Gjenbruk av materialer i eksisterende bygg

Grupper: 
  • Leie av eiendom
Kategori: 
  • Miljøprofil

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

I tråd med sirkulær økonomi og bevaring av ressurser skal kriteriet sikre at materialer og innredning som er i bygget fra før, i størst mulig grad gjenbrukes.

Kravformulering: 

Leietaker skal forevises lokalene og ha mulighet til å velge å beholde utvalgte overflatematerialer og fast innredning før eventuell utskifting.

Dokumentasjon av kravet: 

Det skal foreligge en tilstandsrapport for eksisterende materialer og fast innredning og en vurdering av hva som kan beholdes.

Informasjon om kravet: 

Målet med kvalitetsområdet er å stimulere til å se kvalitetene i gode varige materialer.

Kommende krav fra EU til sirkulær økonomi og erkjennelse av at verdens ressurser ikke er utømmelige, setter krav til bærekraftig adferd, og et oppgjør med bruk og kast adferden. 

Det skal foreligge en tilstandsrapport for eksisterende materialer og fast innredning og en vurdering av hva som kan beholdes. Så langt det er mulig bør enn ta leietaker med på råd før bygget ribbes fullstendig for eksisterende materialer.

Det bør vurderes å engasjere kreative rådgivere som kan vise spennende løsninger basert på mest mulig ombruk av materialer i eksisterende bygg. 

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

I tråd med sirkulær økonomi og bevaring av ressurser skal kriteriet sikre at materialer og innredning som er i bygget fra før, i størst mulig grad gjenbrukes.

Kravformulering: 

Eksisterende materialer og fast innredning skal kun skiftes ut dersom de er ødelagt eller meget nedslitt og ikke kan pusses opp.

Dokumentasjon av kravet: 

Det skal foreligge en tilstandsrapport for eksisterende materialer og fast innredning og en vurdering av hva som kan beholdes.

Informasjon om kravet: 

Målet med kvalitetsområdet er å stimulere til å se kvalitetene i gode varige materialer.

Kommende krav fra EU til sirkulær økonomi og erkjennelse av at verdens ressurser ikke er utømmelige, setter krav til bærekraftig adferd, og et oppgjør med bruk og kast adferden. 

Det skal foreligge en tilstandsrapport for eksisterende materialer og fast innredning og en vurdering av hva som kan beholdes. Så langt det er mulig bør enn ta leietaker med på råd før bygget ribbes fullstendig for eksisterende materialer.

Det bør vurderes å engasjere kreative rådgivere som kan vise spennende løsninger basert på mest mulig ombruk av materialer i eksisterende bygg. 

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

I tråd med sirkulær økonomi og bevaring av ressurser skal kriteriet sikre at materialer og innredning som er i bygget fra før, i størst mulig grad gjenbrukes.

Kravformulering: 

Eksisterende materialer og fast innredning skal beholdes og kun repareres og overflatebehandles hvis behov.

Dokumentasjon av kravet: 

Det skal foreligge en tilstandsrapport for eksisterende materialer og fast innredning og en vurdering av hva som kan beholdes.

Informasjon om kravet: 

Målet med kvalitetsområdet er å stimulere til å se kvalitetene i gode varige materialer.

Kommende krav fra EU til sirkulær økonomi og erkjennelse av at verdens ressurser ikke er utømmelige, setter krav til bærekraftig adferd, og et oppgjør med bruk og kast adferden. 

Det skal foreligge en tilstandsrapport for eksisterende materialer og fast innredning og en vurdering av hva som kan beholdes. Så langt det er mulig bør enn ta leietaker med på råd før bygget ribbes fullstendig for eksisterende materialer.

Det bør vurderes å engasjere kreative rådgivere som kan vise spennende løsninger basert på mest mulig ombruk av materialer i eksisterende bygg. 

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

I tråd med sirkulær økonomi og bevaring av ressurser skal kriteriet sikre at materialer og innredning som er i bygget fra før, i størst mulig grad gjenbrukes.

Kravformulering: 

Eksisterende materialer og fast innredning skal beholdes og kun repareres og overflatebehandles hvis behov.

Tilførte materialer skal være gjenbruksmaterialer.

Dokumentasjon av kravet: 

Det skal foreligge en tilstandsrapport for eksisterende materialer og fast innredning og en vurdering av hva som kan beholdes.

Informasjon om kravet: 

Målet med kvalitetsområdet er å stimulere til å se kvalitetene i gode varige materialer.

Kommende krav fra EU til sirkulær økonomi og erkjennelse av at verdens ressurser ikke er utømmelige, setter krav til bærekraftig adferd, og et oppgjør med bruk og kast adferden. 

Det skal foreligge en tilstandsrapport for eksisterende materialer og fast innredning og en vurdering av hva som kan beholdes. Så langt det er mulig bør enn ta leietaker med på råd før bygget ribbes fullstendig for eksisterende materialer.

Det bør vurderes å engasjere kreative rådgivere som kan vise spennende løsninger basert på mest mulig ombruk av materialer i eksisterende bygg. 

Publisert: 17. des 2018, Sist endret: 22. Jan 2020