Energieffektivt utstyr, PC, skjermer

Grupper: 
  • Leie av eiendom
Kategori: 
  • Energibruk og kostnader

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Alle ansatte er sjelden på arbeidsplassen samtidig, med alt av PC-er og annet teknisk utstyr i bruk. Riktig dimensjonering av effektkapasitet for teknisk utstyr er viktig for at de tekniske systemene skal fungere optimalt og for godt inneklima. Energieffektivt utstyr skal legges til grunn for drift og dimensjonering av tekniske systemer

Kravformulering: 

Maksimalt gjennomsnittlig effektbehov per arbeidsplass for PC, skjerm, dokking og heve-/ senkebord m.m. skal være < 120 W/ arbeidsplass.

Maksimalt effektbehov for AV utstyr i små møterom (< 15 m2) skal være < 400W.

Maksimalt effektbehov for AV utstyr i store møterom (> 15 m2) skal være < 600W.

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Informasjon om kravet: 

Et bevisst fokus på valg av energieffektivt utstyr er avgjørende for å lykkes med fleksible energieffektive bygg med godt inneklima og lavt reelt energibruk.

Velges det en høy ambisjon (spydspiss eller avansert ambisjonsnivå) på energieffektivt utstyr, vil det styrke fleksibiliteten i arealene. Med lave internbelastninger er det enklere å øke eller redusere persontettheten, uten at det er nødvendig med ombygginger/justeringer på tekniske systemer (ventilasjon og kjøling). Ønskes det maksimal fleksibilitet bør en derfor velge høy ambisjon på energieffektivt utstyr. Høy ambisjon vil dessuten redusere kravet til tekniske systemers tilpasning og reguleringsevne (som f.eks. energieffektiv ventilasjon).

Det anbefales at utleier (eller andre fagmiljøer) støtter leietaker i forbindelse med kjøp av utstyr. Mange av disse valgene vil ikke bare påvirke energibruk, men også inneklima. Om det velges inventar og utstyr med høye materiale emisjoner vil det gi dårlig inneklima, det vil øke kravene til ventilasjonsluftmengder, og føre til at energibruken i bygget økes.

Bevisst innkjøp av utstyr, og bevisste kvalifiserte krav til emisjoner til inneklima og energibruk er avgjørende. I motsatt fall risikerer du å fylle et miljøriktig bygg med energisløsende utstyr, eller at du bruker komponenter og materialer som er miljøskadelige eller gir et dårlig inneklima.

Verdiene i kravene er for belastninger i Watt, der belastningen er oppgitt som snittverdier over samlet arbeidsareal (ikke byggets totale areal). Effektene kan beregnes som utstyrets snitteffekt (varierer for av/på/dvale) i brukstiden multiplisert med en samtidighet.

Samtidighet er et uttrykk for hvor mange personer i kontorarealet som er på plassen sin samtidig, som ikke jobber hjemme, er syke, er på møter, er i kantina eller andre steder. Samtidighet kan være vanskelig å fastsette som en generell størrelse. Men med mindre det er snakk om meget spesielle kontorfunksjoner, megleravdelinger i banker, sentralbord eller lignende, vil samtidigheten sjelden være høyere enn 70 %, og i mange situasjoner mye lavere.

Forskning viser at en gjennomsnitts arbeidsplass ofte har samtidighet på 50 %. Noen opererer med 80 % i sine kravspesifikasjoner, andre med høyere verdier. Samtidighet betyr mye for dimensjoneringen av de tekniske systemene. Det er viktig at den fastlegges så kvalifisert som mulig, og at det settes av tid til å bestemme det rette nivået.

Det er en utbredt misforståelse at høye krav til interne belastninger, sammen med krav til 100 % samtidighet er lik kvalitet, som gir velfungerende tekniske systemer og godt inneklima. Tvert om gir det ofte overdimensjonerte systemer som fungerer svært dårlig på dellast, som er den vanligste driftsituasjon. Det bør derfor vurderes nøye om det er det som ønskes.

Å dimensjonere for en samtidighet på 1,0 (100 %) kan være unødig energidrivende, hvis en ikke samtidig er kritisk til dimensjoneringsforutsetningene. Et eksempel er å dimensjonere hele byggets areal for meglerbord eller møterom. Gjøres det vil systemet ha en stor overkapasitet, og systemet vil ha dårlig regulering om arealet brukes til cellekontor eller landskapskontor. Dimensjoneres det for 100 % belastning må det brukes tid på nøye å bestemme de reelle dimisjoneringsforutsetningene, og ønskes det sikkerhet for større kapasitet kan dette gjennomføres med å legge frem isvannsledninger eller tilsvarende i loddrette sjakter.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Alle ansatte er sjelden på arbeidsplassen samtidig, med alt av PC-er og annet teknisk utstyr i bruk. Riktig dimensjonering av effektkapasitet for teknisk utstyr er viktig for at de tekniske systemene skal fungere optimalt og for godt inneklima. Energieffektivt utstyr skal legges til grunn for drift og dimensjonering av tekniske systemer.

