Lyd og akustikk

Grupper: 
 • Leie av eiendom
Kategori: 
 • Inneklima

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Kriteriet skal sikre at lokalene oppfyller kravene til lydforhold i Teknisk forskrift. Det inneholder krav for å ivareta et minimum av støyreduksjon og lyddemping, som sikrer gode lydforhold.  

Kravformulering: 

Luftlydisolasjon, trinnlydnivå, etterklangstid, støynivå innvendig fra trafikkstøy og lydnivå innendørs fra tekniske installasjoner skal være i henhold til NS 8175:2012.

Alle arealer med faste arbeidsplasser skal ha lydklasse C i NS 8175:2012.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som viser samsvar med kriterier fra NS 8175:2012 eller dokument som tilsvarer samsvarsnotat i BREEAM-Nor 2016, Hea 5 - akustisk ytelse.

Informasjon om kravet: 

Krav til tilfredsstillende lydforhold omfatter

 • luftlyd
 • trinnlyd og strukturlyd
 • romakustiske forhold, inkludert taleforståelse
 • støy fra bygningstekniske installasjoner
 • støy fra utendørs lydkilder

Minimum og basis ambisjonsnivå tilsvarer kravet i Teknisk forskrift. Ofte velges det «avansert ambisjonsnivå» for å skjerpe kravet til støy fra tekniske installasjoner, fra lydklasse C til B.

Høy romakustikk er ofte i motstrid med krav til termisk lagring og temperaturutjevning i bygget. Det bør derfor alltid diskuteres om spydspissnivå er nødvendig, eller om de samme kvalitetene kan nås med andre virkemidler. Som et eksempel kan det velges å reduseres sonestørrelser på landskapskontorer, for å redusere sjenerende støy fra rom med mindre lyddemping.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Kriteriet skal sikre at lokalene oppfyller kravene til lydforhold i Teknisk forskrift. Det inneholder krav for å ivareta et minimum av støyreduksjon og lyddemping, som sikrer gode lydforhold.  

 

Kravformulering: 

Luftlydisolasjon, trinnlydnivå, etterklangstid, støynivå innvendig fra trafikkstøy og lydnivå innendørs fra tekniske installasjoner skal være i henhold til NS 8175:2012.

Alle arealer med faste arbeidsplasser skal ha lydklasse C i NS 8175:2012.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som viser samsvar med kriterier fra NS 8175:2012 eller dokument som tilsvarer samsvarsnotat i BREEAM-Nor 2016, Hea 5 - akustisk ytelse.

Informasjon om kravet: 

Krav til tilfredsstillende lydforhold omfatter

 • luftlyd
 • trinnlyd og strukturlyd
 • romakustiske forhold, inkludert taleforståelse
 • støy fra bygningstekniske installasjoner
 • støy fra utendørs lydkilder

Minimum og basis ambisjonsnivå tilsvarer kravet i Teknisk forskrift. Ofte velges det «avansert ambisjonsnivå» for å skjerpe kravet til støy fra tekniske installasjoner, fra lydklasse C til B.

Høy romakustikk er ofte i motstrid med krav til termisk lagring og temperaturutjevning i bygget. Det bør derfor alltid diskuteres om spydspissnivå er nødvendig, eller om de samme kvalitetene kan nås med andre virkemidler. Som et eksempel kan det velges å reduseres sonestørrelser på landskapskontorer, for å redusere sjenerende støy fra rom med mindre lyddemping.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Kriteriet skal sikre at lokalene oppfyller kravene til lydforhold i Teknisk forskrift. Det inneholder krav for å ivareta et minimum av støyreduksjon og lyddemping, som sikrer gode lydforhold.  

Kravformulering: 

Luftlydisolasjon, trinnlydnivå, etterklangstid, støynivå innvendig fra trafikkstøy og lydnivå innendørs fra tekniske installasjoner skal være i henhold til NS 8175:2012.

Tekniske systemer i alle arealer med faste arbeidsplasser skal tilfredsstille lydklasse B i NS 8175:2012.  Som tilsvarer krav til 1 poeng i BREEAM-Nor 2016 Hea 5 – akustisk ytelse.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som viser samsvar med kriterier fra NS 8175:2012 eller dokument som tilsvarer samsvarsnotat i BREEAM-Nor 2016, Hea 5 - akustisk ytelse.

Informasjon om kravet: 

Krav til tilfredsstillende lydforhold omfatter

 • luftlyd
 • trinnlyd og strukturlyd
 • romakustiske forhold, inkludert taleforståelse
 • støy fra bygningstekniske installasjoner
 • støy fra utendørs lydkilder

Minimum og basis ambisjonsnivå tilsvarer kravet i Teknisk forskrift. Ofte velges det «avansert ambisjonsnivå» for å skjerpe kravet til støy fra tekniske installasjoner, fra lydklasse C til B.

Høy romakustikk er ofte i motstrid med krav til termisk lagring og temperaturutjevning i bygget. Det bør derfor alltid diskuteres om spydspissnivå er nødvendig, eller om de samme kvalitetene kan nås med andre virkemidler. Som et eksempel kan det velges å reduseres sonestørrelser på landskapskontorer, for å redusere sjenerende støy fra rom med mindre lyddemping.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Kriteriet skal sikre at lokalene oppfyller kravene til lydforhold i Teknisk forskrift. Det inneholder krav for å ivareta et minimum av støyreduksjon og lyddemping, som sikrer gode lydforhold.  

Kravformulering: 

Luftlydisolasjon, trinnlydnivå, etterklangstid, støynivå innvendig fra trafikkstøy og lydnivå innendørs fra tekniske installasjoner skal være i henhold til NS 8175:2012.

Bygg og tekniske systemer i alle arealer med faste arbeidsplasser skal tilfredsstille lydklasse B i NS 8175:2012. Som tilsvarer krav til 2 poeng i BREEAM-Nor 2016 Hea 5 – akustisk ytelse.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som viser samsvar med kriterier fra NS 8175:2012 eller dokument som tilsvarer samsvarsnotat i BREEAM-Nor 2016, Hea 5 - akustisk ytelse.

Informasjon om kravet: 

Krav til tilfredsstillende lydforhold omfatter

 • luftlyd
 • trinnlyd og strukturlyd
 • romakustiske forhold, inkludert taleforståelse
 • støy fra bygningstekniske installasjoner
 • støy fra utendørs lydkilder

Minimum og basis ambisjonsnivå tilsvarer kravet i Teknisk forskrift. Ofte velges det «avansert ambisjonsnivå» for å skjerpe kravet til støy fra tekniske installasjoner, fra lydklasse C til B.

Høy romakustikk er ofte i motstrid med krav til termisk lagring og temperaturutjevning i bygget. Det bør derfor alltid diskuteres om spydspissnivå er nødvendig, eller om de samme kvalitetene kan nås med andre virkemidler. Som et eksempel kan det velges å reduseres sonestørrelser på landskapskontorer, for å redusere sjenerende støy fra rom med mindre lyddemping.

Relaterte lenker: 

Publisert: 13. des 2018, Sist endret: 22. Jan 2020