Energiforbruk

Grupper: 
 • Varebil
Kategori: 
 • Energiforbruk

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Dette kriteriet premierer kjøretøy med lavt energiforbruk og dermed et lavere drivstofforbruk. Samtidig motiverer det til innovasjon av mer energieffektive kjøretøy.

Hovedformålet med miljøkriteriet er å premiere kjøretøy med lavt energiforbruk.

Formulering av tildelingskriteriet: 

Tilbudte varebiler gis poeng etter en skala fra 0 – 10 der 10 poeng er best og gis til tilbudet med lavest energiforbruk. 

Vurderingen baseres på følgende elementer:

 • Energiforbruk (elbiler)
 • Drivstoffets energiinnhold (hydrogen-, diesel-, bensin-, biogassbiler)

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

Energiforbruk vil bli vurdert basert på informasjonen som ligger i Statens vegvesens «Nybilvelger».

Informasjon om tildelingskriteriet: 

Dette tildelingskriteriet bør brukes i kombinasjon med krav til CO2- eller NOx-utslipp. Slik forsikrer du at tilbudene møter en minimumsstandard.

Tildelingskriteriet for energiforbruk fungerer som en metode for å premiere tilbud med lavere utslipp. De tilbudte personbilene vil bli vektet i forhold til tilbudt volum.

Beregningsmetode:

Energiforbruk (kWh/100km):   

 • Elbil = energiforbruk
 • Hydrogenbil = hydrogenforbruk *drivstoffets energiinnhold
 • Ladbare hybridbiler = drivstofforbruk *drivstoffets energiinnhold + energiforbruk (el)
 • Fossildrevne biler = drivstofforbruk * drivstoffets energiinnhold

Drivstoffets energiinnhold:

 • Hydrogen: 3,5 kWh/m3 eller 39,7 kWh/kg
 • Diesel: 10,8 kWh/l eller 12,5 kWh/kg
 • Bensin: 8,8 kWh/l eller 12 kWh/kg
 • Naturgass: 10,3 kWh/m3 eller 13,0 kWh/kg

Eksempel

Behov: 7 nullutslippsbiler + 3 biler med firehjulstrekk

 • Tilbud A: 7 elbiler + 1 bensinbil + 2 dieselbiler
 • Tilbud B: 7 elbiler + 3 dieselbiler

Energiforbruk :

 • Tilbud A: 7*1,7 + 1*5,54 + 2 * 5,94 = 29,32
 • Tilbud B: 7*1,7 + 3*5,94 = 28,67

Resultat:

 • Tilbud B oppnår 10 poeng.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
 • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Dette kriteriet premierer kjøretøy med lavt energiforbruk og dermed et lavere drivstofforbruk. Samtidig motiverer det til innovasjon av mer energieffektive kjøretøy.

Hovedformålet med miljøkriteriet er å premiere kjøretøy med lavt energiforbruk.

Formulering av tildelingskriteriet: 

Tilbudte varebiler gis poeng etter en skala fra 0 – 10 der 10 poeng er best og gis til tilbudet med lavest energiforbruk. 

Vurderingen baseres på følgende elementer:

 • Energiforbruk (elbiler)
 • Drivstoffets energiinnhold (hydrogen-, diesel-, bensin-, biogassbiler)

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

Energiforbruk vil bli vurdert basert på informasjonen som ligger i Statens vegvesens «Nybilvelger».

Informasjon om tildelingskriteriet: 

Dette tildelingskriteriet bør brukes i kombinasjon med krav til CO2- eller NOx-utslipp. Slik forsikrer du at tilbudene møter en minimumsstandard.

Tildelingskriteriet for energiforbruk fungerer som en metode for å premiere tilbud med lavere utslipp. De tilbudte personbilene vil bli vektet i forhold til tilbudt volum.

Beregningsmetode:

Energiforbruk (kWh/100km):

 • Elbil = energiforbruk
 • Hydrogenbil = hydrogenforbruk *drivstoffets energiinnhold
 • Ladbare hybridbiler = drivstofforbruk *drivstoffets energiinnhold + energiforbruk (el)
 • Fossildrevne biler = drivstofforbruk * drivstoffets energiinnhold

Drivstoffets energiinnhold: 

 • Hydrogen: 3,5 kWh/m3 eller 39,7 kWh/kg. 
 • Diesel: 10,8 kWh/l eller 12,5 kWh/kg.
 • Bensin: 8,8 kWh/l eller 12 kWh/kg.
 • Naturgass: 10,3 kWh/m3 eller 13,0 kWh/kg. 

Eksempel

Behov: 7 nullutslippsbiler + 3 biler med firehjulstrekk

 • Tilbud A: 7 elbiler + 1 bensinbil + 2 dieselbiler
 • Tilbud B: 7 elbiler + 3 dieselbiler

Energiforbruk :

 • Tilbud A: 7*1,7 + 1*5,54 + 2 * 5,94 = 29,32
 • Tilbud B: 7*1,7 + 3*5,94 = 28,67

Resultat:

 • Tilbud B oppnår 10 poeng.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

Relaterte lenker: 

Publisert: 16. Feb 2018, Sist endret: 31. Mai 2019