Gjenvinning av emballasje

Grupper: 
  • Nye møbler
Kategori: 
  • Fremme lukkede kretsløp

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Redusere miljøbelastningen i produksjonsfasen ved å fremme lukkede kretsløp.

Kravformulering: 

Leverandøren skal ta med seg emballasjen etter leveransen og ha medlemskap i et godkjent returselskap, se Miljødirektoratets hjemmeside https://www.miljodirektoratet.no/naringsliv/import-eksport/Returordninger-avfall/emballasje/

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal dokumentere kravet ved å vise til medlemskap i godkjent returselskap. (Medlemskap i Grønt Punkt eller Norsirk vil for eksempel bekrefte at kravet er oppfylt).

Publisert: 26. nov 2020, Sist endret: 29. nov 2020