Flåtestyringssystem

Grupper: 
  • Tjenester
Kategori: 
  • Ressurseffektiv drift

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Målet med kravet er å oppnå en ressurseffektiv drift av avfallsinnsamling, med fokus på å redusere luftforurensing og klimagassutslipp.

Kravformulering: 

Leverandøren skal ha et oppdatert flåtestyringssystem som brukes til å optimalisere driften av rutene. 

Dokumentasjon av kravet: 

Navn på verktøy som tilbys og planer/rutiner for bruk av flåtestyringssystemet skal vedlegges [ maks.1/2 A4-side].

Informasjon om kravet: 

Ressurseffektiv kjøring gir lavere drivstofforbruk, som reduserer klimagassutslipp fra avfallsinnsamling. Et flåtestyringssystem gjør det mulig for oppdragsgiver å etterspørre informasjon fra leverandør om forhold som påvirker samlet miljøprestasjon, for eksempel tomgangskjøring, kjørestil, drivstofforbruk, og vedlikehold av kjøretøyene som benyttes i kontrakten.

Ved å kombinere kravet med kontraktsvilkåret Klima- og miljørapportering, kan man følge utviklingen mht. ressurseffektivitet over tid, og jobbe for å forbedre den.

I rapporten Obligatorisk etterutdanning for yrkessjåfører (Elvebakk et. al 2016:69) (se lenke under «kilder»), viser Transportøkonomisk institutt hvordan en transportbedrift bruker flåtestyringssystemet til å følge opp sine sjåfører. Det fremgår tydelig at flåtestyringssystemet ikke skal brukes mot føreren, og at det ikke skal være et sanksjoneringsverktøy. Systemet brukes kun for å avdekke potensial for forbedring og oppfølging av sjåførene. Det eneste kravet er at sjåførene skal logge seg på og bruke systemet. Bedriften avholder kurs der de sjekker sjåførenes prestasjoner én måned i strekk før kurset, som sammenlignes med prestasjonene én måned i strekk etter kurset. Transportbedriftens erfaring er at de jevnt over har fått førere med bedre kjørestil, som følge av bevisstgjøringen, selv om ikke alle er like opptatt av å forbedre kjørestilen.

Nyttig å kombinere med

  • Kontraktsvilkåret Klima- og miljørapportering

 

Relaterte lenker: 

Publisert: 28. sep 2018, Sist endret: 31. Mai 2019