Sikkerhet

Groups: 
 • Rental of property (Norwegian only)
Category: 
 • Sikkerhet

Minimum

Requirements and Criteria Type: 
 • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Formålet med kriteriet er å sikre at lokalene oppfyller krav i tråd med leietakers behov for sikkerhet.

Requirement Specification: 

Følgende krav skal tilfredsstilles:

 • FG-godkjent låssystem
 • Soneinndeling
 • Alarm

Documentation of the Requirement Specification: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Basic

Requirements and Criteria Type: 
 • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Formålet med kriteriet er å sikre at lokalene oppfyller krav i tråd med leietakers behov for sikkerhet.

Requirement Specification: 

Følgende krav skal tilfredsstilles:

 • Enkel perimetersikring
 • FG-godkjent låssystem
 • Adgangskontroll
 • Betjent resepsjon
 • Soneinndeling
 • Alarm
 • Sikker IKT-løsning

Documentation of the Requirement Specification: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Advanced

Requirements and Criteria Type: 
 • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Formålet med kriteriet er å sikre at lokalene oppfyller krav i tråd med leietakers behov for sikkerhet.

Requirement Specification: 

Følgende krav skal tilfredsstilles:

 • Utvidet perimetersikring
 • FG-godkjent låssystem
 • Elektronisk adgangskontroll/-sperre
 • Betjent resepsjon
 • Soneinndeling
 • Alarm
 • Kameraovervåking
 • Redundant og sikker IKT-løsning

Documentation of the Requirement Specification: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Published: 20. Dec 2018, Last modified: 22. Jan 2020