Flyktige organiske forbindelser (VOC) i produkter

Grupper: 
  • Prosjektering
Kategori: 
  • Inneklima
  • Materialer

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Flyktige organiske forbindelser (VOC) er betegnelsen på organiske stoffer som lett fordamper for eksempel ved romtemperatur, og sprer seg fra materialer og produkter til omgivelsene rundt. Blir innhold av VOC for høyt kan det oppstå et dårlig inneklima med for høye konsentrasjoner av disse stoffene. Eksponering for høye konsentrasjoner av VOC kan føre til irritasjoner i luftveier og slimhinner og forstyrrelser i immunsystemet. Noen av stoffene er også kreftfremkallende. I tillegg til helseplager kan høye konsentrasjoner av VOC i innelufta føre til lukt, dårligere opplevd luftkvalitet og høyere energiforbruk til ventilasjon.

Det er påvist over 300 forskjellige flyktige organiske forbindelser, og mange av dem finnes hovedsakelig i inneluft. Dette kommer av avgassing fra byggematerialer, maling, lakk, lim, fugemasser, innredning, møbler, tekstiler, installasjoner, renholdsmidler, osv.

Argument

Stadig tettere bygg med krav til redusert energibruk til ventilasjon gjør det ekstra viktig å redusere avgassing av VOC fra materialer som eksponeres til innelufta ved å sette krav til dette.

Kravformulering: 

Følgende materialer og produkter som eksponeres mot inneluften skal være lavemitterende iht NS-EN 15251:2007, tillegg C:

Tabell 4.37.1 - Krav til materialer og produkter

Følgende materialer og produkter som eksponeres mot inneluften skal være lavemitterende ih.t NS-EN 15251:2007, tillegg C:

Sertifiseringsordninger og merker bekrefter at produktene tilfredsstiller krav til lavemitterende materialer iht. NS-EN 15251:2007, Tillegg C:
a) Treplater Sertifiseringer som M1, EC 1, EC 1 Plus, miljømerket Svanen, SINTEF Teknisk er godkjent dokumentasjon
b) Tregulv Sertifiseringer som M1, EC 1, EC 1 Plus er godkjent dokumentasjon
c) Tekstil- og laminatgulvbelegg Sertifiseringer som M1, EC 1, EC 1 Plus, GuT, SINTEF Teknisk Godkjenning, miljømerket Svanen (unntatt for tre- eller linoleumsgulv) er godkjent dokumentasjon
d) Maling og lakk som påføres på stedet Sertifiseringer som M1, EC 1, EC 1 Plus, SINTEF Teknisk Godkjenning er godkjent dokumentasjon

Dokumentasjon på lavemitterende materialer skal leveres byggherre:

  • Forprosjekt: kravet bekreftes som en del av forprosjektrapporten

  • Detaljprosjekt: kravet skal være en del av de relevante beskrivelsene

Dersom det ikke foreligger en sertifisering skal det bekreftes at produktet er testet med godkjent prøvestandard og gjennom dette dokumentere at krav er tilfredsstilt. Tabell 4.37.2 angir godkjent prøvestandard for ulike produkter.

Tabell 4.37.2 : Godkjent prøvestandard for ulike produkter:
Produkt Godkjent prøvestandard

Treplater

Tregulv

Tekstil- og laminatgulvbelegg

Nedsenkede himlingsplater

Veggkledninger

Gulvlim og fugemasser
 

ISO 16000-9 sammen med ISO 16000-6

Prøving og beregning skal skje i samsvar med EN 16516
Maling og lakk som påføres på stedet. ISO 11890-2:2013 – Maling og lakk – Bestemmelse av innhold av flyktige orgnaiske ofrbundelser (VOC)- del 2 gasskromatografisk metode

Informasjon om kravet: 

Tabell 4.37.3: Oversikt over merkeordninger
Merkeordning Om ordningen  
M1 Finsk sertifiseringsordning, håndteres av The Building Information Foundation RTS.
 
 
 
EC1 Tysk sertifiseringsordning, EMICODE, håndteres av eco-INSTITUT GEV, Association for the Control of Emissions in Products for Flooring Installation, Adhesives and Building Materials.
 
 
 
GuT Tysk sertifiseringsordning for tepper, håndteres av ECRA, European Carpet and Rug Association (foreningen for miljøtestede tepper).
 
 
 
Miljømerket Svanen Nordisk helhetlig merkeordning, håndteres av Miljømerking.
 
 

SINTEF Teknisk Godkjenning

Norsk dokumentasjon på at byggevare er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav i byggteknisk forskrift (TEK17) for de bruksområder og betingelser som er angitt i godkjenningsdokumentet. Håndteres av SINTEF Byggforsk.
 
