Energimerke

Grupper: 
  • Leie av eiendom
Kategori: 
  • Miljøprofil

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Alle yrkesbygg over 1000 kvm for utleie skal ha energiattest som viser bygningens energistandard. Ved stille krav til et bra energimerke øker en sannsynlighet for å oppnå lav energibruk.

Kravformulering: 

Bygget skal minst tilfredsstille energimerke D på den offentlige energimerkeskalaen.

Dokumentasjon av kravet: 

Kopi av gyldig energiattest skal forevises, i tråd med lovkrav.

Informasjon om kravet: 

Energimerket beskriver byggets energikvalitet med forutsatte faste driftsbetingelser, noe som kan sammenlignes med normtall for energibruken for en bil. Men som for biler, gjelder også for bygg, at et godt normtall med lav energibruk ikke er noen garanti for lav reell energibruk. Et godt energimerke er derfor ikke noen garanti for en lav reell energibruk, da denne er svært avhengig av måten bygget driftes og brukes på.

Likevel kan et godt energimerke øke sjansene for å nå en lav reell energibruk. 

https://www.energimerking.no/upload_images/2FCFFE234BA5471BBCE274DC551C63C6.jpg?w=323&h=323
 
 

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Alle yrkesbygg over 1000 kvm for utleie skal ha energiattest som viser bygningens energistandard. Ved stille krav til et bra energimerke øker en sannsynlighet for å oppnå lav energibruk.

Kravformulering: 

Bygget skal minst tilfredsstille energimerke C på den offentlige energimerkeskalaen.

Dokumentasjon av kravet: 

Kopi av gyldig energiattest skal forevises, i tråd med lovkrav.

Informasjon om kravet: 

Energimerket beskriver byggets energikvalitet med forutsatte faste driftsbetingelser, noe som kan sammenlignes med normtall for energibruken for en bil. Men som for biler, gjelder også for bygg, at et godt normtall med lav energibruk ikke er noen garanti for lav reell energibruk. Et godt energimerke er derfor ikke noen garanti for en lav reell energibruk, da denne er svært avhengig av måten bygget driftes og brukes på.

Likevel kan et godt energimerke øke sjansene for å nå en lav reell energibruk. 

https://www.energimerking.no/upload_images/2FCFFE234BA5471BBCE274DC551C63C6.jpg?w=323&h=323
 
 

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Alle yrkesbygg over 1000 kvm for utleie skal ha energiattest som viser bygningens energistandard. Ved stille krav til et bra energimerke øker en sannsynlighet for å oppnå lav energibruk.

Kravformulering: 

Bygget skal minst tilfredsstille energimerke B på den offentlige energimerkeskalaen.

Dokumentasjon av kravet: 

Kopi av gyldig energiattest skal forevises, i tråd med lovkrav.

Informasjon om kravet: 

Energimerket beskriver byggets energikvalitet med forutsatte faste driftsbetingelser, noe som kan sammenlignes med normtall for energibruken for en bil. Men som for biler, gjelder også for bygg, at et godt normtall med lav energibruk ikke er noen garanti for lav reell energibruk. Et godt energimerke er derfor ikke noen garanti for en lav reell energibruk, da denne er svært avhengig av måten bygget driftes og brukes på.

Likevel kan et godt energimerke øke sjansene for å nå en lav reell energibruk. 

https://www.energimerking.no/upload_images/2FCFFE234BA5471BBCE274DC551C63C6.jpg?w=323&h=323
 
 

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Alle yrkesbygg over 1000 kvm for utleie skal ha energiattest som viser bygningens energistandard. Ved stille krav til et bra energimerke øker en sannsynlighet for å oppnå lav energibruk.

Kravformulering: 

Bygget skal minst tilfredsstille energimerke A på den offentlige energimerkeskalaen.

Dokumentasjon av kravet: 

Kopi av gyldig energiattest skal forevises, i tråd med lovkrav.

Informasjon om kravet: 

Energimerket beskriver byggets energikvalitet med forutsatte faste driftsbetingelser, noe som kan sammenlignes med normtall for energibruken for en bil. Men som for biler, gjelder også for bygg, at et godt normtall med lav energibruk ikke er noen garanti for lav reell energibruk. Et godt energimerke er derfor ikke noen garanti for en lav reell energibruk, da denne er svært avhengig av måten bygget driftes og brukes på.

Likevel kan et godt energimerke øke sjansene for å nå en lav reell energibruk. 

https://www.energimerking.no/upload_images/2FCFFE234BA5471BBCE274DC551C63C6.jpg?w=323&h=323
 
 

Relaterte lenker: 

Publisert: 17. des 2018, Sist endret: 22. Jan 2020