimum 23 m2 BRA (leieareal).

Documentation of the Requirement Specification: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Information about the Requirement Specification: 

Arealeffektiviteten er viktig for at få kostnadsoptimale arealer, og utleier skal derfor opplyse om maksimalt mulig antall arbeidsplasser for det leide arealet. Med utgangpunkt i dette og det samlede leide arealet kan arealeffektiviteten enkelt beregnes.

Advanced

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Økt arealeffektivitet reduserer miljøbelastningen ved at det kreves mindre ressurser og energi per kvadratmeter/arbeidsplass, i tillegg til at det kan være kostnadseffektivt.

Requirement Specification: 

Arealeffektivitet skal være 1 arbeidsplass per maksimum 23 m2 BRA (leieareal).

Documentation of the Requirement Specification: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Information about the Requirement Specification: 

Arealeffektiviteten er viktig for at få kostnadsoptimale arealer, og utleier skal derfor opplyse om maksimalt mulig antall arbeidsplasser for det leide arealet. Med utgangpunkt i dette og det samlede leide arealet kan arealeffektiviteten enkelt beregnes.

Spearhead

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Økt arealeffektivitet reduserer miljøbelastningen ved at det kreves mindre ressurser og energi per kvadratmeter/arbeidsplass, i tillegg til at det kan være kostnadseffektivt.

Requirement Specification: 

Arealeffektivitet skal være 1 arbeidsplass per maksimum 15 m2 BRA (leieareal).

Documentation of the Requirement Specification: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Information about the Requirement Specification: 

Arealeffektiviteten er viktig for at få kostnadsoptimale arealer, og utleier skal derfor opplyse om maksimalt mulig antall arbeidsplasser for det leide arealet. Med utgangpunkt i dette og det samlede leide arealet kan arealeffektiviteten enkelt beregnes.

Published: 19. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020