Leverandørens ivaretagelse av prosjektets avfallsplan og kildesortering

Grupper: 
  • Totalentreprise
Kategori: 
  • Avfallshåndtering

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Produksjon av byggematerialer utgjør en stor andel av energi- og klimafotavtrykket i anleggsprosjekter, i tillegg til at materialer er ressurser. 

Ved å lage en avfallsplan og planlegge tiltak for å sørge for at materialer blir rett sortert og behandlet sørger en for at mest mulig av avfallet går til gjenvinning eller ombruk.

Kravformulering: 

Leverandøren skal utarbeide og implementere en avfallsplan for prosjektet som oppfyller byggherrens mål om kildesorteringsgrad. Avfallsplanen skal inneholde alt avfall som planlegges produsert i entreprisen, angitt med type, mengde og behandlingsmåte. Leverandøren skal ha rutiner for å følge opp underleverandørenes ivaretagelse av kravet som er på lik linje med kravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

Informasjon om kravet: 

Det beste for miljøet at det ikke brukes unødvendige ressurser. God planlegging er derfor viktig for å kaste mindre.

For å redusere avfall fra anleggsplass viser avfallspyramiden (Figur 1) rekkefølgen på hvilke tiltak som bør iverksettes. De mest effektive tiltakene er øverst, og som er prioriteringene i EUs rammedirektiv for avfall.

 

Bilderesultat for avfallspyramiden

Figur 1: Avfallspyramiden viser prioriteringene for å redusere avfall. Leses fra topp til bunn.

Det er viktig at avfallsentreprenør er kontrahert før prosjektet startet slik at løsninger er på plass fra første dag. At entreprenøren har en plan for logistikken omkring kildesortering og transport av avfall i de ulike fasene av prosjektet er viktig for å lykkes med målsetningen om høy grad av kildesortering. Byggherre bør også etterspørre dette i månedsrapportene og gi tilbakemeldinger ved avvik for å sikre at det holdes et kontinuerlig fokus på dette. Det er god økonomi i å redusere mengde avfall og sortere det som måtte oppstå av avfall så langt det er praktisk mulig.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Produksjon av byggematerialer utgjør en stor andel av energi- og klimafotavtrykket i anleggsprosjekter, i tillegg til at materialer er ressurser. 

Ved å lage en avfallsplan og planlegge tiltak for å sørge for at materialer blir rett sortert og behandlet sørger en for at mest mulig av avfallet går til gjenvinning eller ombruk.

Kravformulering: 

Leverandøren skal utarbeide og implementere en avfallsplan for prosjektet som oppfyller byggherrens mål om kildesorteringsgrad. Avfallsplanen skal inneholde alt avfall som planlegges produsert i entreprisen, angitt med type, mengde og behandlingsmåte. Leverandøren skal ha rutiner for å følge opp underleverandørenes ivaretagelse av kravet som er på lik linje med kravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

Leverandøren skal også foreslå tiltak for å redusere avfallsmengde.

Informasjon om kravet: 

Det beste for miljøet at det ikke brukes unødvendige ressurser. God planlegging er derfor viktig for å kaste mindre.

For å redusere avfall fra anleggsplass viser avfallspyramiden (Figur 1) rekkefølgen på hvilke tiltak som bør iverksettes. De mest effektive tiltakene er øverst, og som er prioriteringene i EUs rammedirektiv for avfall.

 

Bilderesultat for avfallspyramiden

Figur 1: Avfallspyramiden viser prioriteringene for å redusere avfall. Leses fra topp til bunn.

Det er viktig at avfallsentreprenør er kontrahert før prosjektet startet slik at løsninger er på plass fra første dag. At entreprenøren har en plan for logistikken omkring kildesortering og transport av avfall i de ulike fasene av prosjektet er viktig for å lykkes med målsetningen om høy grad av kildesortering. Byggherre bør også etterspørre dette i månedsrapportene og gi tilbakemeldinger ved avvik for å sikre at det holdes et kontinuerlig fokus på dette. Det er god økonomi i å redusere mengde avfall og sortere det som måtte oppstå av avfall så langt det er praktisk mulig.

Relaterte lenker: 

Publisert: 25. nov 2020, Sist endret: 28. des 2020