Klimagassberegninger for utvalgte bygningsdeler

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Materialer

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv:

Produksjon av byggematerialer utgjør en stor del av klimafotavtrykket fra byggesektoren. Redusert energiforbruk i bygg, medfører at utslipp fra materialer får større betydning for klimafotavtrykk sammenliknet med energibruk. I tillegg kan løsninger for energieffektive bygg føre til en økning i materialbruk, og dermed også en absolutt økning i klimagassutslipp fra materialer.

Argument:

Sammenlikning av ulike konsepter og løsninger for materialvalg i bygget kan gi informasjon for å hjelpe deg med å ta valg for å redusere klimafotavtrykket til bygget. Sammenlikningen gjøres ved bruk av klimagassregnskap (LCA), som vurderer potensielle miljøpåvirkninger som for eksempel utslipp av klimagasser gjennom et produkts eller en bygnings livsløp, fra utvinning av råvarer via produksjon og fram til avhending.

Kravformulering: 

I prosjektgjennomføringen skal det etableres klimagassregnskap med alternative materialer/elementer for følgende bygningsdeler:

 • bæresystem

 • yttervegger

 • dekker

 

Klimagassberegningene skal implementeres i prosjektstyringen, og skal brukes til å anbefale de mest klimavennlige alternativene. Det skal dokumenteres hvordan beregningene har påvirket det faktiske valget av materialer/elementer.

Beregninger for de alternative bygningsdelene skal legges frem i en rapport.

Beregningene skal utføres for hele livssyklusen til alternativene, fra vugge til grav (modul A1-C4), i henhold til NS 3720 - Metode for klimagassberegninger for bygninger.

Alternativene som sammenliknes skal ha samme funksjon.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv:

Produksjon av byggematerialer utgjør en stor del av klimafotavtrykket fra byggesektoren. Redusert energiforbruk i bygg, medfører at utslipp fra materialer får større betydning for klimafotavtrykk sammenliknet med energibruk. I tillegg kan løsninger for energieffektive bygg føre til en økning i materialbruk, og dermed også en absolutt økning i klimagassutslipp fra materialer.

Argument:

Sammenlikning av ulike konsepter og løsninger for materialvalg i bygget kan gi informasjon for å hjelpe deg med å ta valg for å redusere klimafotavtrykket til bygget. Sammenlikningen gjøres ved bruk av klimagassregnskap (LCA), som vurderer potensielle miljøpåvirkninger som for eksempel utslipp av klimagasser gjennom et produkts eller en bygnings livsløp, fra utvinning av råvarer via produksjon og fram til avhending.

Kravformulering: 

I prosjektgjennomføringen skal det etableres klimagassregnskap med alternative materialer/elementer for følgende bygningsdeler:

 • bæresystem

 • yttervegger

 • dekker

 • innervegger

 • yttertak

Klimagassberegningene skal implementeres i prosjektstyringen, og skal brukes til å anbefale de mest klimavennlige alternativene. Det skal dokumenteres hvordan beregningene har påvirket det faktiske valget av materialer/elementer.

Beregninger for de alternative bygningsdelene skal legges frem i en rapport.

Beregningene skal utføres for hele livssyklusen til alternativene, fra vugge til grav (modul A1-C4), i henhold til NS 3720 - Metode for klimagassberegninger for bygninger.

Alternativene som sammenliknes skal ha samme funksjon.

Relaterte lenker: 

Publisert: 07. Feb 2018, Sist endret: 26. Feb 2021