Arealeffektivitet

Grupper: 
  • Leie av eiendom
Kategori: 
  • Fleksibilitet

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Økt arealeffektivitet reduserer miljøbelastningen ved at det kreves mindre ressurser og energi per kvadratmeter/arbeidsplass, i tillegg til at det kan være kostnadseffektivt.

Kravformulering: 

Arealeffektivitet skal være 1 arbeidsplass per maksimum 28 m2 BRA (leieareal).

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Informasjon om kravet: 

Arealeffektiviteten er viktig for at få kostnadsoptimale arealer, og utleier skal derfor opplyse om maksimalt mulig antall arbeidsplasser for det leide arealet. Med utgangpunkt i dette og det samlede leide arealet kan arealeffektiviteten enkelt beregnes.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Økt arealeffektivitet reduserer miljøbelastningen ved at det kreves mindre ressurser og energi per kvadratmeter/arbeidsplass, i tillegg til at det kan være kostnadseffektivt.

Kravformulering: 

Arealeffektivitet skal være 1 arbeidsplass per maksimum 23 m2 BRA (leieareal).

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Informasjon om kravet: 

Arealeffektiviteten er viktig for at få kostnadsoptimale arealer, og utleier skal derfor opplyse om maksimalt mulig antall arbeidsplasser for det leide arealet. Med utgangpunkt i dette og det samlede leide arealet kan arealeffektiviteten enkelt beregnes.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Økt arealeffektivitet reduserer miljøbelastningen ved at det kreves mindre ressurser og energi per kvadratmeter/arbeidsplass, i tillegg til at det kan være kostnadseffektivt.

Kravformulering: 

Arealeffektivitet skal være 1 arbeidsplass per maksimum 23 m2 BRA (leieareal).

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Informasjon om kravet: 

Arealeffektiviteten er viktig for at få kostnadsoptimale arealer, og utleier skal derfor opplyse om maksimalt mulig antall arbeidsplasser for det leide arealet. Med utgangpunkt i dette og det samlede leide arealet kan arealeffektiviteten enkelt beregnes.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Økt arealeffektivitet reduserer miljøbelastningen ved at det kreves mindre ressurser og energi per kvadratmeter/arbeidsplass, i tillegg til at det kan være kostnadseffektivt.

Kravformulering: 

Arealeffektivitet skal være 1 arbeidsplass per maksimum 15 m2 BRA (leieareal).

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Informasjon om kravet: 

Arealeffektiviteten er viktig for at få kostnadsoptimale arealer, og utleier skal derfor opplyse om maksimalt mulig antall arbeidsplasser for det leide arealet. Med utgangpunkt i dette og det samlede leide arealet kan arealeffektiviteten enkelt beregnes.

Publisert: 19. des 2018, Sist endret: 22. Jan 2020