Miljøavtale- supplerende sertifiseringsordninger

Grupper: 
  • Leie av eiendom
Kategori: 
  • Oppgradering

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

For å heve og videreutvikle leieobjektets miljøstandard i leieperioden kan leietaker og utleier inngå en miljøavtale. Avtalen skal sikre et samarbeid om å bedre miljøstandarden, som økt energieffektivitet, bedre ressursutnyttelse og reduksjon av utslipp/avfall i forbindelse med eiendommens og leieobjektets drift og vedlikehold.

Kravformulering: 

Leietaker og gårdeier skal gjennom sin bruk, sin drift og sitt vedlikehold av leieobjektet og eiendommen tilstrebe miljømessig gunstige løsninger.

Det skal ha vært gjennomført kartlegging og konsekvensutredning av mulige miljøforbedringer. Forslag og økonomiske konsekvenser skal presenteres for leietaker.

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i «Miljøavtale» og leveransebeskrivelse.

Detaljer om forslag og tiltak for å heve miljøstandarden på leieobjektet skal spesifiseres i en «miljøavtale» og leveransebeskrivelse. Miljøavtalen bør inneholde en tiltaksplan, prosjektbeskrivelse, framdriftsplan og beregning av eventuelle besparelser.

Informasjon om kravet: 

En miljøavtale er en avtale mellom utleier og leietaker. Målet med avtalen er at partnerne skal samarbeide om å heve og videreutvikle leieobjektets miljøstandard i leieperioden. Med hevet miljøstandard menes økt energieffektivitet, bedre ressursutnyttelse og redusert utslipp/avfall i forbindelse med eiendommens og leieobjektets drift og vedlikehold.

For å heve miljøstandarden skal partene vurdere muligheten for å gjennomføre energibesparende tiltak («Energitiltak»). Partene skal også i leieperioden vurdere mulighetene for å gjennomføre andre tiltak som kan heve eiendommens og leieobjektets miljøstandard («Miljøtiltak»), for eksempel bygningsmessige endringer, innarbeiding av nye tekniske installasjoner eller endring av drifts- og bruksrutiner for eiendommen og leieobjektet.

Der partene blir enige om å gjennomføre Energitiltak og/eller Miljøtiltak, skal disse beskrives i en tiltaksplan («Tiltaksplan»). Tiltaksplanen skal også inneholde en prosjektbeskrivelse og en fremdriftsplan, samt en beregning av leietakers bidrag og besparelsen som følge av Energitiltaket.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

For å heve og videreutvikle leieobjektets miljøstandard i leieperioden kan leietaker og utleier inngå en miljøavtale. Avtalen skal sikre et samarbeid om å bedre miljøstandarden, som økt energieffektivitet, bedre ressursutnyttelse og reduksjon av utslipp/avfall i forbindelse med eiendommens og leieobjektets drift og vedlikehold.

Kravformulering: 

Leietaker og gårdeier skal gjennom sin bruk, sin drift og sitt vedlikehold av leieobjektet og eiendommen tilstrebe miljømessig gunstige løsninger.

Det skal ha vært gjennomført kartlegging og konsekvensutredning av mulige miljøforbedringer. Forslag og økonomiske konsekvenser skal presenteres for leietaker.

Det skal utarbeides handlingsplan for gjennomføring av vedtatte miljøtiltak.

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i «Miljøavtale» og leveransebeskrivelse.

Detaljer om forslag og tiltak for å heve miljøstandarden på leieobjektet skal spesifiseres i en «miljøavtale» og leveransebeskrivelse. Miljøavtalen bør inneholde en tiltaksplan, prosjektbeskrivelse, framdriftsplan og beregning av eventuelle besparelser.

Informasjon om kravet: 

En miljøavtale er en avtale mellom utleier og leietaker. Målet med avtalen er at partnerne skal samarbeide om å heve og videreutvikle leieobjektets miljøstandard i leieperioden. Med hevet miljøstandard menes økt energieffektivitet, bedre ressursutnyttelse og redusert utslipp/avfall i forbindelse med eiendommens og leieobjektets drift og vedlikehold.

For å heve miljøstandarden skal partene vurdere muligheten for å gjennomføre energibesparende tiltak («Energitiltak»). Partene skal også i leieperioden vurdere mulighetene for å gjennomføre andre tiltak som kan heve eiendommens og leieobjektets miljøstandard («Miljøtiltak»), for eksempel bygningsmessige endringer, innarbeiding av nye tekniske installasjoner eller endring av drifts- og bruksrutiner for eiendommen og leieobjektet.

Der partene blir enige om å gjennomføre Energitiltak og/eller Miljøtiltak, skal disse beskrives i en tiltaksplan («Tiltaksplan»). Tiltaksplanen skal også inneholde en prosjektbeskrivelse og en fremdriftsplan, samt en beregning av leietakers bidrag og besparelsen som følge av Energitiltaket.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

For å heve og videreutvikle leieobjektets miljøstandard i leieperioden kan leietaker og utleier inngå en miljøavtale. Avtalen skal sikre et samarbeid om å bedre miljøstandarden, som økt energieffektivitet, bedre ressursutnyttelse og reduksjon av utslipp/avfall i forbindelse med eiendommens og leieobjektets drift og vedlikehold.

