Materialkvalitet

Groups: 
  • Rental of property (Norwegian only)
Category: 
  • Materialkvalitet

Minimum

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Kriteriet skal bidra til å redusere utskifting av overflater. Materialer med lengre levetid vil redusere behovet for vedlikehold, være kostnadsbesparende og mer bærekraftig.

Requirement Specification: 

Lokalene har overflater med minst 5 års levetid.

Documentation of the Requirement Specification: 

For nybygg skal det foreligge dokumentasjon på levetid fra produsent. Det skal foreligge beskrivelse av hvordan planløsningen skal kunne endres, og det skal beskrives hvorfor og hvordan lang levetid kan nås.

Basic

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Kriteriet skal bidra til å redusere utskifting av overflater. Materialer med lengre levetid vil redusere behovet for vedlikehold, være kostnadsbesparende og mer bærekraftig.

Requirement Specification: 

Lokalene har overflater med minst 10 års levetid.

Documentation of the Requirement Specification: 

For nybygg skal det foreligge dokumentasjon på levetid fra produsent. Det skal foreligge beskrivelse av hvordan planløsningen skal kunne endres, og det skal beskrives hvorfor og hvordan lang levetid kan nås.

Advanced

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Kriteriet skal bidra til å redusere utskifting av overflater. Materialer med lengre levetid vil redusere behovet for vedlikehold, være kostnadsbesparende og mer bærekraftig.

Requirement Specification: 

Lokalene har overflater med minst 10 års levetid.

Det skal være mulig å endre planløsning med eksisterende materialer/bygningsdeler.

Documentation of the Requirement Specification: 

For nybygg skal det foreligge dokumentasjon på levetid fra produsent. Det skal foreligge beskrivelse av hvordan planløsningen skal kunne endres, og det skal beskrives hvorfor og hvordan lang levetid kan nås.

Spearhead

Requirements and Criteria Type: 
  • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Kriteriet skal bidra til å redusere utskifting av overflater. Materialer med lengre levetid vil redusere behovet for vedlikehold, være kostnadsbesparende og mer bærekraftig.

Requirement Specification: 

Lokalene har overflater med minst 30 års levetid. Det skal være mulig å endre planløsning med eksisterende materialer/bygningsdeler.

Documentation of the Requirement Specification: 

For nybygg skal det foreligge dokumentasjon på levetid fra produsent. Det skal foreligge beskrivelse av hvordan planløsningen skal kunne endres, og det skal beskrives hvorfor og hvordan lang levetid kan nås.

Published: 20. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020