Flåtestyringssystem

Grupper: 
  • Kjøretøy
Kategori: 
  • Ressurseffektiv drift

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Målet med kravet er å oppnå en ressurseffektiv drift av avfallsinnsamling, med fokus på å redusere luftforurensing og klimagassutslipp.

Kravformulering: 

Det skal tilbys et flåtestyringssystem som skal bidra til å optimalisere driften av avfallsinnsamling. 

  • Systemet skal være siste oppdaterte versjon, og gi oppdragsgiver målbar informasjon om bruken og utnyttelsen av kjøretøy. 
  • Systemet skal gi sjåføren informasjon om kjørestil, og motivere til høyere klima- og miljøprestasjon.

Opplæring i systemet er vederlagsfritt.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal oppgi navn på verktøy som tilbys, informasjon om hvordan man oppnår riktig bruk av systemet, hvordan opplæring i systemet vil foregå og hvordan det kan brukes til å møte oppdragsgiverens behov [maks 1 A4-side].  

Informasjon om kravet: 

Ressurseffektiv kjøring reduserer drivstoffbruk, som igjen bidrar til høyere klima- og miljøprestasjon. Ressurseffektivitet kan måles og følges opp gjennom et flåtestyringssystem. Et flåtestyringssystem gjør det mulig for oppdragsgiver å jobbe kontinuerlig med optimalisering av avfallsinnsamlingen sin, blant annet langs indikatorer som tomgang, kjørestil, drivstofforbruk, vedlikehold og kjøretøyets posisjon.

Ved å anskaffe et flåtestyringssystem legger du som oppdragsgiver til rette for at du kan måle og følge opp ressursutnyttelsen av dine kjøretøy. For å oppnå en effektiv utnyttelse av kjøretøyene og flåtestyringssystemet bør du også utvikle flåtestyringsparametere og rutiner for å følge opp disse.

I rapporten Obligatorisk etterutdanning for yrkessjåfører (Elvebakk et. al 2016:69) (se lenke under «kilder»), viser Transportøkonomisk institutt eksempel på hvordan en transportvirksomhet bruker flåtestyringssystemet til å følge opp sine sjåfører. Det fremgår tydelig at flåtestyringssystemet ikke skal brukes mot føreren, og at det ikke skal være et sanksjoneringsverktøy. Systemet brukes kun for å avdekke potensial for forbedring og oppfølging av sjåførene. Det eneste kravet er at sjåførene skal logge seg på og bruke systemet. Bedriften avholder kurs der de sjekker sjåførenes prestasjoner én måned i strekk før kurset, som sammenlignes med prestasjonene én måned i strekk etter kurset. Transportvirksomhetens erfaring er at de jevnt over har fått førere med bedre kjørestil, som følge av bevisstgjøringen, selv om ikke alle er like opptatt av å forbedre kjørestilen.

Nedenfor er eksempel på funksjoner som kan etterspørres ved anskaffelse av et flåtestyringssystem:

-Avviks og miljørapport

-Øko-/miljøvennlig kjøring

(i) Informasjon om kjørestil for førere

(ii) Informasjon om drivstofforbruk

(iii) Informasjon om vedlikehold

-System for posisjonering (kan etterspørres dersom oppdragsgiver har behov for å kjenne til posisjonering. Eksempelvis at man har rutiner for kontinuerlig ruteendring ved behov)

Relaterte lenker: 

Publisert: 26. sep 2018, Sist endret: 31. Mai 2019