Emballasje til PC-er og skjermer

Grupper: 
  • PC-er og skjermer
Kategori: 
  • Miljøvennlig distribusjon

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Formålet er å redusere mengden emballasje, og å oppnå at en større andel av emballasjen materialgjenvinnes.

Kravformulering: 

Leverandør skal gjennom kontraktsperioden arbeide for å oppnå følgende:

  • Redusere bruk av plast og øke andelen av fornybar og resirkulert materiale.
  • Sørge for at emballasje enkelt skal kunne separeres for hånd i enkeltmaterialer, som kan resirkuleres (for eksempel papp, papir, plast og tekstil).

Dokumentasjon av kravet: 

Tiltak vil være gjenstand for kontraktsoppfølging.

Informasjon om kravet: 

Emballasje er et kjent miljøproblem, det har kort levetid, og genererer store mengder avfall. Difi opplever at det per dags dato er utfordrende å etablere absolutte krav til mengde fornybart og resirkulert materiale, men at emballasje er noe leverandører jobber kontinuerlig med og bør utfordres på.

Difi har utarbeidet en plastveileder som kan brukes av oppdragsgivere for å redusere plast i anskaffelser – og bruke plast smartere (se «Relaterte lenker» nedenfor).

Relaterte lenker: 

Publisert: 23. sep 2019, Sist endret: 25. sep 2019