Dagslys

Grupper: 
  • Totalentreprise
Kategori: 
  • Inneklima

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Kompakte bygningskropper med tykke vegger som ofte er foretrukket for å få energieffektive bygg gjør det vanskeligere å oppnå tilfredsstillende dagslys. Dagslys har stor betydning for menneskets helse og trivsel, og er avgjørende for effektivitet og sikkerhet i arbeidsoperasjoner. Krav til dagslys er regulert i bygningsregelverket, og er ofte lite tilfredsstillende i utførelse, spesielt med tykkere vegger på grunn av økt isolasjonsmengde. Samtidig er det viktig at det som bygges er brukbart med god opplevd kvalitet for brukere.

Argument

Kriterier for dagslys skal øke sikkerheten for at dagslyskrav ivaretas i utførelse og åpne for å stille strengere krav til dagslys enn regelverket krever.

Kravformulering: 

Krav til gjennomsnittlig dagslysfaktor i regelverket TEK17 er minimum 2,0 %. Dette skal dokumenteres med beregninger i hver prosjektfase, dvs ved konseptvalg, konseptbearbeiding, detaljprosjektering, og ferdig bygg før overlevering, som definert i «Neste steg».

Samsvar dokumenteres med beregninger for dagslysforhold. Beregninger utføres med simuleringsverktøy validert etter CIE 171:2006 og forutsetninger gitt i NS-EN 12464-1:2011 kapittel 4.4.

For rom i boenhet kan dagslyskravet alternativt dokumenteres med metode angitt i veiledning til TEK17 § 13-7 2. ledd, preaksepterte ytelser avsnitt 1b.

Romprogram med kommentarer som viser hvilke rom prosjektet har definert som rom for varig opphold og hvilke rom som ikke er definert som rom for varig opphold, basert på definisjon i Veiledning til TEK 17 §13-7, leveres etter forprosjekt.

 

Unntak som er nevnt i veiledning til forskrift kommenteres i tabell under.

Eksempel på tabell som kan brukes i kontraktsgjennomføringen som viser romprogram med dagslyskrav.
Romkategori eller romnummer Rommet skal oppfylle krav om dagslysfaktor 2,0 % Rommet skal oppfylle forskriftskrav om dagslys. Rommet faller ikke under definisjon av rom for varig opphold (skriv begrunnelse om nødvendig) Det foreligger andre grunner enn opphold til at rommet unntas dagslyskrav
         
         
         

 

Informasjon om kravet: 

Kravet i TEK sier at dokumentasjonen skal være på plass før overtakelse. Ved å dokumentere dagslys tidligere, i tre faser i prosjektet, øker du sannsynligheten for godt dagslys.

 

Du finner TEK17 §13-7, med veiledning her

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Kompakte bygningskropper med tykke vegger som ofte er foretrukket for å få energieffektive bygg gjør det vanskeligere å oppnå tilfredsstillende dagslys. Dagslys har stor betydning for menneskets helse og trivsel, og er avgjørende for effektivitet og sikkerhet i arbeidsoperasjoner. Krav til dagslys er regulert i bygningsregelverket, og er ofte lite tilfredsstillende i utførelse, spesielt med tykkere vegger på grunn av økt isolasjonsmengde. Samtidig er det viktig at det som bygges er brukbart med god opplevd kvalitet for brukere.

Argument

Kriterier for dagslys skal øke sikkerheten for at dagslyskrav ivaretas i utførelse og åpne for å stille strengere krav til dagslys enn regelverket krever.

 

Kravformulering: 

Gjennomsnittlig dagslysfaktor i rom for varig opphold er minimum 2,1 % og skal dokumenteres med beregninger i hver prosjektfase, dvs. ved konseptvalg, konseptbearbeiding, detaljprosjektering, og ferdig bygg før overlevering, som definert i «Neste steg».

Samsvar dokumenteres med beregninger for dagslysforhold. Beregninger utføres med simuleringsverktøy validert etter CIE 171:2006 og forutsetninger gitt i NS-EN 12464-1:2011 kapittel 4.4.

For rom i boenhet kan dagslyskravet alternativt dokumenteres med metode angitt i veiledning til TEK17 § 13-7 2. ledd, preaksepterte ytelser avsnitt 1b.

Romprogram med kommentarer som viser hvilke rom prosjektet har definert som rom for varig opphold og hvilke rom som ikke er definert som rom for varig opphold, basert på definisjon i Veiledning til TEK 17 §13-7, leveres etter forprosjekt.

 

Unntak som er nevnt i veiledning til forskrift kommenteres i tabellen under.

Eksempel på tabell som kan brukes i kontraktsgjennomføringen som viser romprogram med dagslyskrav.
Romkategori eller romnummer Rommet skal oppfylle krav om dagslysfaktor 2,1 % Rommet skal oppfylle forskriftskrav om dagslys. Rommet faller ikke under definisjon av rom for varig opphold (skriv begrunnelse om nødvendig) Det foreligger andre grunner enn opphold til at rommet unntas dagslyskrav
         
         
         

 

 

Informasjon om kravet: 

Kravet i TEK sier at dokumentasjonen skal være på plass før overtakelse. Ved å dokumentere dagslys tidligere, i tre faser i prosjektet, øker du sannsynligheten for godt dagslys.

 

Du finner TEK17 §13-7, med veiledning her

Relaterte lenker: 

Publisert: 06. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020