Energimåling og oppfølging av energibruk i drift

Grupper: 
  • Leie av eiendom
Kategori: 
  • Energibruk og kostnader

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Formålet med kriteriet er å oppnå lav energibruk i bygg ved bruk av effektive verktøy. Energimåling i kombinasjon med et system for løpende energioppfølging vil være et effektivt virkemiddel for å oppnå dette.

Kravformulering: 

Utleier skal legge til rette for løpende energioppfølging på bygget. Utleier skal tilby etablering av delenergimåling av energiforbruk i det leide arealet.

Dokumentasjon av kravet: 

Følgende spesifiseres i leveranse-beskrivelsen:

  • Kostnad for delmåling av energiforbruk i det leide arealet
  • Systematikk for løpende energioppfølging på bygget

Informasjon om kravet: 

Energimåling og særlig løpende kontroll og systematisk oppfølging er svært effektive verktøy til å nå et reelt lavt energibruk. En bør derfor så langt det er mulig, kostnadsmessig og i praksis, etablere en mulighet for energimåling i kombinasjon med et system for løpende energioppfølging.

Det er videre svært viktig å velge riktig nivå/detaljering, for ikke å investere i et stort antall delmålere som ikke blir fulgt opp i praksis.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Formålet med kriteriet er å oppnå lav energibruk i bygg ved bruk av effektive verktøy. Energimåling i kombinasjon med et system for løpende energioppfølging vil være et effektivt virkemiddel for å oppnå dette.

Kravformulering: 

Utleier skal legge til rette for løpende energioppfølging på bygget. Utleier skal tilby etablering av delenergimåling av energiforbruk i det leide arealet.
Bygget skal ha formålsdelte energimålere for oppvarming og tappevann.

Dokumentasjon av kravet: 

Det skal dokumenteres at energikravene i Teknisk forskrift Kap. 14, § 14-2 oppfylles.

Følgende spesifiseres i leveranse-beskrivelsen:

  • Kostnad for supplerende delmåling av energiforbruk i det leide arealet
  • Kostnad for systematikk for løpende energioppfølging på bygget

Informasjon om kravet: 

Energimåling og særlig løpende kontroll og systematisk oppfølging er svært effektive verktøy til å nå et reelt lavt energibruk. En bør derfor så langt det er mulig, kostnadsmessig og i praksis, etablere en mulighet for energimåling i kombinasjon med et system for løpende energioppfølging.

Det er videre svært viktig å velge riktig nivå/detaljering, for ikke å investere i et stort antall delmålere som ikke blir fulgt opp i praksis.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Formålet med kriteriet er å oppnå lav energibruk i bygg ved bruk av effektive verktøy. Energimåling i kombinasjon med et system for løpende energioppfølging vil være et effektivt virkemiddel for å oppnå dette.

Kravformulering: 

Bygget skal tilfredsstille krav for å nå 1 poeng i BREEAM-Nor 2016, Ene 02a – energimåling.

Bygget skal ha delmåling av energiforbruk i alle leiearealer.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i BREEAM-Nor 2016, Ene 02a – energimåling.

Oversikt over arealer som har delmåling av energiforbruk er vist på oversikt tegninger/planer.

Informasjon om kravet: 

Energimåling og særlig løpende kontroll og systematisk oppfølging er svært effektive verktøy til å nå et reelt lavt energibruk. En bør derfor så langt det er mulig, kostnadsmessig og i praksis, etablere en mulighet for energimåling i kombinasjon med et system for løpende energioppfølging.

Det er videre svært viktig å velge riktig nivå/detaljering, for ikke å investere i et stort antall delmålere som ikke blir fulgt opp i praksis.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Formålet med kriteriet er å oppnå lav energibruk i bygg ved bruk av effektive verktøy. Energimåling i kombinasjon med et system for løpende energioppfølging vil være et effektivt virkemiddel for å oppnå dette.

Kravformulering: 

Bygget skal tilfredsstille krav for å nå 1 poeng i BREEAM-Nor 2016, Ene 02a – energimåling.

Bygget skal ha delmåling av energiforbruk i alle leiearealer.

Bygget skal ha systematisk måling og fordeling av energibruk til oppvarming, kjøling og ventilasjon i alle leiearealer.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i BREEAM-NOR 2016, Ene 02a – energimåling.

Oversikt over arealer som har delmåling av energiforbruk er vist på oversikt tegninger/planer. Det skal foreligge notat/avtale, med redegjørelse for prinsipp for fordeling av energibruk til oppvarming, kjøling og ventilasjon.

Informasjon om kravet: 

Energimåling og særlig løpende kontroll og systematisk oppfølging er svært effektive verktøy til å nå et reelt lavt energibruk. En bør derfor så langt det er mulig, kostnadsmessig og i praksis, etablere en mulighet for energimåling i kombinasjon med et system for løpende energioppfølging.

Det er videre svært viktig å velge riktig nivå/detaljering, for ikke å investere i et stort antall delmålere som ikke blir fulgt opp i praksis.

Relaterte lenker: 

Publisert: 14. des 2018, Sist endret: 22. Jan 2020