Livssykluskostnader (LCC)

Grupper: 
  • Personbil
Kategori: 
  • Livssykluskostnader (LCC)

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Livssykluskostnadsberegning blir først og fremst brukt i tilbudsevalueringen for å redegjøre for de faktiske kostnadene de faktiske kostnadene som anskaffelsen generer i levetiden for kjøretøyet.

Hovedformålet med miljøkriteriet er å premiere tilbudet med laveste livssykluskostander.

Formulering av tildelingskriteriet: 

Tilbudte kjøretøy gis poeng etter en skala fra 0 – 10 der 10 poeng gis til tilbudet med det beste forholdet mellom kostnad og kvalitet. Vurderingen baseres på følgende elementer:

  • Anskaffelseskostnad
  • Drifts- og vedlikeholdskostnader
  • Andre kostnader

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

Tilbudet vurderes på grunnlag av informasjon oppgitt og beregnet i Verktøy for å beregne livssykluskostnader.

Informasjon om tildelingskriteriet: 

Livssykluskostnader kan være til hjelp i behovsanalysen for å bedre planlegge innkjøp, samt å gjøre en vurdering av hva et miljøvennlig alternativ vil koste i forhold til et fossildrevet kjøretøy.

Grunnlaget for beregningen kan gjøres i excel løsningen "Eksempel for beregning av LCC for bil", som du finner nederst på siden Verktøy for å beregne livssykluskostnader.

Veiledning for å fylle ut beregningen finner du i excel løsningen. Innkjøper kan supplere med nye vurderingsmomenter ut fra lokal kunnskap og behov, slik at beregningene blir så reelle som mulig.

Verktøyet kan benyttes for både planlegging – simulering av de ulike løsninger for innkjøpet og evaluere de ulike tilbudene han mottar.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Livssykluskostnadsberegning blir først og fremst brukt i tilbudsevalueringen for å redegjøre for de faktiske kostnadene som anskaffelsen generer i levetiden for kjøretøyet.

Hovedformålet med miljøkriteriet er å premiere tilbudet med laveste livssykluskostnader.

Formulering av tildelingskriteriet: 

Tilbudte kjøretøy gis poeng etter en skala fra 0 – 10 der 10 poeng gis til tilbudet med det beste forholdet mellom kostnad og kvalitet. Vurderingen baseres på følgende elementer (spesifisert i vedlegg):

  • Anskaffelseskostnad
  • Drifts- og vedlikeholdskostnader
  • Andre kostnader

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

Tilbudet vurderes på grunnlag av informasjon oppgitt og beregnet i Verktøy for å beregne livssykluskostnader.

Informasjon om tildelingskriteriet: 

Livssykluskostnader kan være til hjelp i behovsanalysen for å bedre planlegge innkjøp, samt å gjøre en vurdering av hva et miljøvennlig alternativ vil koste i forhold til et fossildrevet kjøretøy.

Grunnlaget for beregningen kan gjøres i excel løsningen "Eksempel for beregning av LCC for bil", som du finner nederst på siden Verktøy for å beregne livssykluskostnader.

Veiledning for å fylle ut beregningen finner du i excel løsningen. Innkjøper kan supplere med nye vurderingsmomenter ut fra lokal kunnskap og behov, slik at beregningene blir så reelle som mulig.

Verktøyet kan benyttes for både planlegging – simulering av de ulike løsninger for innkjøpet og evaluere de ulike tilbudene han mottar.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

 

 

Relaterte lenker: 

Publisert: 06. Mar 2018, Sist endret: 31. Mai 2019