Kravformulering: 

Leietaker og gårdeier skal gjennom sin bruk, sin drift og sitt vedlikehold av leieobjektet og eiendommen tilstrebe miljømessig gunstige løsninger.

Det skal ha vært gjennomført kartlegging og konsekvensutredning av mulige miljøforbedringer. Forslag og økonomiske konsekvenser skal presenteres for leietaker.

Det skal utarbeides handlingsplan for gjennomføring av vedtatte miljøtiltak.

Det skal avtales at sertifiseringen «BREEAM–in-Use», opprettholdes minimum på nivå «Very good» i leietiden for bruk og drift av eiendommen og leieobjektet.

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i «Miljøavtale».

Detaljer om forslag og tiltak for å heve miljøstandarden på leieobjektet skal spesifiseres i en «miljøavtale» og leveransebeskrivelse. Miljøavtalen bør inneholde en tiltaksplan, prosjektbeskrivelse, framdriftsplan og beregning av eventuelle besparelser. Dokument som viser samsvar med kriterier fra BREEAM-In-Use.

Informasjon om kravet: 

En miljøavtale er en avtale mellom utleier og leietaker. Målet med avtalen er at partnerne skal samarbeide om å heve og videreutvikle leieobjektets miljøstandard i leieperioden. Med hevet miljøstandard menes økt energieffektivitet, bedre ressursutnyttelse og redusert utslipp/avfall i forbindelse med eiendommens og leieobjektets drift og vedlikehold.

For å heve miljøstandarden skal partene vurdere muligheten for å gjennomføre energibesparende tiltak («Energitiltak»). Partene skal også i leieperioden vurdere mulighetene for å gjennomføre andre tiltak som kan heve eiendommens og leieobjektets miljøstandard («Miljøtiltak»), for eksempel bygningsmessige endringer, innarbeiding av nye tekniske installasjoner eller endring av drifts- og bruksrutiner for eiendommen og leieobjektet.

Der partene blir enige om å gjennomføre Energitiltak og/eller Miljøtiltak, skal disse beskrives i en tiltaksplan («Tiltaksplan»). Tiltaksplanen skal også inneholde en prosjektbeskrivelse og en fremdriftsplan, samt en beregning av leietakers bidrag og besparelsen som følge av Energitiltaket.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

For å heve og videreutvikle leieobjektets miljøstandard i leieperioden kan leietaker og utleier inngå en miljøavtale. Avtalen skal sikre et samarbeid om å bedre miljøstandarden, som økt energieffektivitet, bedre ressursutnyttelse og reduksjon av utslipp/avfall i forbindelse med eiendommens og leieobjektets drift og vedlikehold.

Kravformulering: 

Leietaker og gårdeier skal gjennom sin bruk, sin drift og sitt vedlikehold av leieobjektet og eiendommen tilstrebe miljømessig gunstige løsninger.

Det skal ha vært gjennomført kartlegging og konsekvensutredning av mulige miljøforbedringer. Forslag og økonomiske konsekvenser skal presenteres for leietaker.

Det skal utarbeides handlingsplan for gjennomføring av vedtatte miljøtiltak.

Det skal avtales at sertifiseringen «BREEAM–in-Use», opprettholdes minimum på nivå «Excellent» i leietiden hva gjelder bruk og drift av eiendommen og leieobjektet.

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i «Miljøavtale».

Detaljer om forslag og tiltak for å heve miljøstandarden på leieobjektet skal spesifiseres i en «miljøavtale» og leveransebeskrivelse. Miljøavtalen bør inneholde en tiltaksplan, prosjektbeskrivelse, framdriftsplan og beregning av eventuelle besparelser. Dokument som viser samsvar med kriterier fra BREEAM-In-Use.

Informasjon om kravet: 

En miljøavtale er en avtale mellom utleier og leietaker. Målet med avtalen er at partnerne skal samarbeide om å heve og videreutvikle leieobjektets miljøstandard i leieperioden. Med hevet miljøstandard menes økt energieffektivitet, bedre ressursutnyttelse og redusert utslipp/avfall i forbindelse med eiendommens og leieobjektets drift og vedlikehold.

For å heve miljøstandarden skal partene vurdere muligheten for å gjennomføre energibesparende tiltak («Energitiltak»). Partene skal også i leieperioden vurdere mulighetene for å gjennomføre andre tiltak som kan heve eiendommens og leieobjektets miljøstandard («Miljøtiltak»), for eksempel bygningsmessige endringer, innarbeiding av nye tekniske installasjoner eller endring av drifts- og bruksrutiner for eiendommen og leieobjektet.

Der partene blir enige om å gjennomføre Energitiltak og/eller Miljøtiltak, skal disse beskrives i en tiltaksplan («Tiltaksplan»). Tiltaksplanen skal også inneholde en prosjektbeskrivelse og en fremdriftsplan, samt en beregning av leietakers bidrag og besparelsen som følge av Energitiltaket.

Publisert: 20. des 2018, Sist endret: 22. Jan 2020