Brannsikkerhet og å unngå bruk av flammehemmere

Grupper: 
  • Nye møbler
Kategori: 
  • Fremme rene kretsløp

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Flammehemmere som brukes i møbelproduksjon utgjør en risiko for både helse og miljø. Produsenter bør derfor unngå bruken av disse og heller levere produkter som ivaretar flammehemming som funksjon på annen måte, for eksempel ved bruk av lite brennbare tekstilfibre og flammehemmende tekstiler.

Kravformulering: 

Flammehemmere: Det skal ikke forekomme flammehemmere i møbelproduktene. Dette inkluderer både organiske fosfor- og nitrogenbaserte flammehemmere, og halogenerte flammehemmere.

For å overholde brannkravene, kan leverandøren velge flammeresistente tekstiler.

Brannkrav: Stoppede møbler som leveres til oppdragsgiver skal stå imot tenning i samsvar med fastsatte standarder som følger:

Stoppede møbler:

  • NS-EN 1021-2 (fyrstikktesten)

Madrasser og stoppede sengebunner:

  • NS-EN 597-2 (fyrstikktesten)

Dokumentasjon av kravet: 

Relevante testrapporter på at brannkravene er oppfylt, samt erklæring fra produsent(er) om at flammehemmere ikke forekommer i møbelproduktene på de produkter oppdragsgiver ber om.

Informasjon om kravet: 

Kravet bør stilles i alle* anskaffelser som inkluderer stoppede møbler og andre møbler hvor tekstil er en del av produktet.

Kravet skal bidra til å ivareta hensynet til brannsikkerhet, og samtidig unngå unødig bruk av helseskadelige flammehemmere.

*For noen anskaffelser skal det stilles strengere krav til brannsikkerhet enn testene som er angitt i kravet. I disse tilfellene kan det være nødvendig med bruk av flammehemmere for å overholde brannkravet. Oppdragsgiver bør i slike tilfeller gå i dialog med leverandør om hvilke flammehemmere som kan tas i bruk for både og ivareta brannkravene, og begrense den helse- og miljøskadelige effekten av flammehemmere.

Publisert: 26. nov 2020, Sist endret: 29. nov 2020