Elastisitet i møteromsfasiliteter

Grupper: 
  • Leie av eiendom
Kategori: 
  • Fleksibilitet

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Behovet for møterom er variabelt, og det kan være vanskelig å forutsi hvor mye arealer som trengs. Det er derfor viktig å ha tilgang til alternative lokaler som enkelt kan tilpasses møtevirksomhet, noe som er med på å øke arealeffektiviteten ved at det ikke blir brukt ekstra areal til møterom som ofte står tomme.

Kravformulering: 

Det kan tilbys ekstra møterom/møtemulighet i fellesarealer for mindre uformelle møter.

Det skal minimum tilbys muligheter for møter i åpne fellesområder som kantine, glassgård eller tilsvarende.

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Informasjon om kravet: 

Kortvarig behov for økte møteromsfasiliteter kan løses/ utføres i fellesområder, med muligheter for uformelle møter i kantiner og felles arealer.

Større kontorbygg har ofte store arealer som har svært liten benyttelsestid, for eksempel kantiner, glassgårder og andre fellesarealer. Det vil øke byggets arealeffektivitet om disse arealene brukes i en større del av dagen. Ofte vil de tekniske systemene kunne klare dette uten at det går på bekostning av inneklima og økt energibruk. En buffer på møteromsfasiliteter, kan også bidra til å øke byggets elastisitet. Øking i elastisiteten øker sjansene for å fastholde leietaker i en lengre periode, og det vil indirekte redusere miljøbelastninger i en samlet helhet.

Det skal derfor stimuleres til at dette skjer, og det er utgangspunktet for kravene beskrevet over.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Behovet for møterom er variabelt, og det kan være vanskelig å forutsi hvor mye arealer som trengs. Det er derfor viktig å ha tilgang til alternative lokaler som enkelt kan tilpasses møtevirksomhet, noe som er med på å øke arealeffektiviteten ved at det ikke blir brukt ekstra areal til møterom som ofte står tomme.

Kravformulering: 

Det kan tilbys ekstra møterom/møtemulighet i fellesarealer for mindre uformelle møter.

Det skal minimum tilbys muligheter for møter i åpne fellesområder som kantine, glassgård eller tilsvarende.

Ekstra møteromsarealer skal være utstyrt med fri Wifi og ladestasjoner for PC i bord eller benker.

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Informasjon om kravet: 

Kortvarig behov for økte møteromsfasiliteter kan løses/ utføres i fellesområder, med muligheter for uformelle møter i kantiner og felles arealer.

Større kontorbygg har ofte store arealer som har svært liten benyttelsestid, for eksempel kantiner, glassgårder og andre fellesarealer. Det vil øke byggets arealeffektivitet om disse arealene brukes i en større del av dagen. Ofte vil de tekniske systemene kunne klare dette uten at det går på bekostning av inneklima og økt energibruk. En buffer på møteromsfasiliteter, kan også bidra til å øke byggets elastisitet. Øking i elastisiteten øker sjansene for å fastholde leietaker i en lengre periode, og det vil indirekte redusere miljøbelastninger i en samlet helhet.

Det skal derfor stimuleres til at dette skjer, og det er utgangspunktet for kravene beskrevet over.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Behovet for møterom er variabelt, og det kan være vanskelig å forutsi hvor mye arealer som trengs. Det er derfor viktig å ha tilgang til alternative lokaler som enkelt kan tilpasses møtevirksomhet, noe som er med på å øke arealeffektiviteten ved at det ikke blir brukt ekstra areal til møterom som ofte står tomme.

Kravformulering: 

Det kan tilbys ekstra møterom/møtemulighet i fellesarealer for mindre uformelle møter.

Det skal minimum tilbys muligheter for møter i åpne fellesområder som kantine, glassgård eller tilsvarende.

Ekstra møteromsarealer skal være utstyrt med fri Wifi og ladestasjoner for PC i bord eller benker.

Det skal være mulighet for leie av ekstra møterom i felles møteromsetasje.

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Informasjon om kravet: 

Kortvarig behov for økte møteromsfasiliteter kan løses/ utføres i fellesområder, med muligheter for uformelle møter i kantiner og felles arealer.

Større kontorbygg har ofte store arealer som har svært liten benyttelsestid, for eksempel kantiner, glassgårder og andre fellesarealer. Det vil øke byggets arealeffektivitet om disse arealene brukes i en større del av dagen. Ofte vil de tekniske systemene kunne klare dette uten at det går på bekostning av inneklima og økt energibruk. En buffer på møteromsfasiliteter, kan også bidra til å øke byggets elastisitet. Øking i elastisiteten øker sjansene for å fastholde leietaker i en lengre periode, og det vil indirekte redusere miljøbelastninger i en samlet helhet.

Det skal derfor stimuleres til at dette skjer, og det er utgangspunktet for kravene beskrevet over.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Behovet for møterom er variabelt, og det kan være vanskelig å forutsi hvor mye arealer som trengs. Det er derfor viktig å ha tilgang til alternative lokaler som enkelt kan tilpasses møtevirksomhet, noe som er med på å øke arealeffektiviteten ved at det ikke blir brukt ekstra areal til møterom som ofte står tomme.

Kravformulering: 

Det kan tilbys ekstra møterom/møtemulighet i fellesarealer for mindre uformelle møter.

Det skal minimum tilbys muligheter for møter i åpne fellesområder som kantine, glassgård eller tilsvarende.

Ekstra møteromsarealer skal være utstyrt med fri Wifi og ladestasjoner for PC i bord eller benker.

Det skal være mulighet for leie av konferanserom og ekstra møterom og i felles møteromsetasje.

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Informasjon om kravet: 

Kortvarig behov for økte møteromsfasiliteter kan løses/ utføres i fellesområder, med muligheter for uformelle møter i kantiner og felles arealer.

Større kontorbygg har ofte store arealer som har svært liten benyttelsestid, for eksempel kantiner, glassgårder og andre fellesarealer. Det vil øke byggets arealeffektivitet om disse arealene brukes i en større del av dagen. Ofte vil de tekniske systemene kunne klare dette uten at det går på bekostning av inneklima og økt energibruk. En buffer på møteromsfasiliteter, kan også bidra til å øke byggets elastisitet. Øking i elastisiteten øker sjansene for å fastholde leietaker i en lengre periode, og det vil indirekte redusere miljøbelastninger i en samlet helhet.

Det skal derfor stimuleres til at dette skjer, og det er utgangspunktet for kravene beskrevet over.

Publisert: 18. des 2018, Sist endret: 22. Jan 2020