Lønns- og arbeidsvilkår

Grupper: 
  • Tjenester
Kategori: 
  • Lønns- og arbeidsvilkår

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet er å sikre at krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter følges.

Kravformulering: 

Difi har utarbeidet standardiserte kontraktsvilkår for lønns- og arbeidsvilkår som ligger på Difi sine nettsider, som kan brukes i alle anskaffelser. 

Dokumentasjon av kravet: 

Difi har utarbeidet standardiserte kontraktsvilkår for lønns- og arbeidsvilkår som ligger på Difi sine nettsider, med eksempler på dokumentasjonskrav, som kan brukes i alle anskaffelser.

Informasjon om kravet: 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter stiller krav til kontraktsklausul om lønns- og arbeidsvilkår.  Forskriften får anvendelse på tildeling av tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter som overstiger 1,3 million kroner ekskl. mva. for statlige myndigheter og 2 millioner kroner ekskl. mva. for andre oppdragsgivere. Forskriften stiller også krav om kontroll av at kravene er oppfylt.

Relaterte lenker: 

Publisert: 22. aug 2019, Sist endret: 15. Feb 2022