Materialkvalitet

Grupper: 
  • Leie av eiendom
Kategori: 
  • Materialkvalitet

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Kriteriet skal bidra til å redusere utskifting av overflater. Materialer med lengre levetid vil redusere behovet for vedlikehold, være kostnadsbesparende og mer bærekraftig.

Kravformulering: 

Lokalene har overflater med minst 5 års levetid.

Dokumentasjon av kravet: 

For nybygg skal det foreligge dokumentasjon på levetid fra produsent. Det skal foreligge beskrivelse av hvordan planløsningen skal kunne endres, og det skal beskrives hvorfor og hvordan lang levetid kan nås.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Kriteriet skal bidra til å redusere utskifting av overflater. Materialer med lengre levetid vil redusere behovet for vedlikehold, være kostnadsbesparende og mer bærekraftig.

Kravformulering: 

Lokalene har overflater med minst 10 års levetid.

Dokumentasjon av kravet: 

For nybygg skal det foreligge dokumentasjon på levetid fra produsent. Det skal foreligge beskrivelse av hvordan planløsningen skal kunne endres, og det skal beskrives hvorfor og hvordan lang levetid kan nås.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Kriteriet skal bidra til å redusere utskifting av overflater. Materialer med lengre levetid vil redusere behovet for vedlikehold, være kostnadsbesparende og mer bærekraftig.

Kravformulering: 

Lokalene har overflater med minst 10 års levetid.

Det skal være mulig å endre planløsning med eksisterende materialer/bygningsdeler.

Dokumentasjon av kravet: 

For nybygg skal det foreligge dokumentasjon på levetid fra produsent. Det skal foreligge beskrivelse av hvordan planløsningen skal kunne endres, og det skal beskrives hvorfor og hvordan lang levetid kan nås.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Kriteriet skal bidra til å redusere utskifting av overflater. Materialer med lengre levetid vil redusere behovet for vedlikehold, være kostnadsbesparende og mer bærekraftig.

Kravformulering: 

Lokalene har overflater med minst 30 års levetid. Det skal være mulig å endre planløsning med eksisterende materialer/bygningsdeler.

Dokumentasjon av kravet: 

For nybygg skal det foreligge dokumentasjon på levetid fra produsent. Det skal foreligge beskrivelse av hvordan planløsningen skal kunne endres, og det skal beskrives hvorfor og hvordan lang levetid kan nås.

Publisert: 20. des 2018, Sist endret: 22. Jan 2020