Batterikapasitet på bærbare PC-er

Grupper: 
  • PC-er og skjermer
Kategori: 
  • Forlenge levetid

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet er å sikre god batterikapasitet og et robust batteri med lang forventet levetid.

Kravformulering: 

Alle enheter skal leveres med maksimalt tilgjengelig batterikapasitet som ikke påvirker maskinens formfaktor.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal bekrefte at kravet er oppfylt og beskrive batterienes kapasitet og minimum varighet ved fulladet batteri.

Informasjon om kravet: 

Kravet til batterikapasitet er en ytelsesbeskrivelse som skal sikre at oppdragsgiver får det beste tilgjengelige batteriet i PC-en. For at oppdragsgiver skal kjenne til hva som er varighet på batteriet fra fulladet til utladet skal dette beskrives av leverandør.

Brukeratferd påvirker batterilevetid, og leverandør bør oppfordres til å dele informasjon om hvordan oppdragsgiver kan bidra til lengst mulig levetid på sitt IT-utstyr (som temperatur, bruk av dvalemodus etc., som bør spres internt i oppdragsgivers organisasjon).

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet er å sikre høy batterikapasitet og et robust batteri med lang dokumentert levetid.

Kravformulering: 

1) Alle enheter skal leveres med maksimalt tilgjengelig batterikapasitet som ikke påvirker maskinens formfaktor.

og

2) Hovedbatteri skal tåle minst 300 ladesykluser med minst 60 % gjenværende kapasitet (SoC). Minimum mengde ladesykluser med minst 60 % gjenværende kapasitet på hovedbatteriet må skrives på sertifikatet.

 

Dokumentasjon av kravet: 

1) Leverandøren skal bekrefte at kravet er oppfylt og beskrive batterienes kapasitet og minimum varighet ved fulladet batteri.

og

2) Levere gyldig sertifikat på TCO Certified generasjon 8 eller tilsvarende Type I miljømerkeordning som viser at kravet er oppfylt eller levere testrapporter(er) på batteriet i henhold til IEC 61960 fra ISO 17025 akkreditert laboratorium

Informasjon om kravet: 

Kravet til batterikapasitet er en ytelsesbeskrivelse som skal sikre at oppdragsgiver får det beste tilgjengelige batteriet i PC-en. For at oppdragsgiver skal kjenne til hva som er varighet på batteriet fra fulladet til utladet skal dette beskrives av leverandør.

Krav 2 har til hensikt å sikre at batteriet er robust og at kapasiteten ikke taper seg uforholdsmessig ved bruk. Kravet inngår i TCO Certified generasjon 8 (punkt 6.5 Battery longevity). Ambisjonen er at min. 30 prosent av IT-utstyr på det internasjonale markedet skal klare kravene i sertifiseringen når en ny generasjon lanseres, slik at det finnes flere produsenter som oppfyller kravene, og at man dermed oppnår konkurranse i anskaffelsen. 

TCO Certifieds product finder (se «Relaterte lenker») viser hvor mange produkter som er sertifisert av TCO Certified innen produktkategorier som PC-er og skjermer, men IT-utstyr trenger ikke å være sertifisert av TCO Certified for å tilfredsstille kravet.

Ladestatus (SoC) angir gjenværende batterilading (0-100 %). Kapasiteten til et nytt batteri skal være 100 %. En batterisyklus er fullført når batteriet er fullstendig utladet fra 100 % til 0 % og deretter ladet tilbake til 100 %. Antall batteriladesykluser påvirker levetiden til batteriet, og robuste batterier vil tåle flere ladesykluser før kapasiteten reduseres.

Brukeratferd påvirker batterilevetid, og leverandør bør oppfordres til å dele informasjon om hvordan oppdragsgiver kan bidra til lengst mulig levetid på sitt IT-utstyr (som temperatur, bruk av dvalemodus etc., som bør spres internt i oppdragsgivers organisasjon).

Relaterte lenker: 

Publisert: 18. sep 2019, Sist endret: 13. Feb 2020