Kravformulering: 

Maksimalt gjennomsnittlig effektbehov per arbeidsplass for PC, skjerm, dokking og heve-/ senkebord m.m. skal være < 120 W/ arbeidsplass.

Maksimalt effektbehov for AV utstyr i små møterom (< 15 m2) skal være < 400W.

Maksimalt effektbehov for AV utstyr i store møterom (> 15 m2) skal være < 600W.

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Informasjon om kravet: 

Et bevisst fokus på valg av energieffektivt utstyr er avgjørende for å lykkes med fleksible energieffektive bygg med godt inneklima og lavt reelt energibruk.

Velges det en høy ambisjon (spydspiss eller avansert ambisjonsnivå) på energieffektivt utstyr, vil det styrke fleksibiliteten i arealene. Med lave internbelastninger er det enklere å øke eller redusere persontettheten, uten at det er nødvendig med ombygginger/justeringer på tekniske systemer (ventilasjon og kjøling). Ønskes det maksimal fleksibilitet bør en derfor velge høy ambisjon på energieffektivt utstyr. Høy ambisjon vil dessuten redusere kravet til tekniske systemers tilpasning og reguleringsevne (som f.eks. energieffektiv ventilasjon).

Det anbefales at utleier (eller andre fagmiljøer) støtter leietaker i forbindelse med kjøp av utstyr. Mange av disse valgene vil ikke bare påvirke energibruk, men også inneklima. Om det velges inventar og utstyr med høye materiale emisjoner vil det gi dårlig inneklima, det vil øke kravene til ventilasjonsluftmengder, og føre til at energibruken i bygget økes.

Bevisst innkjøp av utstyr, og bevisste kvalifiserte krav til emisjoner til inneklima og energibruk er avgjørende. I motsatt fall risikerer du å fylle et miljøriktig bygg med energisløsende utstyr, eller at du bruker komponenter og materialer som er miljøskadelige eller gir et dårlig inneklima.

Verdiene i kravene er for belastninger i Watt, der belastningen er oppgitt som snittverdier over samlet arbeidsareal (ikke byggets totale areal). Effektene kan beregnes som utstyrets snitteffekt (varierer for av/på/dvale) i brukstiden multiplisert med en samtidighet.

Samtidighet er et uttrykk for hvor mange personer i kontorarealet som er på plassen sin samtidig, som ikke jobber hjemme, er syke, er på møter, er i kantina eller andre steder. Samtidighet kan være vanskelig å fastsette som en generell størrelse. Men med mindre det er snakk om meget spesielle kontorfunksjoner, megleravdelinger i banker, sentralbord eller lignende, vil samtidigheten sjelden være høyere enn 70 %, og i mange situasjoner mye lavere.

Forskning viser at en gjennomsnitts arbeidsplass ofte har samtidighet på 50 %. Noen opererer med 80 % i sine kravspesifikasjoner, andre med høyere verdier. Samtidighet betyr mye for dimensjoneringen av de tekniske systemene. Det er viktig at den fastlegges så kvalifisert som mulig, og at det settes av tid til å bestemme det rette nivået.

Det er en utbredt misforståelse at høye krav til interne belastninger, sammen med krav til 100 % samtidighet er lik kvalitet, som gir velfungerende tekniske systemer og godt inneklima. Tvert om gir det ofte overdimensjonerte systemer som fungerer svært dårlig på dellast, som er den vanligste driftsituasjon. Det bør derfor vurderes nøye om det er det som ønskes.

Å dimensjonere for en samtidighet på 1,0 (100 %) kan være unødig energidrivende, hvis en ikke samtidig er kritisk til dimensjoneringsforutsetningene. Et eksempel er å dimensjonere hele byggets areal for meglerbord eller møterom. Gjøres det vil systemet ha en stor overkapasitet, og systemet vil ha dårlig regulering om arealet brukes til cellekontor eller landskapskontor. Dimensjoneres det for 100 % belastning må det brukes tid på nøye å bestemme de reelle dimisjoneringsforutsetningene, og ønskes det sikkerhet for større kapasitet kan dette gjennomføres med å legge frem isvannsledninger eller tilsvarende i loddrette sjakter.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Alle ansatte er sjelden på arbeidsplassen samtidig, med alt av PC-er og annet teknisk utstyr i bruk. Riktig dimensjonering av effektkapasitet for teknisk utstyr er viktig for at de tekniske systemene skal fungere optimalt og for godt inneklima. Energieffektivt utstyr skal legges til grunn for drift og dimensjonering av tekniske systemer.

