Merking av plast

Grupper: 
  • Nye møbler
Kategori: 
  • Fremme lukkede kretsløp

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Merking av plastdeler legger til rette for riktig resirkulering av delene, i tillegg til at merkingen kan gi nyttig informasjon til forbrukere av møblene.

Kravformulering: 

Plastdeler som er tyngre enn 100 gram som er brukt i møbelproduktet skal være synlig merket i samsvar med ISO 11469 og ISO 1043. Grensen på 100 gram gjelder for den enkelte plastdel, og ikke den samlede vekten til alle plastdelen i møbelproduktet.

Merkingen skal være enkelt synlig på selve plastdelen, men behøver ikke å være synlig når møbelet er montert sammen.

I følgende tilfeller kan det tillates at plastdeler tyngre enn 100 gram ikke merkes:

  • Plast på rull (som for eksempel kantlister)
  • Dersom merkingen vil gå utover plastens funksjon
  • Dersom merking ikke er teknisk mulig på grunn av produksjonsmetoden
  • På deler hvor det ikke er mulig å merke på en slik måte at merkingen er av leselig størrelse som kan identifiseres av en gjenvinningsoperatør

Dokumentasjon av kravet: 

Tilbyder skal levere en erklæring fra sine underleverandører på at kravet er oppfylt.

I tillegg skal dokumentasjon for merking av plastdeler kunne leveres på forespørsel fra oppdragsgiver i løpet av kontraktsperioden i form av en erklæring som lister opp alle plastdeler i produktet som har en masse større enn 100 gram, og markere om de er merket i henhold til ISO 11469 og ISO 1043, og eventuelt med begrunnelse på hvorfor enkelte deler ikke kan merkes.

Oppfyllelse av kravet kan også dokumenteres ved tilgang på gyldig sertifikat på at tilbudt møbelprodukt er tildelt sertifisering utviklet i henhold til ISO 14024 (Type I eller Type I-lik) som oppfyller kravet. For eksempel Svanemerket.

Informasjon om kravet: 

Dette kravet bør stilles i alle anskaffelser som inkluderer møbler med plastdeler. At plastdeler er merket bidrar til bedre resirkulering ved avhending av møbelet, ved at plastdelene kan sorteres ut etter plastens innhold.

Publisert: 26. nov 2020, Sist endret: 29. nov 2020