Bruk av lærlinger ved anskaffelse av PC-er og skjermer i tjenestekontrakter

Grupper: 
  • PC-er og skjermer
Kategori: 
  • Lærlinger

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet er å bidra til et tilstrekkelig antall læreplasser for elever i yrkesfaglig utdanning og et tilstrekkelig antall kvalifiserte arbeidere med fag- eller svennebrev.

Kravformulering: 

Difi har utarbeidet standardisert kontraktklausul for krav om lærlinger i offentlige kontrakter som ligger på Difis nettsider og som kan brukes.

Dokumentasjon av kravet: 

Se standardisert kontraktklausul for krav om lærlinger i offentlige kontrakter som ligger på Difis nettsider.

Informasjon om kravet: 

I tråd med Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter, har offentlige oppdragsgivere plikt til å kreve bruk av lærlinger i tjenestekontrakter til en anslått verdi på minst 1,3 mill. kroner ekskl. mva. for statlige virksomheter og 2,0 mill. kroner ekskl. mva. for andre offentlige oppdragsgivere, og hvor kontrakten har en varighet over 3 måneder.

Kontraktsvilkåret er relevant der anskaffelsen klassifiseres som en tjenestekontrakt eller der tjenesteelementet utgjør hoveddelen av kontrakten. Det skal være særlig behov for læreplasser innen bransjen. Se mer informasjon på Difis side om særlig behov for læreplasser.

En lærling er en person som har inngått lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve i et fag som har læretid etter forskrifter gitt med hjemmel i opplæringslova § 3-4. Lærekandidat, praksisbrevkandidat eller kandidat til fagbrev på jobb er sidestilt med lærling etter Lov om offentlige anskaffelser § 7 og forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

Relaterte lenker: 

Publisert: 24. sep 2019, Sist endret: 25. sep 2019