Kravformulering: 

Maksimalt gjennomsnittlig effektbehov per arbeidsplass for PC, skjerm, dokking og heve-/senkebord m.m. skal være < 100 W/ arbeidsplass.

Maksimalt effektbehov for AV utstyr i små møterom (< 15 m2) skal være < 300W.

Maksimalt effektbehov for AV utstyr i store møterom (> 15 m2) skal være < 500W.

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Informasjon om kravet: 

Et bevisst fokus på valg av energieffektivt utstyr er avgjørende for å lykkes med fleksible energieffektive bygg med godt inneklima og lavt reelt energibruk.

Velges det en høy ambisjon (spydspiss eller avansert ambisjonsnivå) på energieffektivt utstyr, vil det styrke fleksibiliteten i arealene. Med lave internbelastninger er det enklere å øke eller redusere persontettheten, uten at det er nødvendig med ombygginger/justeringer på tekniske systemer (ventilasjon og kjøling). Ønskes det maksimal fleksibilitet bør en derfor velge høy ambisjon på energieffektivt utstyr. Høy ambisjon vil dessuten redusere kravet til tekniske systemers tilpasning og reguleringsevne (som f.eks. energieffektiv ventilasjon).

Det anbefales at utleier (eller andre fagmiljøer) støtter leietaker i forbindelse med kjøp av utstyr. Mange av disse valgene vil ikke bare påvirke energibruk, men også inneklima. Om det velges inventar og utstyr med høye materiale emisjoner vil det gi dårlig inneklima, det vil øke kravene til ventilasjonsluftmengder, og føre til at energibruken i bygget økes.

Bevisst innkjøp av utstyr, og bevisste kvalifiserte krav til emisjoner til inneklima og energibruk er avgjørende. I motsatt fall risikerer du å fylle et miljøriktig bygg med energisløsende utstyr, eller at du bruker komponenter og materialer som er miljøskadelige eller gir et dårlig inneklima.

Verdiene i kravene er for belastninger i Watt, der belastningen er oppgitt som snittverdier over samlet arbeidsareal (ikke byggets totale areal). Effektene kan beregnes som utstyrets snitteffekt (varierer for av/på/dvale) i brukstiden multiplisert med en samtidighet.

Samtidighet er et uttrykk for hvor mange personer i kontorarealet som er på plassen sin samtidig, som ikke jobber hjemme, er syke, er på møter, er i kantina eller andre steder. Samtidighet kan være vanskelig å fastsette som en generell størrelse. Men med mindre det er snakk om meget spesielle kontorfunksjoner, megleravdelinger i banker, sentralbord eller lignende, vil samtidigheten sjelden være høyere enn 70 %, og i mange situasjoner mye lavere.

Forskning viser at en gjennomsnitts arbeidsplass ofte har samtidighet på 50 %. Noen opererer med 80 % i sine kravspesifikasjoner, andre med høyere verdier. Samtidighet betyr mye for dimensjoneringen av de tekniske systemene. Det er viktig at den fastlegges så kvalifisert som mulig, og at det settes av tid til å bestemme det rette nivået.

Det er en utbredt misforståelse at høye krav til interne belastninger, sammen med krav til 100 % samtidighet er lik kvalitet, som gir velfungerende tekniske systemer og godt inneklima. Tvert om gir det ofte overdimensjonerte systemer som fungerer svært dårlig på dellast, som er den vanligste driftsituasjon. Det bør derfor vurderes nøye om det er det som ønskes.

Å dimensjonere for en samtidighet på 1,0 (100 %) kan være unødig energidrivende, hvis en ikke samtidig er kritisk til dimensjoneringsforutsetningene. Et eksempel er å dimensjonere hele byggets areal for meglerbord eller møterom. Gjøres det vil systemet ha en stor overkapasitet, og systemet vil ha dårlig regulering om arealet brukes til cellekontor eller landskapskontor. Dimensjoneres det for 100 % belastning må det brukes tid på nøye å bestemme de reelle dimisjoneringsforutsetningene, og ønskes det sikkerhet for større kapasitet kan dette gjennomføres med å legge frem isvannsledninger eller tilsvarende i loddrette sjakter.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Alle ansatte er sjelden på arbeidsplassen samtidig, med alt av PC-er og annet teknisk utstyr i bruk. Riktig dimensjonering av effektkapasitet for teknisk utstyr er viktig for at de tekniske systemene skal fungere optimalt og for godt inneklima. Energieffektivt utstyr skal legges til grunn for drift og dimensjonering av tekniske systemer.

