Elastisitet for utvidelse av kontorarealet

Grupper: 
  • Leie av eiendom
Kategori: 
  • Fleksibilitet

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Kriteriet skal bidra til at leielokalene skal passe til leietager over lengre tid ved at det finnes muligheter for å justere tilgengelig areal ettersom behovet blir større eller mindre.

Sjeldnere bytte av lokaler er også mer bærekraftig, da det reduserer behovet for utskifting av møbler, materialer og ombygninger.

Kravformulering: 

Det skal foreligge opsjon for øking i leiearealer i bygget eller i nærliggende bygg.

Dokumentasjon av kravet: 

Det spesifiseres i leveransebeskrivelsen hvordan elastisitet kan oppnås i kontorarealet.

Informasjon om kravet: 

Mer permanente økinger i arealkrav kan tilbys som reserverte arealer i bygget eller nærliggende bygg.

Det er kostnadsdrivende for både leietaker og utleier å flytte fra en lokalitet / leieareal til et annet. Videre vil det ofte kreve ombygninger når leietakerne flytter fra et areal til et annet, og ombygninger medfører ofte krav til utskifting av materialer og overflater som ikke er utslitt og ikke har nådd maksimal levetid. Lengst mulig leieperiode med samme leietaker er som hovedregel mere ressurseffektivt / bærekraftig sammenlignet med korte leieperioder med hyppige utskiftninger. I dagens leiemarked ses det utskiftningsfrekvenser ned til 5 år.

Et virkemiddel for å strekke periodene for leieavtaler og sikre at leieavtaler fornyes for en ny periode, er å gi leietaker mulighet for å vokse og krympe i det leide arealet.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Kriteriet skal bidra til at leielokalene skal passe til leietager over lengre tid ved at det finnes muligheter for å justere tilgengelig areal ettersom behovet blir større eller mindre.

Sjeldnere bytte av lokaler er også mer bærekraftig, da det reduserer behovet for utskifting av møbler, materialer og ombygninger.

Kravformulering: 

Det skal foreligge opsjon for øking i leiearealer i bygget eller i nærliggende bygg.

Det skal være mulighet for justering av leiearealet i bygget med +/-10 %.

Dokumentasjon av kravet: 

Det spesifiseres i leveransebeskrivelsen hvordan elastisitet kan oppnås i kontorarealet.

Informasjon om kravet: 

Mer permanente økinger i arealkrav kan tilbys som reserverte arealer i bygget eller nærliggende bygg.

Det er kostnadsdrivende for både leietaker og utleier å flytte fra en lokalitet / leieareal til et annet. Videre vil det ofte kreve ombygninger når leietakerne flytter fra et areal til et annet, og ombygninger medfører ofte krav til utskifting av materialer og overflater som ikke er utslitt og ikke har nådd maksimal levetid. Lengst mulig leieperiode med samme leietaker er som hovedregel mere ressurseffektivt / bærekraftig sammenlignet med korte leieperioder med hyppige utskiftninger. I dagens leiemarked ses det utskiftningsfrekvenser ned til 5 år.

Et virkemiddel for å strekke periodene for leieavtaler og sikre at leieavtaler fornyes for en ny periode, er å gi leietaker mulighet for å vokse og krympe i det leide arealet.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Kriteriet skal bidra til at leielokalene skal passe til leietager over lengre tid ved at det finnes muligheter for å justere tilgengelig areal ettersom behovet blir større eller mindre.

Sjeldnere bytte av lokaler er også mer bærekraftig, da det reduserer behovet for utskifting av møbler, materialer og ombygninger.

Kravformulering: 

Det skal foreligge opsjon for øking i leiearealer i bygget eller i nærliggende bygg.

Det skal være mulighet for justering av leiearealet i bygget med +/-20 %.

Dokumentasjon av kravet: 

Det spesifiseres i leveransebeskrivelsen hvordan elastisitet kan oppnås i kontorarealet.

Informasjon om kravet: 

Mer permanente økinger i arealkrav kan tilbys som reserverte arealer i bygget eller nærliggende bygg.

Det er kostnadsdrivende for både leietaker og utleier å flytte fra en lokalitet / leieareal til et annet. Videre vil det ofte kreve ombygninger når leietakerne flytter fra et areal til et annet, og ombygninger medfører ofte krav til utskifting av materialer og overflater som ikke er utslitt og ikke har nådd maksimal levetid. Lengst mulig leieperiode med samme leietaker er som hovedregel mere ressurseffektivt / bærekraftig sammenlignet med korte leieperioder med hyppige utskiftninger. I dagens leiemarked ses det utskiftningsfrekvenser ned til 5 år.

Et virkemiddel for å strekke periodene for leieavtaler og sikre at leieavtaler fornyes for en ny periode, er å gi leietaker mulighet for å vokse og krympe i det leide arealet.

Publisert: 18. des 2018, Sist endret: 22. Jan 2020