Energieffektiv ventilasjon

Grupper: 
 • Leie av eiendom
Kategori: 
 • Energibruk og kostnader

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

En stor del av energibruken i bygg er knyttet til ventilasjon og kjøling. Ventilasjon med varmegjenvinning og regulering etter tilstedeværelse er med på å skape et godt innemiljø og redusere energiutgiftene.

Kravformulering: 

I brukstiden skal ventilasjon, varme og kjøling løpende tilpasses det aktuelle behovet, så energibruken kan reduseres mest mulig. Krav er:

 • temperaturstyring av varmepådrag på sonenivå
 • AV/PÅ styring av ventilasjon på bygningsnivå

Dokumentasjon av kravet: 

Tegninger og tekniske spesifikasjoner skal spesifiseres for leveransen.

Informasjon om kravet: 

I moderne bygg er en stor del av energibruken knyttet til ventilasjon og kjøling, og det bør derfor stilles krav til energieffektiviteten på disse systemene.

Belastningen i bygget varierer over året, varierer over dagen, varierer fra en del av bygget til en annen og varierer for ulike funksjoner og leietakere.

I mange bygg varierer tilstedeværelse i arealene mye over dagen og ofte er lokalene ikke i bruk med 100 % belastning.

De tekniske installasjonene er imidlertid ofte (alltid) dimensjonert og optimert for 100 % belastning (kanskje 120 %). Konsekvensen er at systemene ofte er overdimensjonerte (i forhold til reell belastning). Dette medfører ofte et unødvendig høyt energibruk som en følge av at systemene ikke er energieffektive på dellast (mellom 10 % og 100% belastning).

For å optimere energibruken i reell drift, skal de tekniske systemene så langt det er mulig kunne tilpasses ulike driftssituasjoner, og det bør stilles krav til denne tilpasningen. Tilpasningen kan nås med aktive tekniske systemer, men den kan også nås ved bruk av bufrende designstrategier hvor bygget i seg selv er buffer. Et eksempel på en bufrende strategi er å designe med eksponert termisk masse, og selvregulerende systemer for oppvarming og kjøling

Avansert ambisjonsnivå og spydspissnivå kan kreve relativt komplekse tekniske systemer og reguleringsutstyr. Dette kan være i konflikt med å nå reell lav driftskostnad, da kompliserte tekniske systemer er kostnadskrevende å vedlikeholde. Kompliserte systemer har også økt risiko for feil, som gir dårlig inneklima og misfornøyde brukere.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

En stor del av energibruken i bygg er knyttet til ventilasjon og kjøling. Ventilasjon med varmegjenvinning og regulering etter tilstedeværelse er med på å skape et godt innemiljø og redusere energiutgiftene.

Kravformulering: 

Varmegjenvinning på balansert ventilasjon skal være >80%

SFP for balansert ventilasjon skal være < 2,0 kW/m3.

I brukstiden skal ventilasjon, varme og kjøling løpende tilpasses det aktuelle behovet, så energibruken kan reduseres så langt det er mulig. Krav er:

AV/PÅ styring av ventilasjon til alle leiearealer.

Dokumentasjon av kravet: 

Tegninger og tekniske spesifikasjoner skal spesifiseres for leveransen.

Informasjon om kravet: 

I moderne bygg er en stor del av energibruken knyttet til ventilasjon og kjøling, og det bør derfor stilles krav til energieffektiviteten på disse systemene.

Belastningen i bygget varierer over året, varierer over dagen, varierer fra en del av bygget til en annen og varierer for ulike funksjoner og leietakere.

I mange bygg varierer tilstedeværelse i arealene mye over dagen og ofte er lokalene ikke i bruk med 100 % belastning.

De tekniske installasjonene er imidlertid ofte (alltid) dimensjonert og optimert for 100 % belastning (kanskje 120 %). Konsekvensen er at systemene ofte er overdimensjonerte (i forhold til reell belastning). Dette medfører ofte et unødvendig høyt energibruk som en følge av at systemene ikke er energieffektive på dellast (mellom 10 % og 100% belastning).

For å optimere energibruken i reell drift, skal de tekniske systemene så langt det er mulig kunne tilpasses ulike driftssituasjoner, og det bør stilles krav til denne tilpasningen. Tilpasningen kan nås med aktive tekniske systemer, men den kan også nås ved bruk av bufrende designstrategier hvor bygget i seg selv er buffer. Et eksempel på en bufrende strategi er å designe med eksponert termisk masse, og selvregulerende systemer for oppvarming og kjøling

Avansert ambisjonsnivå og spydspissnivå kan kreve relativt komplekse tekniske systemer og reguleringsutstyr. Dette kan være i konflikt med å nå reell lav driftskostnad, da kompliserte tekniske systemer er kostnadskrevende å vedlikeholde. Kompliserte systemer har også økt risiko for feil, som gir dårlig inneklima og misfornøyde brukere.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

En stor del av energibruken i bygg er knyttet til ventilasjon og kjøling. Ventilasjon med varmegjenvinning og regulering etter tilstedeværelse er med på å skape et godt innemiljø og redusere energiutgiftene.

Kravformulering: 

Varmegjenvinning på balansert ventilasjon skal være >85 %.

SFP for balansert ventilasjon skal være <1,5 kW/m3.

