God kildesortering

Grupper: 
  • Avfall fra tjenesteytende virksomhet
Kategori: 
  • Ressurseffektiv drift

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Hovedformålet er å bidra til økt kildesortering av avfallet hos oppdragsgivers virksomhet, for å tilrettelegge for økt materialgjenvinning.

Formulering av tildelingskriteriet: 

Leverandøren premieres for å tilby et løsningsforslag for kildesortering som i størst mulig grad bidrar til økt utsortering av avfallsfraksjoner for materialgjenvinning.

Leverandøren skal utarbeide sitt løsningsforslag basert på:

  1. Befaring hos oppdragsgiver [adresse, dato, tidspunkt. Før tilbudsfristen] 
  2. Informasjon om avfallsvolumer fra foregående år, se [vedlegg til konkurransegrunnlag]

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

Leverandør skal beskrive hvordan de vil legge til rette for:

  • kildesortering og organisering av avfallsinnsamlingen, med henblikk på riktig sorteringsgrad, størrelse på containere og andre løsninger som ivaretar mest mulig hensiktsmessige sortering og hentefrekvens
  • tilbudt opplæring i god avfallshåndtering
  • andre rutiner og tiltak som skal benyttes under gjennomføring av kontrakten for å legge til rette for kildesortering av avfallsfraksjoner til materialgjenvinning

Leverandørens beskrivelse skal ha maks. lengde på [2 A4-sider].

Informasjon om tildelingskriteriet: 

Kriteriet har som formål å premiere leverandører med god forståelse for sortering av avfall, hvilket vil kunne bidra til god avfallsutnyttelse.

Forslaget blir en beskrivelse, men det bør være spesifikt rettet inn mot rådende forhold hos oppdragsgiver med tanke på avfallsgenerering, håndtering og potensial for forbedringer mht. adferd hos oppdragsgiver og rammeverk for innsamling av avfall, som sorteringssystem, containere og hentefrekvens.

For at leverandøren skal kunne utarbeide et best mulig løsningsforslag til god kildesortering er det viktig at leverandøren får tilstrekkelig informasjon om oppdragsgivers organisering av avfallsløsning, gjennom befaring, og om tidligere avfallsvolumer.

Nyttig å kombinere med 

  • Rutiner for forskriftsmessig avfallshåndtering (Kvalifikasjonskrav)

 

 

 

 

 

 

Publisert: 26. sep 2018, Sist endret: 31. Mai 2019