Deksel for mer robuste nettbrett

Grupper: 
  • Nettbrett
Kategori: 
  • Forlenge levetid

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Formålet er å oppnå økt levetid på nettbrett. Ved å beskytte nettbrett med deksel vil det bedre tåle hverdagslig slitasje og uhell. Det kan gi nettbrettene reduserte kostnader knyttet til reparasjon og lengre levetid.

Kravformulering: 

Det skal tilbys deksel til alle nettbrett som inngår i kontrakten. Det å kjøpe nettbrett uten deksel skal kreve et aktivt fravalg.

Der oppdragsgiver ønsker det, skal kombinasjonen av deksel og nettbrett utgjøre en egen/egne varelinje(r) med eget bestillingsnummer.  

Informasjon om kravet: 

Nettbrett utsettes gjerne for røff bruk, de slenges rundt i vesker og bager, og kan lett utsettes for fall og støt, og skjermen vil trenge beskyttelse. Det å kreve at deksel skal følge med nettbrettene, vil gjøre at nettbrettene kan leve lenger.

Målet med kontraktsvilkåret er også å forhindre at bestillere som kan være mindre kjent med anskaffelsens mål og krav ubevisst unngår å anskaffe deksel.   

 

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Formålet er å oppnå økt levetid på nettbrett. Ved å beskytte nettbrett med deksel som er testet for robusthet, vil det bedre tåle røff bruk, eksempelvis med tanke på grunnskoleelever. Det vil kunne gi nettbrettene reduserte kostnader knyttet til reparasjon og lengre levetid.

Kravformulering: 

Det skal tilbys deksel som er designet for eller testet for robusthet i henhold til US MIL-STD-810G eller tilsvarende testprosedyre [for elev-nettbrett].

Det å kjøpe nettbrett uten deksel skal kreve et aktivt fravalg.

Der oppdragsgiver ønsker det, skal kombinasjonen av deksel og nettbrett utgjøre en egen/ egne varelinje(r) med eget bestillingsnummer.  

Dokumentasjon av kravet: 

Dokumentasjon på robusthet skal kunne oppgis på forespørsel, for eksempel i kontraktsoppfølgingsmøter.

Informasjon om kravet: 

Det er to sentrale fordeler med å etterspørre robuste deksler.

  1.  Nettebrettene vil tåle mer og levetiden vil kunne øke
  2. Dersom man planlegger videresalg av brukte nettbrett, vil man kunne få en høyere restverdi på nettbrett med lite slitasje. 

Nettbrett utsettes gjerne for røff bruk, de slenges rundt i vesker og bager, og kan lett utsettes for fall og støt, og skjermen vil trenge beskyttelse. Ved anskaffelse av nettbrett til grunnskole kan det være smart å vurdere det avanserte kontraktsvilkåret, som gjør nettbrettene bedre rustet til å tåle røff behandling og fall.

Robusthetstester, som US MIL-STD-810G inneholder mange ulike tester, for eks. knyttet til fall og temperatur, og det er smart å høre hvilke tester som er oppfylt.

Målet med kontraktsvilkåret er også å forhindre at bestillere som kan være mindre kjent med anskaffelsens mål og krav ubevisst unngår å anskaffe deksel.   

Det synes å være langt færre nettbrett som oppfyller robusthetstester enn bærbare PC-er. Nettopp derfor kan det være et godt alternativ  å etterspørre robusthetstestede deksel til nettbrettene. Det vil gjøre nettbrettene mer robuste.

Publisert: 19. sep 2019, Sist endret: 27. sep 2019