 

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Flyktige organiske forbindelser (VOC) er betegnelsen på organiske stoffer som lett fordamper for eksempel ved romtemperatur, og sprer seg fra materialer og produkter til omgivelsene rundt. Blir innhold av VOC for høyt kan det oppstå et dårlig inneklima med for høye konsentrasjoner av disse stoffene. Eksponering for høye konsentrasjoner av VOC kan føre til irritasjoner i luftveier og slimhinner og forstyrrelser i immunsystemet. Noen av stoffene er også kreftfremkallende. I tillegg til helseplager kan høye konsentrasjoner av VOC i innelufta føre til lukt, dårligere opplevd luftkvalitet og høyere energiforbruk til ventilasjon.

Det er påvist over 300 forskjellige flyktige organiske forbindelser, og mange av dem finnes hovedsakelig i inneluft. Dette kommer av avgassing fra byggematerialer, maling, lakk, lim, fugemasser, innredning, møbler, tekstiler, installasjoner, renholdsmidler, osv.

Argument

Stadig tettere bygg med krav til redusert energibruk til ventilasjon gjør det ekstra viktig å redusere avgassing av VOC fra materialer som eksponeres til innelufta ved å sette krav til dette.  

Kravformulering: 

Følgende materialer og produkter som eksponeres mot inneluften skal være lavemitterende iht NS-EN 15251:2007, tillegg C:

Tabell 4.37.1: Krav til materialer og produkter

Følgende materialer og produkter som eksponeres mot inneluften skal være lavemitterende iht. NS-EN 15251:2007, tillegg C:

Sertifiseringsordninger og merker bekrefter at produktene tilfredsstiller krav til lavemitterende materialer iht. NS-EN 15251:2007, Tillegg C:
a) Treplater Sertifiseringer som M1, EC 1, EC 1 Plus, miljømerket Svanen, SINTEF Teknisk er godkjent dokumentasjon.
b) Tregulv Sertifiseringer som M1, EC 1, EC 1 Plus er godkjent dokumentasjon.
c) Tekstil- og laminatgulvbelegg Sertifiseringer som M1, EC 1, EC 1 Plus, GuT, SINTEF Teknisk Godkjenning, miljømerket Svanen (unntatt for tre- eller linoleumsgulv) er godkjent dokumentasjon.
d) Maling og lakk som påføres på stedet Sertifiseringer som M1, EC 1, EC 1 Plus, SINTEF Teknisk Godkjenning er godkjent dokumentasjon.
e) Nedsenkede himlingsplater Sertifiseringer som M1, EC 1, EC 1 Plus, miljømerket Svanen, SINTEF Teknisk Godkjenning er godkjent dokumentasjon.

f) Veggkledninger

Sertifiseringer som M1, EC 1, EC 1 Plus er godkjent dokumentasjon.

g) Gulvlim og fugemasser

Sertifiseringer som M1, EC 1, EC 1 Plus, GuT, SINTEF Teknisk Godkjenning, miljømerket Svanen (unntatt for tre- eller linoleumsgulv) er godkjent dokumentasjon.

Dokumentasjon på lavemitterende materialer skal leveres byggherre:

  • Forprosjekt: kravet bekreftes som en del av forprosjektrapporten

  • Detaljprosjekt: kravet skal være en del av de relevante beskrivelsene

Dersom det ikke foreligger en sertifisering skal det bekreftes at produktet er testet med godkjent prøvestandard og gjennom dette dokumentere at krav er tilfredsstilt. Tabell 4.37.2 angir godkjent prøvestandard for ulike produkter.

Tabell 4.37.2: Godkjent prøvestandard for ulike produkter:
Produkt Godkjent prøvestandard

Treplater

Tregulv

Tekstil- og laminatgulvbelegg

Nedsenkede himlingsplater

Veggkledninger

Gulvlim og fugemasser
 

ISO 16000-9 sammen med ISO 16000-6

Prøving og beregning skal skje i samsvar med EN 16516
Maling og lakk som påføres på stedet. ISO 11890-2:2013 – Maling og lakk – Bestemmelse av innhold av flyktige orgnaiske ofrbundelser (VOC)- del 2 gasskromatografisk metode

Informasjon om kravet: 

Tabell 4.37.3: Oversikt over merkeordninger
Merkeordning Om ordningen  
M1 Finsk sertifiseringsordning, håndteres av The Building Information Foundation RTS.
 
 
 
EC1 Tysk sertifiseringsordning, EMICODE, håndteres av eco-INSTITUT GEV, Association for the Control of Emissions in Products for Flooring Installation, Adhesives and Building Materials.
 
 
 
GuT Tysk sertifiseringsordning for tepper, håndteres av ECRA, European Carpet and Rug Association (foreningen for miljøtestede tepper).
 
 
 
Miljømerket Svanen Nordisk helhetlig merkeordning, håndteres av Miljømerking.
 
 

SINTEF Teknisk Godkjenning

Norsk dokumentasjon på at byggevare er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav i byggteknisk forskrift (TEK17) for de bruksområder og betingelser som er angitt i godkjenningsdokumentet. Håndteres av SINTEF Byggforsk.
 
 

 

Relaterte lenker: 

Publisert: 07. Feb 2018, Sist endret: 16. nov 2021