Energieffektiv belysning

Grupper: 
  • Leie av eiendom
Kategori: 
  • Energibruk og kostnader

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Kriteriet skal sikre at lokalene har energieffektiv belysning, som er med på å holde driftskostnadene nede.

Kravformulering: 

Det skal velges energieffektiv belysning med lavt energiforbruk. Belysningssystemet skal tilfredsstille et maksimalt LENI tall på 25 kWh/m2 år, som tilsvarer snitt-belastning på 8 W/m2 i driftstiden.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som viser samsvar med kriterier fra NS-EN 15193.

Informasjon om kravet: 

Det kan oppnås vesentlige energireduksjoner ved sette krav til belysningsanlegg i yrkesbygg.

Det er veldig stor variasjon i lønnsomheten for ulike bygninger. Nåverdien varierer fra -15 kr/m2 til 1130 kr/m2, og er som regel lønnsom (KRD Rapport Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg).

Den viktigste årsaken til variasjonen er byggets isoleringsstand. Dårlig isolerte bygg (typisk eldre bygg) gir lavere energireduksjon da en vesentlig andel av energibruken nyttiggjøres til oppvarming. Dette vil ikke gjelde for godt isolerte nyere bygg. Der det er gjort etterisolering av bygget vil tiltaket vanligvis ha en positiv nåverdi.

Utskifting eller oppgradering av belysning til et energieffektivt system, er mulig i det fleste kontorbygg, og dette er bakgrunnen for at det bør/ kan stilles relativt krevende krav selv på minimumsnivå.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Kriteriet skal sikre at lokalene har energieffektiv belysning, som er med på å holde driftskostnadene nede.

Kravformulering: 

Det skal velges energieffektiv belysning med lavt energiforbruk.

Belysningssystemet skal tilfredsstille et maksimalt LENI tall på 20 kWh/m2 år, som tilsvarer snitt belastning på 6.4 W/m2 i driftstiden.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som viser samsvar med kriterier fra NS-EN 15193.

Informasjon om kravet: 

Det kan oppnås vesentlige energireduksjoner ved sette krav til belysningsanlegg i yrkesbygg.

Det er veldig stor variasjon i lønnsomheten for ulike bygninger. Nåverdien varierer fra -15 kr/m2 til 1130 kr/m2, og er som regel lønnsom (KRD Rapport Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg).

Den viktigste årsaken til variasjonen er byggets isoleringsstand. Dårlig isolerte bygg (typisk eldre bygg) gir lavere energireduksjon da en vesentlig andel av energibruken nyttiggjøres til oppvarming. Dette vil ikke gjelde for godt isolerte nyere bygg. Der det er gjort etterisolering av bygget vil tiltaket vanligvis ha en positiv nåverdi.

Utskifting eller oppgradering av belysning til et energieffektivt system, er mulig i det fleste kontorbygg, og dette er bakgrunnen for at det bør/ kan stilles relativt krevende krav selv på minimumsnivå.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Kriteriet skal sikre at lokalene har energieffektiv belysning, som er med på å holde driftskostnadene nede.

Kravformulering: 

Det skal velges energieffektiv belysning med lavt energiforbruk.

Belysningssystemet skal tilfredsstille et maksimalt LENI tall på 16 kWh/m2 år, som tilsvarer snitt belastning på 5 W/m2 i driftstiden.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som viser samsvar med kriterier fra NS-EN 15193.

Informasjon om kravet: 

Det kan oppnås vesentlige energireduksjoner ved sette krav til belysningsanlegg i yrkesbygg.

Det er veldig stor variasjon i lønnsomheten for ulike bygninger. Nåverdien varierer fra -15 kr/m2 til 1130 kr/m2, og er som regel lønnsom (KRD Rapport Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg).

Den viktigste årsaken til variasjonen er byggets isoleringsstand. Dårlig isolerte bygg (typisk eldre bygg) gir lavere energireduksjon da en vesentlig andel av energibruken nyttiggjøres til oppvarming. Dette vil ikke gjelde for godt isolerte nyere bygg. Der det er gjort etterisolering av bygget vil tiltaket vanligvis ha en positiv nåverdi.

Utskifting eller oppgradering av belysning til et energieffektivt system, er mulig i det fleste kontorbygg, og dette er bakgrunnen for at det bør/ kan stilles relativt krevende krav selv på minimumsnivå.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Kriteriet skal sikre at lokalene har energieffektiv belysning, som er med på å holde driftskostnadene nede.

Kravformulering: 

Det skal velges energieffektiv belysning med lavt energiforbruk.

Belysningssystemet skal tilfredsstille et maksimalt LENI tall på 10 kWh/m2 år, som tilsvarer snitt belastning på 3,4 W/m2 i driftstiden.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som viser samsvar med kriterier fra NS-EN 15193.

Informasjon om kravet: 

Det kan oppnås vesentlige energireduksjoner ved sette krav til belysningsanlegg i yrkesbygg.

Det er veldig stor variasjon i lønnsomheten for ulike bygninger. Nåverdien varierer fra -15 kr/m2 til 1130 kr/m2, og er som regel lønnsom (KRD Rapport Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg).

Den viktigste årsaken til variasjonen er byggets isoleringsstand. Dårlig isolerte bygg (typisk eldre bygg) gir lavere energireduksjon da en vesentlig andel av energibruken nyttiggjøres til oppvarming. Dette vil ikke gjelde for godt isolerte nyere bygg. Der det er gjort etterisolering av bygget vil tiltaket vanligvis ha en positiv nåverdi.

Utskifting eller oppgradering av belysning til et energieffektivt system, er mulig i det fleste kontorbygg, og dette er bakgrunnen for at det bør/ kan stilles relativt krevende krav selv på minimumsnivå.

Publisert: 14. des 2018, Sist endret: 22. Jan 2020