Kravformulering: 

Maksimalt gjennomsnittlig effektbehov per arbeidsplass for PC, skjerm, dokking og heve-/senke bord m.m. Skal være < 80 W/ arbeidsplass.

Maksimalt effektbehov for AV utstyr i små møterom (< 15 m2) skal være < 200W.

Maksimalt effektbehov for AV utstyr i store møterom (> 15 m2) skal være < 300W.

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Informasjon om kravet: 

Et bevisst fokus på valg av energieffektivt utstyr er avgjørende for å lykkes med fleksible energieffektive bygg med godt inneklima og lavt reelt energibruk.

Velges det en høy ambisjon (spydspiss eller avansert ambisjonsnivå) på energieffektivt utstyr, vil det styrke fleksibiliteten i arealene. Med lave internbelastninger er det enklere å øke eller redusere persontettheten, uten at det er nødvendig med ombygginger/justeringer på tekniske systemer (ventilasjon og kjøling). Ønskes det maksimal fleksibilitet bør en derfor velge høy ambisjon på energieffektivt utstyr. Høy ambisjon vil dessuten redusere kravet til tekniske systemers tilpasning og reguleringsevne (som f.eks. energieffektiv ventilasjon).

Det anbefales at utleier (eller andre fagmiljøer) støtter leietaker i forbindelse med kjøp av utstyr. Mange av disse valgene vil ikke bare påvirke energibruk, men også inneklima. Om det velges inventar og utstyr med høye materiale emisjoner vil det gi dårlig inneklima, det vil øke kravene til ventilasjonsluftmengder, og føre til at energibruken i bygget økes.

Bevisst innkjøp av utstyr, og bevisste kvalifiserte krav til emisjoner til inneklima og energibruk er avgjørende. I motsatt fall risikerer du å fylle et miljøriktig bygg med energisløsende utstyr, eller at du bruker komponenter og materialer som er miljøskadelige eller gir et dårlig inneklima.

Verdiene i kravene er for belastninger i Watt, der belastningen er oppgitt som snittverdier over samlet arbeidsareal (ikke byggets totale areal). Effektene kan beregnes som utstyrets snitteffekt (varierer for av/på/dvale) i brukstiden multiplisert med en samtidighet.

Samtidighet er et uttrykk for hvor mange personer i kontorarealet som er på plassen sin samtidig, som ikke jobber hjemme, er syke, er på møter, er i kantina eller andre steder. Samtidighet kan være vanskelig å fastsette som en generell størrelse. Men med mindre det er snakk om meget spesielle kontorfunksjoner, megleravdelinger i banker, sentralbord eller lignende, vil samtidigheten sjelden være høyere enn 70 %, og i mange situasjoner mye lavere.

Forskning viser at en gjennomsnitts arbeidsplass ofte har samtidighet på 50 %. Noen opererer med 80 % i sine kravspesifikasjoner, andre med høyere verdier. Samtidighet betyr mye for dimensjoneringen av de tekniske systemene. Det er viktig at den fastlegges så kvalifisert som mulig, og at det settes av tid til å bestemme det rette nivået.

Det er en utbredt misforståelse at høye krav til interne belastninger, sammen med krav til 100 % samtidighet er lik kvalitet, som gir velfungerende tekniske systemer og godt inneklima. Tvert om gir det ofte overdimensjonerte systemer som fungerer svært dårlig på dellast, som er den vanligste driftsituasjon. Det bør derfor vurderes nøye om det er det som ønskes.

Å dimensjonere for en samtidighet på 1,0 (100 %) kan være unødig energidrivende, hvis en ikke samtidig er kritisk til dimensjoneringsforutsetningene. Et eksempel er å dimensjonere hele byggets areal for meglerbord eller møterom. Gjøres det vil systemet ha en stor overkapasitet, og systemet vil ha dårlig regulering om arealet brukes til cellekontor eller landskapskontor. Dimensjoneres det for 100 % belastning må det brukes tid på nøye å bestemme de reelle dimisjoneringsforutsetningene, og ønskes det sikkerhet for større kapasitet kan dette gjennomføres med å legge frem isvannsledninger eller tilsvarende i loddrette sjakter.

Publisert: 14. des 2018, Sist endret: 22. Jan 2020