Fleksibel innredning

Grupper: 
 • Leie av eiendom
Kategori: 
 • Fleksibilitet

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Det skal være enkelt for leietager å tilpasse innredning ved endringer i organisasjonen som medfører endringer i bruk av arealet Dette gjelder spesielt areal som kan brukes som både landskap, fellesområder og cellekontorer. Dette vil redusere eventuelle ombygningskostnader og behovet for nye materialer.

Kravformulering: 

Det skal foreligge beskrivelse av fleksibilitet i innredningen.

Dokumentasjon av kravet: 

Prinsipp for fleksibel innredning spesifiseres i leveransebeskrivelsen og på plantegning for typisk plan.

Informasjon om kravet: 

Det skal stilles krav til en beskrivelse av fleksibiliteten i det leide arealet. Fleksibiliteten er avgjørende for løpende tilpasning av arealet til leietakerens vekslende behov for fordeling mellom fellesområder, landskapskontorer og cellekontorer.

Ambisjonsnivåene avansert og spydspiss skal utfordre løsninger og design til å vise nye innovative løsninger for skillevegger, gulvoppbygning/belegg og himling for å sikre fleksibilitet. Fleksibilitet er ikke et mål i seg selv. Fleksibiliteten skal stimulere til lavere ombygningskostnader og lavere ressursforbruk ved å vise til løsninger og systemer som raskt og effektivt transformerer kontorarealer fra en funksjon til en ny, uten eller med minimal bruk av nye materialressurser.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Det skal være enkelt for leietager å tilpasse innredning ved endringer i organisasjonen som medfører endringer i bruk av arealet Dette gjelder spesielt areal som kan brukes som både landskap, fellesområder og cellekontorer. Dette vil redusere eventuelle ombygningskostnader og behovet for nye materialer.

Kravformulering: 

Det skal foreligge beskrivelse av fleksibilitet i innredning, teknisk grid, skillevegger og lydhimling.

Dokumentasjon av kravet: 

Prinsipp for fleksibel innredning spesifiseres i leveransebeskrivelsen og på plantegning for typisk plan.

Informasjon om kravet: 

Det skal stilles krav til en beskrivelse av fleksibiliteten i det leide arealet. Fleksibiliteten er avgjørende for løpende tilpasning av arealet til leietakerens vekslende behov for fordeling mellom fellesområder, landskapskontorer og cellekontorer.

Ambisjonsnivåene avansert og spydspiss skal utfordre løsninger og design til å vise nye innovative løsninger for skillevegger, gulvoppbygning/belegg og himling for å sikre fleksibilitet. Fleksibilitet er ikke et mål i seg selv. Fleksibiliteten skal stimulere til lavere ombygningskostnader og lavere ressursforbruk ved å vise til løsninger og systemer som raskt og effektivt transformerer kontorarealer fra en funksjon til en ny, uten eller med minimal bruk av nye materialressurser.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Det skal foreligge beskrivelse av fleksibilitet i innredning, teknisk grid, skillevegger og lydhimling.

Det er krav til teknisk grid per maksimum 2.4 m i byggets perimeter i arealer inntil 7 meter fra fasaden.

Alle skillevegger skal være modulvegger som enkelt (1 arbeidsdag) kan flyttes og ombrukes i et gridsystem på maksimum 2,4 x 8 m2.

Gulvbelegg og himlinger skal være forberedt for fleksibel innredning, og tilpasset gridsystem med nødvendige tiltak for:

 • lydreduksjon mellom rom
 • sikring av at gulvbelegg har ensartet kvalitet og overflater etter flytting av vegger

Kravformulering: 

Det skal foreligge beskrivelse av fleksibilitet i innredning, teknisk grid, skillevegger og lydhimling.

Det er krav til teknisk grid per maksimum 2.4 m i byggets perimeter i arealer inntil 7 meter fra fasaden.

Alle skillevegger skal være modulvegger som enkelt (1 arbeidsdag) kan flyttes og ombrukes i et gridsystem på maksimum 2,4 x 8 m2.

Gulvbelegg og himlinger skal være forberedt for fleksibel innredning, og tilpasset gridsystem med nødvendige tiltak for:

 • lydreduksjon mellom rom
 • sikring av at gulvbelegg har ensartet kvalitet og overflater etter flytting av vegger

Dokumentasjon av kravet: 

Prinsipp for fleksibel innredning spesifiseres i leveransebeskrivelsen og på plantegning for typisk plan.

Informasjon om kravet: 

Det skal stilles krav til en beskrivelse av fleksibiliteten i det leide arealet. Fleksibiliteten er avgjørende for løpende tilpasning av arealet til leietakerens vekslende behov for fordeling mellom fellesområder, landskapskontorer og cellekontorer.

Ambisjonsnivåene avansert og spydspiss skal utfordre løsninger og design til å vise nye innovative løsninger for skillevegger, gulvoppbygning/belegg og himling for å sikre fleksibilitet. Fleksibilitet er ikke et mål i seg selv. Fleksibiliteten skal stimulere til lavere ombygningskostnader og lavere ressursforbruk ved å vise til løsninger og systemer som raskt og effektivt transformerer kontorarealer fra en funksjon til en ny, uten eller med minimal bruk av nye materialressurser.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Det skal være enkelt for leietager å tilpasse innredning ved endringer i organisasjonen som medfører endringer i bruk av arealet Dette gjelder spesielt areal som kan brukes som både landskap, fellesområder og cellekontorer. Dette vil redusere eventuelle ombygningskostnader og behovet for nye materialer.

Kravformulering: 

Det skal foreligge beskrivelse av fleksibilitet i innredning, teknisk grid, skillevegger og lydhimling.

Det er krav til teknisk grid per maksimum 2.4 m i byggets perimeter i arealer inntil 7 meter fra fasaden.

Alle skillevegger skal være modulvegger som enkelt (1 arbeidsdag) kan flyttes og ombrukes i et gridsystem på maksimum 2,4 x 4,8 m2.

Gulvbelegg og himlinger skal være forberedt for fleksibel innredning, og tilpasset gridsystem med nødvendige tiltak for:

 • lydreduksjon mellom rom
 • sikring av at gulvbelegg har ensartet kvalitet og overflater etter flytting av vegger.

Dokumentasjon av kravet: 

Prinsipp for fleksibel innredning spesifiseres i leveransebeskrivelsen og på plantegning for typisk plan.

Informasjon om kravet: 

Det skal stilles krav til en beskrivelse av fleksibiliteten i det leide arealet. Fleksibiliteten er avgjørende for løpende tilpasning av arealet til leietakerens vekslende behov for fordeling mellom fellesområder, landskapskontorer og cellekontorer.

Ambisjonsnivåene avansert og spydspiss skal utfordre løsninger og design til å vise nye innovative løsninger for skillevegger, gulvoppbygning/belegg og himling for å sikre fleksibilitet. Fleksibilitet er ikke et mål i seg selv. Fleksibiliteten skal stimulere til lavere ombygningskostnader og lavere ressursforbruk ved å vise til løsninger og systemer som raskt og effektivt transformerer kontorarealer fra en funksjon til en ny, uten eller med minimal bruk av nye materialressurser.

Publisert: 19. des 2018, Sist endret: 22. Jan 2020