Krav til rutiner for å forebygge matsvinn

Grupper: 
 • Måltidstjenester
Kategori: 
 • Matsvinn

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Kvalifikasjonskrav

Hovedformål: 

Hovedformålet er å forebygge og redusere matsvinn, slik myndighetenes har forpliktet seg til etter bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn og som vil bidra til å nå reduksjonsmålene i bransjeavtalen og FNs bærekraftsmål 12.3. Leverandøren skal derfor ha et kvalitetssikringssystem med rutiner for å kartlegge matsvinn, tiltak og samarbeid i verdikjeden.  

Kravformulering: 

Kartlegging og analyse:

Leverandøren skal ha rutiner for daglig sortering og veiing av matavfall. For sykehjem, barnehager og skoler/SFO/AKS er det tilstrekkelig å sortere og veie matavfallet i to perioder av en måned i løpet av året. Sentralkjøkken og kantiner skal sortere daglig.

Leverandøren skal ha et tydelig system for sortering, merking av avfallsdunker, samt tiltak for økt oppmerksomhet hos brukerne.

Rutinene skal inkludere måling av mengde og sammensetning av matsvinn minimum to ganger per år fra henholdsvis:

  • Lager
  • Tilberedning
  • Servering (buffet eller ut til eks. møterom eller sykehjemsrom)
  • Tallerkensvinn

For steder der det serveres flere måltider (som frokost, lunsj og middag) skal rutinene inneholde kartlegging for de ulike måltidene. Også matsvinn og matavfall i restavfallet skal sorteres i kartleggingen. Både manuell og automatisert måling godtas. Basert på kartleggingen skal årsaker til matsvinn analyseres.

Rutinene skal også omfatte målsetninger og tiltak.

Matsvinn er definert som alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal levere inn sitt kvalitetssikringssystem som beskriver de overnevnte rutiner.

Leverandøren skal også senest ved kontraktsignering levere signert tilslutningserklæring til bransjeavtale om reduksjon av matsvinn. Det forutsettes at leverandøren bruker underleverandører som også har signert slik tilslutningserklæring ned til produsent/importør. 

Informasjon om kravet: 

Å kartlegge og analysere matsvinnet er et viktig steg for å redusere matsvinn. Planen for kartlegging kan være kort og overordnet, men skal inkludere alle elementene i kravformuleringen. Planen for tiltak bør være ganske konkret og også vise til erfaringer leverandøren har med slike tiltak fra tidligere og hvordan de tenker seg samarbeid i verdikjeden. Dette er mer inngående beskrevet i Difis veiledning på anskaffelser.no

Å redusere matsvinn vil være et samarbeid mellom innkjøpere, leverandør og brukerne. Oppdragsgiver bør derfor også på forhånd ha tenkt ut hvordan de selv skal bidra til dette. Det er viktig at arbeidet med matsvinn følges opp i løpet av kontraktsperioden som et punkt på agendaen ved statusmøter.

For sykehjem, barnehager og skoler/SFO/AKS er Østfoldforsknings råd at det ikke er hensiktsmessig å "kreve" daglig veiing av matavfall, men heller ha to perioder av en måned i løpet av et år der de veier nøye. Dette gjelder ikke kantinevirksomhet og sentrale kjøkken, som skal sortere daglig.

Vær oppmerksom på at matsvinn skiller seg fra matavfall som er definert som alt organisk materiale som ikke skal spises, men som oppstår i forbindelse med produksjon av mat som avskjær, skall, bein etc. Noen ganger brukes matavfall som en samlebetegnelse for både matsvinn (som på et tidspunkt kunne vært spist) og matavfall (som uansett ikke kunne vært spist). 

 

Kriterierelasjoner og konflikter: 

Rutiner for å forebygge og redusere matsvinn

Relatert kriterium
Publisert: 11. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019