Lavtemperatur asfalt

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Materialer

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Produksjon av asfalt er energikrevende, og det er også asfaltverk som bruker gass til fyring. Ved å produsere asfalt ved lavere temperaturer trengs det mindre energi, og klimagassutslippene fra produksjonen reduseres.

Asfaltarbeidere er utsatt for helseskadelig asfaltrøyk ved utlegging av asfalt. Bruk av lavtemperatur asfalt (LTA) reduserer de skadelige røykutslippene.

Ved å benytte lavtemperatur-asfalt (LTA) kan CO2-utslipp under produksjon reduseres med 30 til 40 prosent, samtidig som det gir opptil 50 prosent reduksjon i asfaltrøyk under utlegging.

Kravformulering: 

Utslipp fra produksjon og legging av asfalt skal reduseres.

Den maksimale produksjonstemperaturen ved legging av lavtemperaturasfalt skal ikke overstige 140°C.

Ved bruk av polymermodifiserte bindemidler, som øker levetiden tillates produksjonstemperatur opp til 155 °C.

Leverandør kan fravike temperaturgrensene dersom hele løsningen totalt sett vil gi lavere klimagassutslipp enn ved å velge produkter ut fra disse kravene.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal levere en teknisk rapport og prosjekteringsplan som viser asfaltblanding og leggeteknikker og maks temperaturer som kreves av disse teknikkene. Tekniske datablad fra produsent med beskrivelse av bindemiddel og asfaltblanding skal være tilgjengelig i digitalt strukturert format tilpasset åpen BIM.  

Som dokumentasjon på at asfalten er produsert med lavtemperatur-teknikk skal utskrift av temperturlogg fra automatisk temperaturregistrering i asfaltproduksjonen leveres, samtidig som asfalten leveres, senest to uker etter dette.

Informasjon om kravet: 

Dette kravet kan brukes både som kravspesifikasjon eller kontraktsvilkår, avhengig av resultater fra markedsdialog. Dersom du vet at markedet kan levere lavtemperaturasfalt kan dette brukes som kravspesifikasjon, hvis ikke anbefales det å bruke kravet som kontraktsvilkår slik at leverandørene kan få tak i denne typen asfalt.

Normal produksjonstemperatur for asfalt ligger på mellom 150 og 180 grader. For hver gang produksjonstemperaturen reduseres med 15 grader halveres utslippene av bitumenrøyk. Undersøkelser fra Veiteknisk institutt viser at kvaliteten og dekkelevetiden til LTA er den samme som for varmasfalt.

Reduksjoner i utslipp fra lavtemperatur asfalt:

 • Mellom 30 til 40 prosent reduksjon i CO2-utslipp fra produksjon som følge av lavere forbruk av brennmedia (diesel/gass).
 • Opp mot 35 prosent reduksjon i SO2-utslipp fra produksjonen.
 • Mellom 10 til 30 prosent reduksjon i CO utslipp fra produksjonen.
 • Opp mot 60 til 70 prosent reduksjon i NOx-utslipp fra produksjonen.
 • Mellom 25 til 55 prosent reduksjon i støvutslipp fra produksjonen.

I asfaltdekker til høytrafikkert vei benyttes polymermodifisert bindemiddel (PMB)som har et større CO2e-utslipp enn ordinært bitumen, men asfaltdekket har en lengere levetid som gjør at klimapåvirkningen totalt blir mindre.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Produksjon av asfalt er energikrevende, og det er også asfaltverk som bruker gass til fyring. Ved å produsere asfalt ved lavere temperaturer trengs det mindre energi, og klimagassutslippene fra produksjonen reduseres.

Asfaltarbeidere er utsatt for helseskadelig asfaltrøyk ved utlegging av asfalt. Bruk av lavtemperatur asfalt (LTA) reduserer de skadelige røykutslippene.

Ved å benytte lavtemperatur-asfalt (LTA) kan CO2-utslipp under produksjon reduseres med 30 til 40 prosent, samtidig som det gir opptil 50 prosent reduksjon i asfaltrøyk under utlegging.

Kravformulering: 

Utslipp fra produksjon og legging av asfalt skal reduseres.

Den maksimale produksjonstemperaturen ved legging av lavtemperaturasfalt skal ikke overstige 120°C.

Ved bruk av polymermodifiserte bindemidler, som øker levetiden tillates produksjonstemperatur opp til 155 °C.

Leverandør kan fravike temperaturgrensene dersom det kan dokumenteres at hele løsningen totalt sett vil gi lavere klimagassutslipp enn ved å velge produkter ut fra disse kravene.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal levere en teknisk rapport og prosjekteringsplan som viser asfaltblanding og leggeteknikker og maks temperaturer som kreves av disse teknikkene. Tekniske datablad fra produsent med beskrivelse av bindemiddel og asfaltblanding skal være tilgjengelig i digitalt strukturert format tilpasset åpen BIM.  

Som dokumentasjon på at asfalten er produsert med lavtemperatur-teknikk skal utskrift av temperturlogg fra automatisk temperaturregistrering i asfaltproduksjonen leveres, samtidig som asfalten leveres, senest to uker etter dette.

Informasjon om kravet: 

Dette kravet kan brukes både som kravspesifikasjon eller kontraktsvilkår, avhengig av resultater fra markedsdialog. Dersom du vet at markedet kan levere lavtemperaturasfalt kan dette brukes som kravspesifikasjon, hvis ikke anbefales det å bruke kravet som kontraktsvilkår slik at leverandørene kan få tak i denne typen asfalt.

Normal produksjonstemperatur for asfalt ligger på mellom 150 og 180 grader. For hver gang produksjonstemperaturen reduseres med 15 grader halveres utslippene av bitumenrøyk. Undersøkelser fra Veiteknisk institutt viser at kvaliteten og dekkelevetiden til LTA er den samme som for varmasfalt.

Reduksjoner i utslipp fra lavtemperatur asfalt:

 • Mellom 30 til 40 prosent reduksjon i CO2-utslipp fra produksjon som følge av lavere forbruk av brennmedia (diesel/gass).
 • Opp mot 35 prosent reduksjon i SO2-utslipp fra produksjonen.
 • Mellom 10 til 30 prosent reduksjon i CO utslipp fra produksjonen.
 • Opp mot 60 til 70 prosent reduksjon i NOx-utslipp fra produksjonen.
 • Mellom 25 til 55 prosent reduksjon i støvutslipp fra produksjonen.

I asfaltdekker til høytrafikkert vei benyttes polymermodifisert bindemiddel (PMB)som har et større CO2e-utslipp enn ordinært bitumen, men asfaltdekket har en lengere levetid som gjør at klimapåvirkningen totalt blir mindre.

Kriterierelasjoner og konflikter: 

Gjenbruksasfalt

Relatert kriterium

Dette kontraktsvilkåret kan brukes sammen med kravet til gjenbruksasfalt.

Relaterte lenker: 

Publisert: 24. nov 2020, Sist endret: 28. des 2020