Ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeder for PC-er og skjermer

Grupper: 
  • PC-er og skjermer
Kategori: 
  • Menneskerettigheter

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Difi og Etisk handel Norge utarbeider for tiden et felles (revidert) kontraktsvilkår til menneskerettigheter i globale leverandørkjeder. Det reviderte kontraktsvilkår vil samsvare med internasjonale prinsipper, som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs veileder for aktsomhetsvurdering for ansvarlig næringsliv. Kontraktsvilkåret vil publiseres i slutten av oktober, og lenkes også til her. 

Kravformulering: 

Difi og Etisk handel Norge utarbeider for tiden et felles (revidert) kontraktsvilkår til menneskerettigheter i globale leverandørkjeder. Det reviderte kontraktsvilkår vil samsvare med internasjonale prinsipper, som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs veileder for aktsomhetsvurdering for ansvarlig næringsliv. Kontraktsvilkåret vil publiseres i slutten avoktober, og lenkes også til her. 

Publisert: 30. sep 2019, Sist endret: 30. sep 2019