I brukstiden skal ventilasjon, varme og kjøling løpende tilpasses det aktuelle behovet, så energibruken kan reduseres så langt det er mulig. Krav er:

 • AV/PÅ styring av ventilasjon til alle leiearealer
 • Ventilasjon, kjøling og oppvarming skal løpende tilpasses sonens behov.

Regulering skal modulere kapasitet i følgende intervaller:

 • Cellekontorer: 20 – 100 % av dimensjonerende kapasitet
 • Landskap: 20 – 100 % av dimensjonerende kapasitet
 • Møterom: 20 – 100 % av dimensjonerende kapasitet

Dokumentasjon av kravet: 

Tegninger og tekniske spesifikasjoner skal spesifiseres for leveransen.

Informasjon om kravet: 

I moderne bygg er en stor del av energibruken knyttet til ventilasjon og kjøling, og det bør derfor stilles krav til energieffektiviteten på disse systemene.

Belastningen i bygget varierer over året, varierer over dagen, varierer fra en del av bygget til en annen og varierer for ulike funksjoner og leietakere.

I mange bygg varierer tilstedeværelse i arealene mye over dagen og ofte er lokalene ikke i bruk med 100 % belastning.

De tekniske installasjonene er imidlertid ofte (alltid) dimensjonert og optimert for 100 % belastning (kanskje 120 %). Konsekvensen er at systemene ofte er overdimensjonerte (i forhold til reell belastning). Dette medfører ofte et unødvendig høyt energibruk som en følge av at systemene ikke er energieffektive på dellast (mellom 10 % og 100% belastning).

For å optimere energibruken i reell drift, skal de tekniske systemene så langt det er mulig kunne tilpasses ulike driftssituasjoner, og det bør stilles krav til denne tilpasningen. Tilpasningen kan nås med aktive tekniske systemer, men den kan også nås ved bruk av bufrende designstrategier hvor bygget i seg selv er buffer. Et eksempel på en bufrende strategi er å designe med eksponert termisk masse, og selvregulerende systemer for oppvarming og kjøling

Avansert ambisjonsnivå og spydspissnivå kan kreve relativt komplekse tekniske systemer og reguleringsutstyr. Dette kan være i konflikt med å nå reell lav driftskostnad, da kompliserte tekniske systemer er kostnadskrevende å vedlikeholde. Kompliserte systemer har også økt risiko for feil, som gir dårlig inneklima og misfornøyde brukere.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

En stor del av energibruken i bygg er knyttet til ventilasjon og kjøling. Ventilasjon med varmegjenvinning og regulering etter tilstedeværelse er med på å skape et godt innemiljø og redusere energiutgiftene.

Kravformulering: 

Varmegjenvinning på balansert ventilasjon skal være >85%

SFP for balansert ventilasjon <1,0 kW/m3.

I brukstiden skal ventilasjon, varme og kjøling løpende tilpasses det aktuelle behovet, så energibruken kan reduseres så langt det er mulig. Krav er:

 • AV/PÅ styring av ventilasjon til alle leiearealer
 • Ventilasjon, kjøling og oppvarming skal løpende tilpasses sonens behov.

Regulering skal modulere kapasitet i følgende intervaller:

 • Cellekontorer: 10 – 100 % av dimensjonerende kapasitet
 • Landskap: 10 – 100 % av dimensjonerende kapasitet
 • Møterom: 10 – 100 % av dimensjonerende kapasitet

Dokumentasjon av kravet: 

Tegninger og tekniske spesifikasjoner skal spesifiseres for leveransen.

Informasjon om kravet: 

I moderne bygg er en stor del av energibruken knyttet til ventilasjon og kjøling, og det bør derfor stilles krav til energieffektiviteten på disse systemene.

Belastningen i bygget varierer over året, varierer over dagen, varierer fra en del av bygget til en annen og varierer for ulike funksjoner og leietakere.

I mange bygg varierer tilstedeværelse i arealene mye over dagen og ofte er lokalene ikke i bruk med 100 % belastning.

De tekniske installasjonene er imidlertid ofte (alltid) dimensjonert og optimert for 100 % belastning (kanskje 120 %). Konsekvensen er at systemene ofte er overdimensjonerte (i forhold til reell belastning). Dette medfører ofte et unødvendig høyt energibruk som en følge av at systemene ikke er energieffektive på dellast (mellom 10 % og 100% belastning).

For å optimere energibruken i reell drift, skal de tekniske systemene så langt det er mulig kunne tilpasses ulike driftssituasjoner, og det bør stilles krav til denne tilpasningen. Tilpasningen kan nås med aktive tekniske systemer, men den kan også nås ved bruk av bufrende designstrategier hvor bygget i seg selv er buffer. Et eksempel på en bufrende strategi er å designe med eksponert termisk masse, og selvregulerende systemer for oppvarming og kjøling

Avansert ambisjonsnivå og spydspissnivå kan kreve relativt komplekse tekniske systemer og reguleringsutstyr. Dette kan være i konflikt med å nå reell lav driftskostnad, da kompliserte tekniske systemer er kostnadskrevende å vedlikeholde. Kompliserte systemer har også økt risiko for feil, som gir dårlig inneklima og misfornøyde brukere.

Publisert: 14. des 2018, Sist endret: 22. Jan 2020